Публикации

Най-скъпите златни монети в света

Златото е един от най-старите и ценени метали в историята на човечеството. От древни времена до днес, златото е символ на богатство, власт и престиж. Златото се използва за изработване на бижута, украшения, религиозни предмети и разбира се, монети.

Златните монети са една от най-популярните форми на инвестиция в жълтия метал. Те съчетават колекционерска, историческа и художествена стойност с практическата възможност да се превръщат в пари по всяко време. Златните монети са издръжливи, лесни за съхранение и транспорт и не подлежат на инфлация или девалвация.

Но кои са най-скъпите златни монети в света? Какво ги прави толкова ценни и рядки? В този блог пост ще разгледаме някои от най-известните и впечатляващи примери на златни монети, които са постигнали рекордни цени на аукциони или са част от прочути колекции.

## 1. Double Eagle 1933

Тази златна монета с номинал от 20 долара е една от най-редките и търсени в света. Тя е част от серията Double Eagle, която се издава от САЩ между 1849 г. и 1933 г. През 1933 г., поради Великата депресия, президентът Франклин Рузвелт забрани обращението на златни монети и нареди да бъдат изтопени всички Double Eagle, които не са били разпределени.

Обаче, няколко монети успяха да избегнат тази съдба и да попаднат в ръцете на колекционери. Една от тях е Double Eagle 1933, която е единствената легално притежавана от частно лице. Тази монета има тегло от 33,43 грама и чистота от 90% злато. На лицевата ѝ страна е изобразен профилът на свободата, а на гърбовата – орел с разперени крила.

През 2002 г., Double Eagle 1933 беше продадена на аукцион за 7,59 млн. долара, което я прави най-скъпата златна монета в историята до този момент. През 2021 г., тази рекордна цена беше подобрена от друг екземпляр от същата серия, който беше продаден за 18,87 млн. долара.

## 2. Ларин

Ларинът е златна монета, която се използва като обществено плащане в Индийския океан и Персийския залив през 16-18 век. Тя има необичайна форма на кука или рибена опашка и е гравирана с арабски надписи. Ларинът е популярен сред търговците, пиратите и пътешествениците, тъй като е лесен за прерязване и претегляне.

Ларинът има тегло от около 4 грама и чистота от около 95% злато. На лицевата му страна е написано името на монетния двор, който го е издал, а на гърбовата – годината на издаване и някои религиозни фрази. Ларинът е една от най-редките и екзотични златни монети в света, която привлича интереса на колекционерите и учените.

През 2011 г., ларин от 17 век беше продаден на аукцион за 6,8 млн. долара, което го прави най-скъпата златна монета от Източния свят. Тази монета е изключително рядка, тъй като е единственият известен ларин, който е издаден от могулския император Аурангзеб.

## 3. Крюгерранд

Крюгеррандът е златна монета, която се издава от Южна Африка от 1967 г. до днес. Тя има цел да популяризира златото като инвестиция и да рекламира южноафриканската златодобивна промишленост. Крюгеррандът е първата златна монета, която има тегло от една тройунция (31,1 грама) и се приема като законно плащане в повече от 50 страни.

Крюгеррандът има чистота от 91,67% злато и 8,33% мед. На лицевата му страна е изобразен портретът на Пол Крюгер, президент на Южноафриканската република (1883-1900), а на гърбовата – южноафриканския антилоп спрингбок. На двете страни са написани номиналната стойност на монетата (1 ранд), годината на издаване и надписите „Южна Африка“ на африканс и английски.

Крюгеррандът е една от най-популярните и разпространени златни монети в света, която се произвежда в различни размери.

Злато или сребро – кое да изберем?

 

Златото и среброто са два от най-популярните метали за инвестиране. Но каква е разликата между тях и кой е по-добрият избор за вашия портфейл? В този блог пост ще разгледаме някои от основните разлики между инвестиция в злато и инвестиция в сребро.

