Кои са най-екзотичните валути на света?

В света съществуват много различни валути, които се използват за търговия, пътуване и инвестиции. Някои от тях са широко разпространени и познати, като долара, еврото и юана, а други са по-редки и необичайни. В тази статия ще ви представим някои от най-екзотичните валути на света, които може да ви заинтригуват или да ви предизвикат затруднения при обмяната им.

1. Кувейтски динар (KWD)

Кувейтският динар е официалната валута на Кувейт, богата нефтопроизводителна държава в Персийския залив. Тя е най-скъпата валута в света, като един динар се равнява на около 3,30 щатски долара. Кувейтският динар е разделен на 1000 филс и има шест различни банкноти и шест монети. Валутата е въведена през 1960 година, след като Кувейт се освободил от британското протекторатство. През 1990 година, след избухването на Персийската заливна война, Кувейт временно заменил динара с иракския динар и други валути, но през 1991 година възстановил своята оригинална валута.

2. Бахрейнски динар (BHD)

Бахрейнският динар е официалната валута на Бахрейн, още една нефтопроизводителна държава в Персийския залив. Тя е втората най-скъпа валута в света, като един динар се равнява на около 2,65 щатски долара. Бахрейнският динар е разделен на 1000 филс и има пет различни банкноти и пет монети. Валутата е въведена през 1965 година, заменяйки британската индийска рупия. Бахрейнският динар е свързан с щатския долар по фиксиран курс от 2001 година.

3. Омански риал (OMR)

Оманският риал е официалната валута на Оман, също нефтопроизводителна държава в Персийския залив. Тя е третата най-скъпа валута в света, като един риал се равнява на около 2,60 щатски долара. Оманският риал е разделен на 1000 байзас и има шест различни банкноти и пет монети. Валутата е въведена през 1973 година, заменяйки оманския риал, който бил свързан с британския паунд. Оманският риал е свързан с щатския долар по фиксиран курс от 1986 година.

4. Джибутски франк (DJF)

Джибутският франк е официалната валута на Джибути, малка държава в Източна Африка. Тя е една от най-нестабилните валути в света, като един франк се равнява на около 0,0056 щатски долара. Джибутският франк е разделен на 100 центима и има четири различни банкноти и пет монети. Валутата е въведена през 1977 година, след като Джибути получил независимост от Франция. Джибутският франк е свързан с щатския долар по фиксиран курс от 1973 година.

5. Киргизстански сом (KGS)

Киргизстанският сом е официалната валута на Киргизстан, централноазиатска държава, бивш член на Съветския съюз. Тя е една от най-слабите валути в света, като един сом се равнява на около 0,011 щатски долара. Киргизстанският сом е разделен на 100 тийин и има шест различни банкноти и шест монети. Валутата е въведена през 1993 година, заменяйки съветската рубла. Киргизстанският сом е плаваща валута, чиято стойност зависи от пазарните сили.

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Как електрическите автомобили влияят на световната икономика

Електрическите автомобили са все по-популярни в последните години, като предлагат редица предимства за потребителите и околната среда. Но какво означава тази тенденция за световната икономика? Как електрическите автомобили променят пазара на транспорт, енергия и емисии? В този блог пост ще разгледаме някои от основните аспекти на въздействието на електрическите автомобили върху глобалната икономика.

Електрическите автомобили намаляват зависимостта от петрола

Едно от най-очевидните предимства на електрическите автомобили е, че те не използват бензин или дизел, а получават енергия от електричество, което може да се генерира от възобновяеми източници. Това означава, че електрическите автомобили намаляват зависимостта на световната икономика от петрола, който е скъп, нестабилен и замърсяващ ресурс. Според Международната агенция за енергетика (МАЕ), през 2019 г. около 60% от световното потребление на петрол беше за транспорт, като леките автомобили имаха най-голям дял. Ако повече хора преминат към електрически автомобили, това ще означава по-малко търсене на петрол, по-ниски цени на горивата и по-малко политически и икономически конфликти за контрол над нефтените запаси.

