Най-скъпоценните метали на света

Най-скъпоценните метали са злато, платина, паладий и родий. Те са изключително редки и трудни за добиване, което ги прави желани от инвеститори и колекционери. Възможно ли е да се търгува с тях?

Отговорът е да, но не е лесно. Търговията със скъпоценни метали изисква специални знания, опит и достъп до пазари и брокери. Също така, тя е свързана с висок риск и волатилност, тъй като цените на металите се колебаят според предлагането и търсенето, геополитическите събития, инфлацията и други фактори.

Един от начините да се търгува със скъпоценни метали е чрез закупуване на физически метал във форма на монети, барове или ювелирни изделия. Този метод има предимството да се притежава реален актив, който може да се продаде или използва по всяко време. Недостатъкът е, че трябва да се плащат такси за съхранение, застраховка и доставка, както и да се има в предвид чистотата и автентичността на метала.

Друг начин е чрез инвестиране в борсово търгувани фондове (ETF), които следват цената на даден метал или кош от метали. ETF-тата са лесни за купуване и продаване чрез брокерска платформа, а така също не изискват физическо притежание или съхранение на метала. Но ETF-тата имат своите недостатъци, като например такси за управление, разлика между купувна и продавна цена (спред) и потенциална несъответствие между цената на фонда и цената на метала.

Още един вариант е да се спекулира с цената на скъпоценните метали чрез деривативни инструменти като фючърси, опции или контракти за разлика (CFD). Тези инструменти позволяват да се използва ливъридж, т.е. да се търгува с по-голяма сума от реалните средства, което може да увеличи печалбата или загубата. Деривативите са подходящи за краткосрочна търговия и хеджиране, но изискват добра анализа на пазара и стриктен контрол на риска.

В заключение, търговията с най-скъпоценните метали е възможна, но не е за всеки. Тя изисква сериозно обучение, изследване и дисциплина, както и готовност да се поемат значителни рискове. Затова, преди да започнете да търгувате с тях, трябва да се консултирате с професионален финансов съветник, който ще ви помогне да изберете най-подходящия за вас метод и стратегия.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Има ли инфлация при инвестицията в злато?

Златото е един от най-старите и най-ценени метали в света. От древни времена до днес, то е използвано като средство за размяна, за украшение, за изработване на бижута и за инвестиция. Златото има уникални свойства, които го правят трудно достъпно, издръжливо, красиво и ликвидно. Но какво се случва със стойността на златото при инфлация? И остава ли инвестицията в злато надеждна защита срещу загубата на паричната покупателна способност?

Инфлацията е процес на повишаване на общото ниво на цените на стоките и услугите в дадена икономика за определен период от време. Това означава, че парите губят своята стойност и не могат да купуват толкова много колкото преди. Инфлацията може да бъде предизвикана от различни фактори, като прекомерно разширяване на паричната маса, растеж на разходите на държавата, намаляване на производителността, повишаване на данъците или тарифите, войни или природни бедствия.

Златото се счита за един от най-добрите активи за защита срещу инфлация, тъй като има ограничено предлагане и висока търсеност. Златото не може да бъде размножавано или отпечатвано като хартиените пари, а се добива от мините или се рециклира от стари изделия. Според Световния златен съвет, през 2022 г. общото предлагане на злато е било около 4 633 тона, от които 76% са произлизали от минния добив и 24% от рециклирането. Търсенето на злато е било около 4 074 тона, от които 46% са били за бижутерийна индустрия, 24% за централните банки, 23% за инвестиционно злато и 7% за технологичен сектор.

Златото има висока ликвидност и може да бъде продавано или купувано по всяко време и на всяко място. Златото има дълга история като универсална мярка за стойност и е признато като такава в повечето страни. Златото не зависи от политически или икономически решения на дадена държава или организация, а от световните силови отношения и тенденции. Златото е атрактивно и за индивидуални инвеститори, и за институционални инвеститори, като фондове, пенсионни схеми, застрахователни компании и др.