Златото е традиционно считано за безопасно убежище в нестабилни времена. То е рядко и трудно за добиване, което означава, че има висока цена и ниска волатилност. Златото също така е универсална валута, която може да се използва за търговия във всеки регион на света. Златото има ниска корелация с други активи, което означава, че може да диверсифицира риска във вашия портфейл.

Среброто, от друга страна, е по-повлияно от цикличните фактори на пазара. То е по-често и лесно за добиване, което означава, че има по-ниска цена и по-висока волатилност. Среброто също така има по-голямо промишлено използване от златото, което означава, че търсенето му зависи от растежа на световната икономика. Среброто има по-висока корелация с други активи, което означава, че може да усили доходността или загубата във вашия портфейл.

Инвестицията в злато или сребро зависи от вашите лични цели, предпочитания и апетит към риска. Някои от предимствата на инвестицията в злато са:

– Златото е стабилно и надеждно средство за запазване на стойността.
– Златото е защита срещу инфлация, девалвация и политически риск.
– Златото е ликвиден актив, който може да се продаде или купи лесно.

Някои от предимствата на инвестицията в сребро са:

– Среброто е по-достъпно и достъпно за инвеститорите с по-малък бюджет.
– Среброто има по-голям потенциал за растеж на цената при повишаване на търсенето.
– Среброто е полезен актив, който има широк спектър от приложения в различни области.

В заключение, инвестицията в злато или сребро е личен избор, който трябва да се базира на вашата финансова ситуация, стратегия и очаквания. Независимо дали предпочитате златото за неговата стабилност и безопасност или среброто за неговата волатилност и растеж, важно е да се информирате и да разбирате рисковете и възможностите, свързани с тези метали.
#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Златни монети или кюлчета – кое да изберем?

Златото е един от най-популярните и ценени метали в света. От древни времена до днес, то е символ на богатство, престиж и стабилност. Златото се използва за изработване на бижута, монети, медали, украшения и дори електроника. Но какво е по-добре за инвестиция – златни монети или златни кюлчета?

Златните монети са малки парчета злато с определена форма, тегло и номинална стойност. Те се издават от различни държави и често имат исторически или културни мотиви. Златните монети имат две основни предимства пред кюлчетата: те са по-лесни за транспортиране и съхранение, и те имат колекционерска стойност. Това означава, че цената на златните монети не зависи само от тази на златото на световните пазари, но и от тяхната рядкост, качество и популярност. Златните монети са подходящи за инвеститори, които искат да разнообразят своето портфолио и да се възползват от потенциалното увеличение на тяхната цена в дългосрочен план.

Златните кюлчета са големи парчета злато с определено тегло и проба. Те се произвеждат от специализирани рафинерии и имат сертификат за автентичност. Златните кюлчета имат едно основно предимство пред монетите: те имат по-ниска премия. Това означава, че разликата между цената на златото на пазара и цената на кюлчето е по-малка. Златните кюлчета са подходящи за инвеститори, които искат да купят голямо количество злато на най-добра цена и да го задържат за дълго време.

Каква е разликата между златни монети и златни кюлчета? Отговорът зависи от вашите цели, бюджет и предпочитания. Ако искате да инвестирате в злато за първи път, ние препоръчваме да започнете с монети, тъй като те са по-достъпни, по-лесни за продаване и по-интересни за събиране. Ако вече имате опит в златния пазар и искате да увеличите своята позиция, ние препоръчваме да разгледате кюлчетата, тъй като те ви дават повече злато за вашите пари и ви спестяват разходи за комисионни. Всеки вид злато има своите предимства и недостатъци, така че трябва да изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди и очаквания.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Валутният борд – обяснение и ефективност

Валутният борд е система за валутен курс, при която националната валута е свързана с друга валута или кошница от валути с фиксиран курс. Това означава, че централната банка на държавата се ангажира да поддържа този курс чрез купуване или продаване на резервна валута. Целта на валутния борд е да осигури стабилност на валутния курс и да предотврати спекулативни атаки.