Електрическите автомобили стимулират иновациите в енергийния сектор

За да могат електрическите автомобили да функционират ефективно, те изискват развита инфраструктура за зареждане, която да осигурява достатъчно електричество с добро качество и ниска цена. Това предизвиква иновации в енергийния сектор, като насърчава разработването на нови технологии за производство, пренос и съхранение на електричество. Например, електрическите автомобили могат да се използват като мобилни батерии, които да подпомагат балансирането на електрическата мрежа, когато има превишение или дефицит на енергия. Също така, електрическите автомобили могат да способстват за повишаване на дяла на възобновяемата енергия в енергийния микс, като използват електричество от слънчеви панели, вятърни турбини или други зелени източници. Това ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове и борбата с климатичните промени.

Електрическите автомобили създават нови работни места и пазари

Електрическите автомобили също така създават нови работни места и пазари, свързани с производството, продажбата, поддръжката и рециклирането на тези превозни средства. Според едно проучване на Европейската комисия, през 2030 г. електрическите автомобили ще създадат около 1,2 милиона работни места в Европейския съюз, като повечето от тях ще бъдат в областта на производството на батерии и зарядни станции. Освен това, електрическите автомобили ще отворят нови пазари за услуги, свързани с мобилността, като например каршеринг, робо-таксита или интелигентно паркиране. Тези услуги ще повишат удобството и достъпността на транспорта за потребителите и ще намалят натоварването на градската инфраструктура.

Електрическите автомобили имат значително положително въздействие върху световната икономика, като намаляват зависимостта от петрола, стимулират иновациите в енергийния сектор и създават нови работни места и пазари. Тези превозни средства са не само по-екологични, но и по-икономични и удобни за потребителите. Електрическите автомобили са интелигентен избор за бъдещето на транспорта и околната среда.

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Какво представляват ликвидните финансови инструменти?

Ликвидните активи могат да бъдат лесно превърнати в пари без загуба на стойност. Те са важна част от финансовото планиране, тъй като осигуряват гъвкавост и ликвидност за покриване на неочаквани разходи или възможности за инвестиции. Някои примери за ликвидни сметки са:

– Банкови депозитни сметки, като разплащателни, спестовни или депозитни сертификати. Те предлагат нисък или нулев риск, лесен достъп до парите и обикновено ниска доходност.
– Пазарни фондове, които са вид колективно инвестиране, който инвестира в краткосрочни ценни книжа, като правителствени облигации, корпоративни хартии или банкови депозити. Те предлагат по-висока доходност от банковите сметки, но и по-голям риск от промяна на пазарната стойност или загуба на достъпността до парите.
– Краткосрочни облигации, които са ценни книжа с падеж до една година, издавани от правителства, корпорации или други организации. Те предлагат по-висока доходност от пазарните фондове, но и по-голям риск от промяна на лихвените проценти или невъзможност за плащане от издателя.
– Дялове от акционерни фондове, които са вид колективно инвестиране, който инвестира в дялове от различни компании. Те предлагат потенциал за по-висока доходност от облигациите, но и по-голям риск от промяна на пазарната стойност или загуба на дивидентите.

Ликвидните активи имат различни предимства и недостатъци в зависимост от целите и предпочитанията на инвеститора. В общи линии, те трябва да бъдат балансирани с други видове активи, като имоти, злато или изкуство, които могат да предложат по-голяма защита от инфлация или по-голям потенциал за растеж на дългосрочна основа.

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

5 правила за употреба на кредитната карта

Кредитната карта е удобен и полезен финансов инструмент, който ни дава възможност да плащаме за стоки и услуги без да носим пари в брой. Но за да използваме кредитната карта разумно и отговорно, трябва да спазваме няколко основни правила. Ето кои са те:

1. Плащайте изцяло задължението си в рамките на отчетния период. Така ще избегнете да плащате лихва върху ползваната сума и ще запазите добър кредитен рейтинг. Ако не можете да покриете целия заем наведнъж, плащайте поне минималната погасителна вноска, за да не просрочвате задължението си.