Златото има негативна корелация с повечето други активи, което означава, че когато те падат, златото расте и обратно. Това прави златото подходящо за диверсификация на инвестиционния портфейл и за намаляване на общия риск. Златото също така има положителна корелация с инфлацията, което означава, че когато цените на стоките и услугите растат, златото също расте и обратно. Това прави златото подходящо за запазване на паричната покупателна способност и за защита от загубата на стойност на хартиените пари.

От началото на 2022 г. цената на златото остава почти без промяна, колебаяща се около 1800 долара за тройунция. Това се дължи на противоречивите сигнали от световната икономика, която е под влиянието на пандемията от коронавирус, геополитическите напрежения, стимулните мерки на правителствата и централните банки, очакванията за инфлация и лихвени проценти. Въпреки това, много анализатори и експерти смятат, че златото има потенциал за растеж в дългосрочен план, тъй като факторите, които го подкрепят, ще продължат да действат.

Как да инвестирате в злато? Има няколко начина да се инвестирате в злато, в зависимост от вашите цели, предпочитания и възможности. Най-популярните са:

– Физическо злато – това е най-традиционният и най-безопасният начин да се инвестирате в злато. Физическото злато може да бъде закупено под формата на монети, медали, слитъци или бижута от специализирани магазини или онлайн платформи. Физическото злато има предимството, че е лесно разпознаваемо, преносимо и не зависи от посредници или финансови институции. Недостатъкът е, че изисква допълнителни разходи за съхранение, застраховка и транспорт. Също така, физическото злато може да бъде обект на кражба или измама.

– Инвестиционни сметки за злато – това е модерен и удобен начин да се инвестирате в злато. Инвестиционните сметки за злато ви позволяват да купувате и продавате злато онлайн чрез банка или брокер. Вие не получавате физическо злато, а само електронно потвърждение за вашата собственост.
Ако желаете да инвестирате и да имате сигурност, ползвайте винаги услугите на консултант с опит и репутация.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Най-скъпите златни монети в света

Златото е един от най-старите и ценени метали в историята на човечеството. От древни времена до днес, златото е символ на богатство, власт и престиж. Златото се използва за изработване на бижута, украшения, религиозни предмети и разбира се, монети.

Златните монети са една от най-популярните форми на инвестиция в жълтия метал. Те съчетават колекционерска, историческа и художествена стойност с практическата възможност да се превръщат в пари по всяко време. Златните монети са издръжливи, лесни за съхранение и транспорт и не подлежат на инфлация или девалвация.

Но кои са най-скъпите златни монети в света? Какво ги прави толкова ценни и рядки? В този блог пост ще разгледаме някои от най-известните и впечатляващи примери на златни монети, които са постигнали рекордни цени на аукциони или са част от прочути колекции.

## 1. Double Eagle 1933

Тази златна монета с номинал от 20 долара е една от най-редките и търсени в света. Тя е част от серията Double Eagle, която се издава от САЩ между 1849 г. и 1933 г. През 1933 г., поради Великата депресия, президентът Франклин Рузвелт забрани обращението на златни монети и нареди да бъдат изтопени всички Double Eagle, които не са били разпределени.

Обаче, няколко монети успяха да избегнат тази съдба и да попаднат в ръцете на колекционери. Една от тях е Double Eagle 1933, която е единствената легално притежавана от частно лице. Тази монета има тегло от 33,43 грама и чистота от 90% злато. На лицевата ѝ страна е изобразен профилът на свободата, а на гърбовата – орел с разперени крила.

През 2002 г., Double Eagle 1933 беше продадена на аукцион за 7,59 млн. долара, което я прави най-скъпата златна монета в историята до този момент. През 2021 г., тази рекордна цена беше подобрена от друг екземпляр от същата серия, който беше продаден за 18,87 млн. долара.

## 2. Ларин

Ларинът е златна монета, която се използва като обществено плащане в Индийския океан и Персийския залив през 16-18 век. Тя има необичайна форма на кука или рибена опашка и е гравирана с арабски надписи. Ларинът е популярен сред търговците, пиратите и пътешествениците, тъй като е лесен за прерязване и претегляне.

Ларинът има тегло от около 4 грама и чистота от около 95% злато. На лицевата му страна е написано името на монетния двор, който го е издал, а на гърбовата – годината на издаване и някои религиозни фрази. Ларинът е една от най-редките и екзотични златни монети в света, която привлича интереса на колекционерите и учените.