Валутният борд има своите предимства и недостатъци. От една страна, той може да допринесе за намаляване на инфлацията, да повиши доверието на инвеститорите и да улесни търговията и интеграцията с други държави. От друга страна, той може да ограничи автономията на монетарната политика, да затрудни приспособяването към външни шокове и да повиши риска от финансови кризи.

В световен мащаб има различни примери за добри и лоши практики по прилагането на валутен борд. Един от успешните случаи е Хонконг, който въведе валутен борд през 1983 г. и свърза своя долар с американския долар. Това помогна на Хонконг да запази стабилността на своята валута и да се развие като финансов център. Един от неуспешните случаи е Аржентина, която приложи валутен борд през 1991 г. и закова своя песо за американския долар. Това доведе до прекомерна оценка на песото, загуба на конкурентоспособност и накрая до финансов колапс през 2001 г.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Икономическа стагнация: причини, последици и изходи

Икономическата стагнация е ситуация, при която икономиката на дадена страна или регион расте с много ниски или нулеви темпове за продължителен период от време. Това води до забавяне на развитието, увеличаване на безработицата и намаляване на жизнения стандарт на населението. В тази статия ще разгледаме някои от основните причини, последици и изходи от икономическата стагнация.

Причини за икономическа стагнация

Има много фактори, които могат да доведат до икономическа стагнация, но някои от най-честите са:

– Недостатъчно инвестиране: Ако фирмите и домакинствата не инвестират достатъчно в капиталови активи, технологии, образование и иновации, това може да намали производителността и конкурентоспособността на икономиката. Инвестициите са важен двигател на растежа, тъй като те увеличават производствения потенциал и създават работни места.
– Ниско потребление: Ако потребителите не харчат достатъчно за стоки и услуги, това може да намали приходите и печалбите на фирмите, което от своя страна може да ги обезкуражи да инвестират и да наемат работници. Потреблението е важен компонент на агрегатния търсене, тъй като то стимулира производството и заетостта.
– Неблагоприятна външна среда: Ако има глобална рецесия, политическа нестабилност, търговски войни, санкции или други фактори, които влошават условията за търговия и сътрудничество между страните, това може да намали износа и вноса на дадена страна. Това може да ограничи достъпа до пазари, ресурси и технологии, които са необходими за растеж.
– Демографски проблеми: Ако има забавяне или спад на раждаемостта, застаряване на населението или емиграция на квалифицирани работници, това може да намали размера и качеството на работната сила. Това може да повлияе негативно върху производствения потенциал и иновационната способност на икономиката.

Последици от икономическа стагнация

Икономическата стагнация може да има сериозни социални и политически последици, като например:

– Увеличаване на бедността и неравенството: Ако растежът е нисък или отрицателен, това може да означава, че има по-малко ресурси за разпределение и подпомагане на хората с ниски доходи. Това може да води до увеличаване на бедността и неравенството, което може да подкопае социалната справедливост и солидарността.
– Нарушаване на фискалната устойчивост: Ако растежът е нисък или отрицателен, това може да означава, че има по-малко данъчни приходи за правителството, което може да затрудни финансирането на обществените разходи и обслужването на дълга. Това може да води до нарушаване на фискалната устойчивост и доверието в публичните финанси.
– Растеж на популизма и екстремизма: Ако растежът е нисък или отрицателен, това може да означава, че има по-малко възможности за заетост, образование и социална мобилност за хората. Това може да води до растеж на недоволството, фрустрацията и безнадеждността сред населението, което може да стимулира подкрепата за популистки и екстремистки движения и партии, които обещават радикални промени.