2. Не надвишавайте кредитния си лимит. Кредитният лимит е максималната сума, която можете да използвате с кредитната карта. Ако го надхвърлите, ще платите допълнителни такси и ще навредите на кредитната си история. Също така, не използвайте кредитната карта за тегления на пари от банкомат, защото това е скъпа услуга, която води до високи лихви.

3. Купувайте само това, което можете да си позволите да платите в брой. Кредитната карта не е безплатен източник на пари, а начин да отложите плащането за нещо, което вече сте купили. Не се залъгвайте, че имате повече пари, отколкото реално имате, и не правете импулсивни или ненужни покупки. Правете бюджет и се придържайте към него.

4. Сравнявайте различните оферти за кредитни карти и избирайте тази, която най-добре отговаря на вашите нужди и възможности. Внимавайте на лихвения процент, годишната такса, гратисния период, бонусите и отстъпките, които ви предлагат различните банки и финансови институции. Прочетете внимателно договора и условията за ползване на кредитната карта и задавайте въпроси, ако имате съмнения.

5. Проверявайте редовно извлеченията си и следете за нередности или грешки. Ако забележите нещо съмнително, свържете се незабавно с банката си и уведомете я за проблема. Също така, пазете кредитната си карта от кражба или изгубване и не споделяйте ПИН кода си с никого. Ако загубите кредитната си карта или я откраднат, блокирайте я веднага.

Кредитната карта може да бъде ваш верен съюзник в управлението на личните ви финанси, ако я използвате мъдро и разбирате рисковете и предимствата, които носи. Спазвайте тези пет правила и ще се наслаждавате на удобството и ползите, които ви предоставя кредитната карта.
#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

2024 – поредната трудна за инвестиционни прогнози година

Новата 2024 година е поредният труден за прогнозиране период, което по никакъв начин не намалява интереса на милиони инвеститори в цял свят. Излишно е да изброяваме различните макро и микроикономически рискове. От една страна са войните, които се водят в Украйна и в Израел. От друга страна е стабилността на долара , като световна валута за разплащане, БРИКС и неговото укрепване, както и създаването на паралелна финансова система за разплащане са следващите рискове. Изкуствения интелект, дигитализацията на разплащанията, както и създаването и разпространението на дигиталните пари е следващото предизвикателство. Поскъпването на суровините, опасността от това инфлацията да не може да бъде овладяна са сериозни макроикономически фактори. На ниво България – притесненията ни са свързани със стабилността на управлението на страната, с привличането на инвестиции от чужбина, създаването на предпоставки и условия за правене и развитие на бизнеси с голяма принадена стойност. Не на последно място е разбира се финансовата стабилност на държавата, правилното разпределение на Държавния бюджет и т.н.

Като човек с дългогодишен опит, за мен е трудно да дам конкретна прогноза за предстоящите събития, които касаят всички инвеститори на ниско или високо ниво. Моят съвет към тях е да помислят за най-сигурното решение – диверсификация на инвестиционния портфейл. Да разгледаме няколко от актуалните възможности

Нека да започнем с недвижимите имоти

През 2023 година въпреки изказванията на брокери за недвижими имоти, че има голямо търсене и цените вървят нагоре, това не се оказа че е точно така. В момента на пазара има по-скоро объркване и изчакване, защото продавачите разбират , че вече са изтървали пика на цените и са пропуснали да си продадат имотите на най-високите цени и сега изчакват нови пикове, когато да си реализират сделките. От друга страна купувачите очакват покачване на лихвените проценти от БНБ, което от своя страна ще охлади пазара на имоти и цените ще тръгнат надолу. Това е и момента, които те чакат, за да направят сделка.

Скорошни данни на БНБ сочат ръст на кредитите за жилища. В края на октомври месец 2023 г. те са 19 милиарда лева и нарастват на годишна база с 19.2%. Средният лихвен процент е 2,54%.