Изходи от икономическа стагнация

За да се излезе от икономическа стагнация, е необходимо да се стимулира както агрегатното търсене, така и агрегатното предлагане в икономиката. Някои от възможните мерки са:

– Експанзивна парична политика: Централните банки могат да намалят лихвените проценти или да извършват квантитативно облекчаване, за да увеличат ликвидността и кредитирането в икономиката. Това може да насърчи инвестициите и потреблението, което ще повиши агрегатното търсене.
– Експанзивна фискална политика: Правителствата могат да увеличат разходите или да намалят данъците, за да подпомогнат доходите и заетостта в икономиката. Това може да насърчи инвестициите и потреблението, което ще повиши агрегатното търсене.
– Структурни реформи: Правителствата могат да проведат структурни реформи, за да подобрят ефективността и конкурентоспособността на икономиката. Това може да включва либерализация на пазарите, подобряване на инфраструктурата, образованието и здравеопазването.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Инфлацията – отрицателни и положителни последствия

Инфлацията е икономическо явление, което означава повишаване на общото ниво на цените на стоките и услугите в дадена страна или регион за определен период от време. Инфлацията води до загуба на паричната стойност и намаляване на реалната покупателна способност на потребителите и инвеститорите. Инфлацията може да има различни причини и последствия за икономиката, които ще разгледаме в тази статия.

Една от основните причини за инфлацията е прекомерното разширяване на паричната маса от страна на централната банка или правителството. Когато се издават повече пари, отколкото се изисква за финансиране на производството и търсенето на стоки и услуги, това води до намаляване на паричната стойност и повишаване на цените. Този вид инфлация се нарича монетарна инфлация.

Друга причина за инфлацията е растежът на търсенето на стоки и услуги, който надхвърля растежа на предлагането. Когато има повече потребители, които искат да купуват определени стоки и услуги, отколкото производители, които могат да ги предоставят, това води до повишаване на цените. Този вид инфлация се нарича инфлация на търсенето.

Още една причина за инфлацията е растежът на предлагането на стоки и услуги, който е по-бавен от растежа на търсенето. Когато има фактори, които затрудняват или увеличават разходите за производство на стоки и услуги, като например природни бедствия, войни, санкции, данъци, регулации и др., това води до намаляване на предлагането и повишаване на цените. Този вид инфлация се нарича инфлация на предлагането.

Инфлацията има различни последствия за икономиката, които могат да бъдат положителни или отрицателни в зависимост от нивото и продължителността й. Някои от положителните последствия са:

– Стимулиране на производството и заетостта. Когато има умерена инфлация, това може да подтикне производителите да увеличат производството си, за да използват повечето от печалбата от повишените цени. Също така, това може да подтикне заетостта, защото се създават повече работни места.
– Намаляване на реалната стойност на дълга. Когато има инфлация, това може да помогне на длъжниците да платят по-малко в реални термини за своя дълг. Това е особено полезно за правителствата, които имат голям обществен дълг.
– Подобряване на международната конкурентоспособност. Когато има инфлация в една страна, това може да намали стойността на нейната валута спрямо други валути. Това може да направи износа й по-евтин и по-привлекателен за чуждестранните пазари.

Някои от отрицателните последствия са:

– Нарушаване на функциите на парите. Когато има висока инфлация, това може да подкопае функциите на парите като средство за размяна, мярка за стойност и съхранение на стойност. Парите губят своята купувателна способност и стават нестабилни.
– Нарушаване на разпределението на доходите. Когато има висока инфлация, това може да увеличи разликата между богатите и бедните в обществото. Богатите могат да се предпазват от инфлацията чрез инвестиране в активи, които запазват или увеличават своята стойност. Бедните обикновено нямат достъп до такива активи и страдат от загубата на своя доход.
– Нарушаване на икономическия растеж. Когато има хиперинфлация (изключително висока инфлация), това може да доведе до колапс на икономиката. Хиперинфлацията разрушава доверието в паричната система и спира производството и търговията.

В заключение, инфлацията е сложно икономическо явление, което има различни причини и последствия за обществото. Инфлацията може да бъде полезна или вредна в зависимост от нейния размер и продължителност. Задачата на политиката е да контролира инфлацията и да я поддържа на оптимално ниво за постигане на стабилност и растеж.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Дефлацията – по-ниски цени на стоките и услугите и опасностите за икономиката и обществото

Дефлацията е явление в икономиката, което се характеризира с понижение на общото ниво на цените на стоките и услугите. Това означава, че парите увеличават своята покупателна способност и могат да купят повече блага с една и съща сума. Звучи добре, нали? Защо тогава дефлацията се счита за опасна и нежелана за икономическия растеж?