Наистина при 2,54 % лихвен процент е много изгодно да направиш инвестиция в имот, но изгодата е и много краткосрочна, защото всички знаем, че в момента лихвения процент на ЕЦБ е 4.5% , докато нашите търговски банки финансират ипотечни кредити на 2,54 %, както стана въпрос по-рано. Това положение не е нормално и мисля, че в скоро време лихвеният процент на БНБ ще се повиши, което ще оскъпи и вече изтеглените ипотечни кредити, защото те основно са с плаваща лихва.

Това е и основната причина поради която хората са объркани когато става въпрос за имот и то напълно оправдано. В този аспект, препоръчвам сериозно да премислите възможността за инвестиция в недвижим имот, особено ако това е свързано със заем.

Имате ли ясна идея и как ще използвате имота? Бизнес план за отдаване под наем или използване за лични цели? Всичко това са въпроси, които трябва да обсъдите преди това и да не се поддавате на емоции и на популярни трендове.

Инвестиции в капиталови пазари

Както при недвижимите имоти и в инвестициите в акции, облигации и други инструменти на капиталовите пазари отново съществуват много неизвестни и от там и рискове. Но тук несъмнено най-важното, което всеки инвеститор следи и трябва да следи е политиката на ФЕД. Позицията на Федералния резерв относно лихвите ще играе ключова роля през настоящата 2024 година. От март 2022 година до сега лихвата на Американската централна банка се е повишила с 525 базисни пункта, като към този момент тя е в диапазона 5,25 – 5,50%. Според много експерти, ФЕД е приключил с повишенията на лихвения процент и се очаква сваляне на лихвата още през месец март на настоящата година. Факторът, които ще бъде определящ за движението на американската лихва е дали САЩ ще изпаднат в рецесия или не. И тук има объркване, защото през 2023 година около 70% от анализаторите очакваха по-слаби резултати от американската икономика на базата на високите лихви, но уви оказа се че икономиката расте, а инфлацията и безработицата намаляват, което също е парадокс за лихви от порядъка на 5,50%. В тази връзка и изхождайки от очакванията ,че през годината ще има увеличено търсене на суровини, петрол и газ голяма част от инвеститорите се насочват към акции именно от този вид и клас. Силно препоръчваме, но с внимание и акцент върху динамичните промени.

Инвестиции в злато

Златото от древна Вавилония до днешни дни винаги е било безопасен пристан на инвестициите по време на кризи. От 1808 USD за тройунция в началото на 2023 г., сега златото е на цена 2047 USD за тройунция. Това е ръст от 11,67% на годишна база. За последните 20 години средния ръст на златото е малко над 9% на годишна база. От всичко това съвсем ясно се вижда, че златото е много добра инвестиция и неслучайно Английската централна банка отчете ръст на инвеститорите в злато от 7% за цялата 2023 година. Освен частни инвеститори много централни банки обръщат голяма част от резервите в инвестиционно злато, с цел да могат по-леко да преживеят евентуална бъдеща криза.

Разбира се, съществуват различни възможности за закупуване на злато, като всеки сам може да направи своя избор за това. Освен физическото злато, същото може да бъде закупено от платформа за търговия на злато. В момента няколко инвестиционни посредника предлагат такива платформи. Банките пък предлагат инвестиции в златни депозити. Съществува и възможност да се купят дялове от Доверителни фондове, които емитират дялове с цената на златото. Вече е въпрос на избор кои къде иска да инвестира.

Криптовалутите – въпроси с много неизвестни

Освен традиционните инвестиционни продукти, много хора си купиха и криптовалути с идеята ,че цената им тепърва предстои да нараства. Но и тук има много рискове, защото тепърва предстоят регулации, които могат да се отразят в едната или в другата посока на цените.

Опитните инвеститори знаят, че в такава несигурна ситуация е най-добре инвестиционният портфейл да се диверсифицира в различни бързо ликвидни финансови активи, за да се избегнат по-големите рискове. А за неопитните инвеститори е най-добре да си потърсят финансов консултант и с него заедно да обсъдят степента на риск на един евентуален нов портфейл. Нека да бъдем внимателни и много отговорни в управлението на нашите лични финанси.