За да разберем причините и последиците от дефлацията, трябва да разгледаме какво я поражда и как тя влияе на различните участници в икономиката. Според източниците , дефлацията може да бъде предизвикана от три основни фактора:

– Прекомерно предлагане на блага и услуги в сравнение с търсенето. Това може да се случи при свръхпроизводство в ключови за икономиката отрасли, свръхинвестиции или рекордни добиви в страни с монокултури. Когато има излишък от блага, продавачите са принудени да намалят цените си, за да привлекат купувачи. Това води до спад в приходите и печалбите на фирмите, които от своя страна намаляват инвестициите и заетостта си.
– Недостатъчно търсене на блага и услуги в сравнение с предлагането. Това може да се случи при намаление на потреблението или инвестициите поради песимистични очаквания за бъдещето, прекомерно големи спестявания, високи данъци или оттегляне на държавните разходи. Когато има недостиг на търсене, купувачите са склонни да отлагат своите покупки, очаквайки по-ниски цени в бъдеще. Това води до намаление на продажбите и доходите на фирмите, които от своя страна намаляват производството и заетостта си.
– Намаление на количеството пари в обращение или скоростта на оборота им. Това може да се случи при рецесия, криза или отлив на капитал от икономиката. Когато има по-малко пари за разпределение между благата и услугите, цените трябва да спаднат, за да балансират предлагането и търсенето. Това води до намаление на паричната маса и до по-ниска инфлация или дори дефлация.

Дефлацията има неблагоприятни последствия за икономиката, тъй като тя поражда негативен спирален ефект. Спадът в цените води до спад в производството, което води до спад в заплатите и търсенето, което води до допълнителен спад в цените. Този процес може да доведе до продължителна рецесия или депресия.

Освен това, дефлацията има различен ефект върху различните групи хора в обществото. Дефлацията:

– Увеличава реалната стойност на паричния дълг. Това означава, че длъжниците трябва да плащат повече пари за своя дълг отколкото са заемали. Това засяга неблагоприятно фирмите, които имат големи заеми, както и домакинствата, които имат кредити за жилище или потребление.
– Увеличава реалната стойност на паричните активи. Това означава, че спестителите могат да купят повече блага с парите си. Това им приноси временни ползи, но само ако не загубят работата си или не видят спад в доходите си поради рухващата икономика.
– Намалява безработицата. Това означава, че работодателите трябва да намалят заплатите или да уволнят работници, за да намалят разходите си. Това засяга неблагоприятно работещите хора, които губят доход или работна позиция.

В заключение, можем да кажем, че дефлацията е явление, което може да има сериозни отрицателни последствия за икономическия растеж и благосъстоянието на хората. Докато инфлацията може да бъде контролирана чрез монетарна политика, дефлацията е по-трудна за превенция или прекратяване. Затова е важно да се следят индикаторите за ценовото движение и да се предприемат своевременни мерки за стимулиране на търсенето и предотвратяване на свръхпредлагането.

Знаете ли какво представлява холандската болест и как влияе тя на икономиката?