На адрес Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики“ № 112 етаж 2, офис 2 и телефон 042 254197 можете да заявите вашата безплатна инвестиционна консултация за 2024 година. Научетете повече: https://somonibg.com

Трендове на пазара на златото за 2024 година

Златото е един от най-популярните и ценени метали в света, който привлича вниманието на инвеститори, централни банки, ювелири и колекционери. Златото има уникални свойства, които го правят атрактивно средство за съхранение на стойност, хедж срещу инфлация и рискове, както и за диверсификация на портфейла. Но как ще се движи златото през 2024 година и какви фактори ще повлияят на цената му? В тази статия ще разгледаме някои от експертните прогнози и анализи за бъдещето на жълтия метал.

Как се формира цената на златото?

Цената на златото се определя от съотношението между търсенето и предлагането на метала на световните пазари. Търсенето на злато произхожда от различни източници, като:

– Централни банки и официални институции, които купуват злато за да подсилят своите резерви и да повишат доверието в своята валута.
– Инвеститори и спекуланти, които купуват злато за да извлекат печалба от ценовите движения или за да се предпазят от инфлация, девалвация, политическа нестабилност и други рискове.
– Ювелирна промишленост, която използва злато за производството на бижута, часовници, монети и други изделия.
– Промишлеността, която използва злато за производството на електроника, лекарства, аерокосмически технологии и други продукти.

Предлагането на злато зависи от:

– Добивът на злато от мините, който е ограничен от геоложките условия, разходите за добив и екологичните регулации.
– Рециклирането на злато от стари изделия, което зависи от цената на метала, разходите за рециклиране и културните фактори.
– Продажбите на злато от централни банки и официални институции, които зависят от политическите и икономическите цели на тези институции.

Цената на златото се определя от търговията на различни пазари по света, като най-големият е лондонският пазар LBMA (London Bullion Market Association), където се определя двукратно дневно официалната цена на златото (London Gold Fixing). Други важни пазари са Ню Йорк (COMEX), Шанхай (SGE), Токио (TOCOM), Цюрих, Дубай и др. Цената на златото се изразява обикновено в американски долари за тройунция (31,1035 грама).

Какви са прогнозите за цената на златото през 2024 година?

Прогнозите за цената на златото през 2024 година варират в зависимост от източника, методологията и перспективата на анализаторите. Някои от основните фактори, които се очаква да повлияят на цената на златото през следващата година са:

– Политиката на Федералния резерв на САЩ и други централни банки относно лихвените проценти, количеството пари в обращение и стимулните мерки. Ако Фед повиши лихвените проценти по-бързо или по-силно от очакваното, това може да повиши стойността на долара и да намали търсенето на злато като алтернативна валута. Ако обаче Фед запази ниските лихвени проценти или продължи да разширява своя баланс, това може да подкрепи цената на златото като хедж срещу инфлацията и обезценяването на долара.
– Икономическото възстановяване от пандемията от коронавирус и евентуалните нови вълни, мутации или ограничения. Ако пандемията продължи да засяга световната икономика и да създава несигурност и риск, това може да стимулира търсенето на злато като сигурен залог. Ако обаче пандемията отстъпи и икономиката се възстанови, това може да намали търсенето на злато като защитен актив.
– Геополитическите напрежения и конфликти в света, които могат да повлияят на стабилността, търговията и доставките на злато. Някои от потенциалните източници на напрежение са отношенията между САЩ и Китай, Русия и Украйна, Иран и Израел, Северна Корея и Южна Корея, както и вътрешните политически кризи в различни региони. Ако тези напрежения ескалират или доведат до военни конфликти, това може да повиши търсенето на злато като убежище.
– Търсенето и предлагането на злато от различните сектори, които го използват. Ако централните банки продължат да купуват злато за да укрепят своите резерви, това може да поддържа високото предлагане на метала. Ако инвеститорите продължат да търсят злато за да диверсифицират своя портфейл или за да спекулират с него, то цените ще растат със стабилни темпове.