Холандската болест е икономически термин, който означава негативното влияние на богатството от природни ресурси върху други сектори на икономиката. Този термин е въведен през 1977 година от сп. Икономист, за да опише случая на Нидерландия, която през 1959 година открива голямо газово находище в Северно море. След това доходите от износа на газ се увеличават значително, което води до поскъпване на местната валута и загуба на конкурентоспособност на производствения и селскостопанския сектор. Това явление може да се случи и с други фактори, които довеждат до приток на чуждестранна валута, като например увеличение на цените на природните ресурси, чуждестранна помощ или чуждестранни инвестиции. В дългосрочен план холандската болест може да доведе до деиндустриализация, увеличение на вноса, безработица и уязвимост от колебанията на световните пазари. Други страни, които са изпитали холандската болест, са Испания, Австралия, Венецуела и Нигерия.
Холандската болест може да се избегне чрез разнообразяване на икономиката, подобряване на инфраструктурата и образованието, инвестиране в изследвания и развитие и спестяване на част от приходите от природните ресурси .
Това може да изисква инвестиции в образование, наука, технологии и инфраструктура, както и стимули за производството и износа. Друга възможна стратегия е да се използва част от приходите от природните ресурси за създаване на фонд за бъдещи поколения, който да се инвестира в различни активи в чужбина. Това може да помогне за предотвратяване на прекомерното оценяване на валутата и да осигури стабилни доходи за дългосрочно развитие.
Холандската болест не е неизбежна за страните, които разполагат с богати природни ресурси. С правилна икономическа политика и планиране те могат да избегнат негативните ефекти на феномена и да използват своето богатство за постигане на устойчив растеж и благоденствие.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

TikTok – източник на финансова грамотност за поколението Z

TikTok се превърна не само в популярно приложение за най-новите новини и забавни видеоклипове, но и в ценна платформа, която младите поколения използват, за да търсят съвети за ефективното управление на парите си. Според скорошно проучване на маркетинговата компания Vericast, 34% от поколението Z получават финансови съвети от TikTok.

Благодарение на опитни финансови създатели и достъпна платформа за приложения, TikTok напълно промени играта за младите хора, тъй като финансовите съвети и информация вече са по-достъпни от всякога.

Ето някои ключови начини, по които TikTok помага на Gen Zs да се справят с бюджетирането и защо е толкова полезно за младите американци да бъдат финансово грамотни.
4 начина, по които TikTok помага за финансовата грамотност на Gen Z

✅Лесни за смилане видеоклипове
„„TikTok помага на поколението Z да стане по-финансово грамотно чрез лесни за смилане видеоклипове по основни теми“, каза Натали Уорб, финансов експерт в CouponBirds. „„FinTok“ позволява на по-младите поколения да разберат важна информация за личните финанси и инвестирането чрез популярни хаштагове като #StockTok.“

Ангажиращите кратки видеоклипове на платформата улесняват потребителите да получат финансови съвети и да прекарат часове в получаване на знания за основни спестявания и информация за харченето им, без това да се чувства като изтощителна работа.

✅Неумишлена финансова грамотност
В момента видеоклиповете „Какво харча за един ден“ и други подобни теми, свързани с парите, се разрастват в платформата, където създателите на съдържание показват как бюджетират деня си в градове като Ню Йорк или Лос Анджелис. Тези видеоклипове показват финансова прозрачност, както и колко е възможно (или не) да живееш в скъп град. Въпреки че може да не изглежда така, този тип видеоклипове насърчават финансовата грамотност и започват разговори между Gen Z за бюджетиране и управление на парите.

„Финансовата грамотност е жизненоважна за всяко поколение, но интегрирането на финансови съвети и информация в нашите социални емисии е лесен начин да станем по-образовани по тези теми, без дори да го осъзнаваме“, каза Уорб. „Потребителите трябва да бъдат насърчавани да проверяват всяка информация, преди да действат според съветите, за да се уверят, че подробностите са верни.“

✅Цикъл на обучение с положителна обратна връзка
За Gen Zers е втора природа да посягат към своите устройства, за да научат всичко, което искат да знаят, а алгоритъмът на TikTok се поддава на ускорен процес на финансово обучение. Ако потребител иска да научи повече за финансите или бюджетирането и гледа съдържание в тази област и се ангажира с тези видеоклипове, алгоритъмът на TikTok ще му изпрати повече от това съдържание.

✅Безплатно и достъпно съдържание
TikTok несъмнено разрушава бариерите, с които са се сблъсквали много американци преди съществуването му, тъй като безплатната платформа прави финансовите съвети по-достъпни от всякога. Преди TikTok хората, които искаха да получат достъп до финансови съвети, трябваше да направят свое собствено проучване – което, макар и безплатно, също отнемаше повече време и усилия – или да потърсят финансов съветник.