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Има ли балон в ръста на цените на недвижимите имоти в България?

В последните години пазарът на недвижими имоти в България претърпя значителни промени. След като през 2008-2012 г. цените на жилищата спаднаха с около 40%, от 2013 г. те започнаха да се възстановяват и да растат с ускорен темп. През 2021 г. средната цена на квадратен метър в страната достигна 1 200 лв., което е с 10% повече от предходната година и с 60% повече от дъното през 2012 г.

Този ръст на цените предизвика много дискусии и спекулации за това, дали имаме дело с балон на пазара, който може да се спука и да доведе до нов кризисен сценарий. За да отговорим на този въпрос, трябва да разберем какво е имотен балон и какви са факторите, които го формират.

Имотният балон се характеризира с „надути“ (точно както балон) стойности на недвижимите имоти. Скокът в цените, водещ до тези условия, обикновено е причинен от комбинация от голямо търсене на жилища и нисък капацитет на свободни имоти за продажба на пазара. Това води до дисбаланс между предлагането и търсенето, който стимулира спекулативното поведение на купувачите и продавачите. Купувачите се надпреварват да закупят имот, докато цените са още ниски, а продавачите задържат своите имоти, очаквайки по-високи цени в бъдеще. Така се създава самоподхранващ механизъм, който увеличава цените до нереалистични нива.

За да имаме балон, обаче, не е достатъчно само да имаме ръст на цените. Трябва да имаме и **разминаване** между цените и **основните показатели** на пазара, като доходите на домакинствата, инфлацията, строителството, жилищното кредитиране и др. Ако цените растат по-бързо от тези показатели, то това означава, че имаме **прекомерна оценка** на имотите, която не отразява реалната им стойност. Тогава можем да очакваме корекция на пазара, която да изравни разликата.

Какви са последствията от имотен балон?

Имотният балон може да има сериозни отрицателни последствия за икономиката и обществото. Когато балонът се спука, цените на имотите падат рязко, което води до загуба на богатство и капитал за собствениците на имоти. Това намалява тяхната консумация и инвестиции, което от своя страна засяга производството, заетостта и доходите в страната. Спадът на пазара на недвижими имоти може да предизвика и финансова криза, ако банките имат голяма експозиция към жилищните кредити и страдат от лоши заеми и недостиг на ликвидност.

Освен това, имотният балон може да има и социални последствия, като увеличаване на неравенството, създаване на гета, намаляване на мобилността и достъпността до жилища. Когато цените на имотите са прекомерно високи, това затруднява достъпа до жилище за младите хора, семействата с ниски доходи и социално уязвимите групи. Това води до сегрегация на пазара на жилища, която усилва разделението между богати и бедни, между център и периферия, между градове и села.

Затова е важно да се следи за признаците на имотен балон и да се предприемат мерки за предотвратяване или ограничаване на неговия растеж. Тези мерки могат да включват регулация на кредитния пазар, стимулиране на строителството, подобряване на данъчната политика, развитие на социалното жилищно строителство и др.

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Най-големите измами, свързани с криптовалута

Криптовалутите са дигитални пари, които не се контролират от централна институция, а се базират на криптография и децентрализирана мрежа от компютри. Това ги прави привлекателни за много хора, които искат да избегнат банковите такси, да защитят своята финансова независимост или да спекулират с волатилните им курсове.

Но криптовалутите също така носят и рискове, свързани с измами, хакерски атаки и нерегулираност. В тази статия ще разгледаме някои от най-големите измами, свързани с криптовалута, които са станали известни през последните години.

OneCoin

OneCoin е една от най-известните и скандални измами с криптовалута. Тя е основана през 2014 година от българската бизнесдама Ружа Игнатова, която твърдеше, че OneCoin е нова и революционна криптовалута, която ще промени света. Игнатова привлече милиони инвеститори по целия свет, които платиха стотици или хиляди евро за пакети от образователни материали и OneCoin монети. Обаче OneCoin никога не е бил истинска криптовалута, а само пирамидална схема, която използваше фалшив софтуер и маркетинг. Според разследвания на властите и журналисти, OneCoin е измамил с около 4 милиарда долара своите жертви. Игнатова е изчезнала през 2017 година и все още е търсена от ФБР.

Bitconnect

Bitconnect е друг пример за пирамидална схема с криптовалута, която е функционирала между 2016 и 2018 година. Bitconnect твърдеше, че предлага платформа за заемане и инвестиране в криптовалутата Bitconnect Coin (BCC), която ще генерира до 40% месечна печалба чрез търговски бот и волатилностен софтуер. За да участват в платформата, инвеститорите трябваше да конвертират своите биткойни в BCC и да ги депозират в Bitconnect. Обаче Bitconnect никога не е обяснял как работят техните алгоритми и как гарантират такива високи доходи. В действителност, Bitconnect е използвал новите депозити за да плаща на старите инвеститори и да поддържа цената на BCC изкуствено висока. През януари 2018 г. Bitconnect обяви своето затваряне, след като получи няколко съдебни заповеди и беше подложена на регулаторен натиск. Цената на Bitconnect падна от около 400 долара до почти нула за няколко дни, като причини загуби на милиарди долари на своите инвеститори.

QuadrigaCX
Това беше най-голямата канадска крипто борса, която обслужваше над 115 000 клиенти и управляваше активи за около 190 милиона долара. През декември 2018 г. основателят и изпълнителният директор на борсата Джералд Котън почина от болест в Индия, като остави борсата без достъп до своите „хладилни портфейли“, където се съхраняваха повечето крипто валути. Това доведе до това, че борсата не можеше да изпълни заявките за теглене на своите клиенти и беше принудена да обяви банкрут. По-късно се разбра, че Котън може би е използвал личните си средства за финансиране на борсата и е прехвърлял крипто валути на други платформи. Също така се появиха съмнения за смъртта на Котън.

Крипто валутите са иновативен и революционен феномен, който променя начина, по който разбираме и използваме парите. Те са изложени на висок риск и волатилност, но също така предлагат уникални възможности за създаване на нови пазари, услуги и социални взаимодействия. Фалиралите крипто валути са пример за това, как тази нова технология може да бъде злоупотребена, но също така и за това, как тя може да бъде подобрена и регулирана в бъдеще.

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Сигурни ли са крипто борсите?

Крипто борсите са платформи, които позволяват на потребителите да купуват, продават и разменят криптовалути като Биткойн, Етериум, Кардано и други. Те са мястото, където се формират цените на криптоактивите и където се извършва голяма част от търговията с тях.
Но колко сигурни са тези борси? Как да изберем най-добрата крипто борса за нашите нужди? Как да защитим нашите средства и лични данни от хакери и измамници?
Тези въпроси са важни за всеки, който иска да инвестира в криптовалути или просто да се запознае с този нов свят. В този текст ще опитаме да дадем някои отговори, базирани на информация от различни източници.

Какво прави една крипто борса сигурна?

Няма единен отговор на този въпрос, тъй като различните борси имат различни характеристики, предимства и недостатъци. Но можем да изброим някои фактори, които трябва да вземем предвид при оценката на сигурността на една крипто борса:

– Регулация: Регулацията е процесът, при който дадена борса получава лиценз или одобрение от компетентен орган (например правителство, финансов надзор или саморегулираща организация), за да оперира в определена юрисдикция или регион. Регулацията може да даде повече доверие на потребителите, че борсата спазва определени стандарти за прозрачност, отчетност, защита на потребителите и противодействие на измамите и прането на пари. Регулацията обаче не е гаранция за абсолютна сигурност, тъй като регулаторните рамки могат да са различни в различните страни и региони, а някои борси могат да избягват или заобикалят регулациите чрез офшорни или децентрализирани структури.
– Сигурност: Сигурността е способността на една борса да предпази своите системи, данни и средства от неоторизирани достъпи, атаки или загуби. Сигурността може да включва различни мерки, като например:
– Криптиране: Криптирането е процесът, при който информацията се превръща в код, който може да бъде разчетен само от онези, които имат специален ключ. Криптирането може да се прилага както за комуникацията между потребителите и борсата, така и за съхранението на данните и средствата на борсата.
– Автентикация: Автентикацията е процесът, при който потребителите доказват своята самоличност, преди да получат достъп до своите акаунти или транзакции. Автентикацията може да изисква въвеждане на потребителско име и парола, използване на двуфакторна или многофакторна верификация (например чрез SMS, електронна поща, приложение или хардуерен устройство), или използване на биометрични данни (например пръстов отпечатък, лицево разпознаване или гласово разпознаване).
– Хардуерни портфейли: Хардуерните портфейли са физически устройства, които съхраняват частните ключове на потребителите в изолирана среда, която не може да бъде проникната от хакери. Частните ключове са тайни кодове, които дават достъп до криптовалутите на потребителите. Хардуерните портфейли могат да бъдат свързани с компютър или смартфон, за да се извършват транзакции, но трябва да бъдат отключени чрез PIN код или бутон. Някои борси предлагат хардуерни портфейли като допълнителна услуга за своите потребители или позволяват интеграция с популярни хардуерни портфейли като Ledger или Trezor.
– Хладилници: Хладилниците са метод за съхранение на криптовалути в офлайн среда, която не е свързана с интернет. Това може да предотврати риска от кражба или загуба на криптовалути поради хакерски атаки, софтуерни грешки или технически проблеми. Някои борси използват хладилници за съхранение на голяма част от своите активи, като оставят само малка част в горещи портфейли (онлайн портфейли), които се използват за обслужване на ежедневните транзакции. Това може да забави процеса на теглене на средства от борсата, но може да повиши нивото на сигурност.
– Репутация: Репутацията е мнението или впечатлението, което имат потребителите и обществеността за дадена борса. Репутацията може да бъде формирана от различни фактори, като например:
– История: Историята е периодът от време, през който дадена борса е функционирала на пазара. Историята може да покаже колко опит и знания има борсата, както и как е реагирала на различни предизвикателства и кризи.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Как войната в Израел се отразява на световните финансови пазари

Войната в Израел има и пряко въздействие върху световните финансови пазари, тъй като Израел е един от най-важните технологични центрове в света, а Близкият изток е основен източник на нефт и газ. Според анализ на Bloomberg, войната е довела до спад на акциите на израелските компании с около 10%, като най-силно са пострадали тези от секторите на телекомуникациите, киберсигурността и здравеопазването. Войната е повишила и риска от терористични атаки срещу израелските интереси по света, което може да доведе до по-високи разходи за защита и осигуряване.

Войната в Израел е повлияла и на цените на нефта и газа, които са се увеличили с около 15% от началото на конфликта. Това се дължи на загрижеността, че войната може да прерасне в по-широк регионален конфликт, който да засегне производството и доставката на енергийни ресурси. Войната е засегнала и проекта за изграждане на газопровод между Израел, Кипър и Гърция, който има за цел да намали зависимостта на Европа от руския газ. Проектът е бил спрян за неопределено време поради липса на безопасност и финансиране.

Войната в Израел има и посредствено въздействие върху световната икономика, тъй като повишава напрежението между големите сили и подкопава доверието на инвеститорите. Тя е намалила и апетита на инвеститорите към рискови активи, като акции, облигации и криптовалути, и е увеличила търсенето на безопасни убежища, като злато, долар и японска йена.

В заключение, войната в Израел има сериозни и отрицателни последствия за световната икономика и финансовите пазари. Войната е причинила човешки страдания, материални щети и политическа нестабилност в региона, който е от стратегическо значение за световната сигурност и енергийна независимост. Войната е повлияла и на глобалните отношения, като е затруднила сътрудничеството между големите сили и е подкопала доверието на инвеститорите. Войната е предизвикателство не само за Израел и Палестина, но и за целия свят, който трябва да работи за мирно и справедливо решение на конфликта.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.