Разходите за среща с финансов съветник зависят от структурата на плащане, използвана от съветника, но тези, които начисляват фиксирана ставка, обикновено струват между $2000 и $7500 на година. Съветниците могат също да таксуват процент от салдото по сметката на клиента, обикновено от 0,25% до 1% на година.

Въпреки че наличието на финансов съветник несъмнено е ценно, не е толкова привлекателно, когато нямате много пари в началото. По този начин TikTok върши отлична работа за преодоляване на пропастта между млади американци, които искат финансов съвет, но не могат да си позволят личен съветник. Изграждайки финансова грамотност сега, Gen Z е в състояние да започне да интегрира здравословни навици за пари, без да търси курс или да плаща скъпа такса за това.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Ваканционният имот – добра или лоша инвестиция?

Покупката на ваканционен дом е преди всичко решение за начина на живот, а не нещо, което е просто добросъвестна инвестиция. Основният фактор, който се отчита срещу ваканционните жилища като инвестиция, е тяхната уязвимост към промени в икономиката, което е особено уместно в настоящия климат и повишените лихвени проценти и намалените разходи.
Мисленето „извън кутията“ може да извлече дивиденти за инвеститорите в ваканционни имоти
Широка гама от места се очертават като потенциални горещи точки за инвестиции – Черноморие, планина или населени места с минерални извори – България дава богати възможности .
Когато икономиката се поклаща и доверието спада, ваканционните жилища са напред в списъка на разходните активи, особено ако собственикът е във финансови затруднения. За съжаление, не винаги стойността им расте.

 • Инвестиционната стойност на ваканционен дом намалява допълнително, ако се използва през пиковите периоди. Освен че се отказвате от пиковите наеми, вие губите и от емоцията да си бъдете у дома в точния момент. България има сравнително къс сезон на Черноморието, а почти няма всесезонни курорти, което прави избора много труден.
  Резултат: ваканционният дом се превръща в бреме и лоша инвестиция, а не в бягството, което трябва да бъде.
 • Ако изберете покупката, която да отговаря по-скоро на вашите лични желания
  Отделете време.Не купувайте импулсивно веднага след страхотните две седмици през януари. Въпреки че покупката на ваканционен дом е решение от сърцето, главата също трябва да има думата.
  Дайте си период на разхлаждане. Трябва да потвърдите, че ще харесате имота извън сезона, както и през оживеното лято, или в случая със ски хижата, когато снегът се е стопил.
 • Посещение по различно време на годината. Желаното от вас място все още има ли душа извън сезона или е безжизнена дупка? Също така не забравяйте, че ваканционните къщи са на разположение през цялата година и е вероятно да получите по-добра сделка извън месеците на пиковия туризъм. Купувайте, все едно ще живеете там постоянно?
 • Уверете се, че извършвате надлежна проверка, преди да подпишете договор.
  Уверете се, че плащате справедлива цена, като проучвате сравними имоти за период от седмици и месеци. И направете инспекция за всички възможни аспекти на правната страна на сделката и проверка на договора.
 • Близостта има значение
  Купувачите често подценяват колко дълго време за пътуване може да намали ползата, която извличат от ваканционен дом. Ако това е дълго и трудно пътуване, е по-малко вероятно да използвате имота, без значение колко прекрасно е местоположението.
 • Намерете добър мениджър на имоти
  Привлечете добър мениджър, за да осигурите висока заетост, когато не използвате сами ваканционния дом.
  Те гарантират, че стандартът на имота е винаги на ниво и минимизират шанса гостите да бъдат разочаровани, както и гарантират, че се използват най-добре онлайн услугите за краткосрочно обявяване, за да се увеличи максимално нивото на заетост.

Ако ще купувате ваканционен дом, изберете такъв, който създава прекрасни моменти и спомени. Всичко останало е на заден план.
#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.