През 2011 г., ларин от 17 век беше продаден на аукцион за 6,8 млн. долара, което го прави най-скъпата златна монета от Източния свят. Тази монета е изключително рядка, тъй като е единственият известен ларин, който е издаден от могулския император Аурангзеб.

## 3. Крюгерранд

Крюгеррандът е златна монета, която се издава от Южна Африка от 1967 г. до днес. Тя има цел да популяризира златото като инвестиция и да рекламира южноафриканската златодобивна промишленост. Крюгеррандът е първата златна монета, която има тегло от една тройунция (31,1 грама) и се приема като законно плащане в повече от 50 страни.

Крюгеррандът има чистота от 91,67% злато и 8,33% мед. На лицевата му страна е изобразен портретът на Пол Крюгер, президент на Южноафриканската република (1883-1900), а на гърбовата – южноафриканския антилоп спрингбок. На двете страни са написани номиналната стойност на монетата (1 ранд), годината на издаване и надписите „Южна Африка“ на африканс и английски.

Крюгеррандът е една от най-популярните и разпространени златни монети в света, която се произвежда в различни размери.

Съществува ли балон в инвестициите в недвижими имоти и какви са прогнозите за 2023 година за цените на имотите?

 

Недвижимите имоти са един от най-популярните и предпочитани активи за инвестиране в България. Много хора се интересуват от това как се развива пазарът на имоти, какви са тенденциите и рисковете, и дали има балон, който може да се спука и да доведе до загуби. В тази статия ще разгледаме някои от основните фактори, които влияят на цените на недвижимите имоти, както и прогнозите за 2023 година.

Цикличност на пазара на недвижими имоти

Един от начините да анализираме пазара на недвижими имоти е да го разглеждаме като цикличен процес, който се повтаря през определени периоди от време.Цикълът на недвижимите имоти се състои от 18 години, които се делят на четири фази: депресия, възстановяване, бум и спад. Всяка фаза има своите характеристики, които се отразяват на предлагането, търсенето, цените и доходността на недвижимите имоти.

В момента ние сме във фазата на бума, която започна след временното понижаване на цените на недвижимите имоти през 2016-2017 година, известно като midcycle dip. Това е най-горещият етап от цикъла, когато цените растат бързо и достигат своя максимум. Тази фаза ще продължи до 2025 година, когато ще настъпи нова депресия и ще започне нов цикъл.

Фактори, които влияят на цените на недвижимите имоти

Цените на недвижимите имоти не са обусловени само от цикличността, а и от множество други фактори, които могат да ускорят или забавят темпото на растеж или спад. Някои от тези фактори са:

– Лихвени проценти по ипотечни кредити. Това е един от основните фактори, които определят търсенето и доходността на недвижимите имоти. Колкото по-ниски са лихвите по кредитите, толкова по-изгодно е за купувачите да заемат пари за покупка на имот. Това повишава търсенето и цените на недвижимите имоти. Обратното се случва, когато лихвите по кредитите са високи. В момента лихвите по ипотечни кредити в България са на исторически ниски нива, което стимулира пазара на недвижими имоти.

– Инфлация и доходи. Инфлацията е процес на общо повишаване на цените на стоки и услуги в дадена икономика. Тя влияе на покупателната способност на хората и на реалната стойност на парите. Когато инфлацията е висока, парите губят от своята сила и хората могат да си купят по-малко неща със същите пари. Това може да намали търсенето и цените на недвижимите имоти, особено ако доходите на хората не растат със същия темп или повече от инфлацията. Обратното се случва, когато инфлацията е ниска или отрицателна (дефлация). В момента България е изправена пред висока инфлация, която може да засегне пазара на недвижими имоти.

– Предлагане и търсене. Това са двата основни фактора, които определят цената на всеки продукт или услуга, включително и на недвижимите имоти. Когато предлагането на недвижими имоти е по-голямо от търсенето, цените падат, защото продавачите трябва да конкурират помежду си за ограничения брой купувачи. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, цените растат, защото купувачите трябва да конкурират помежду си за ограничения брой продавачи. Предлагането и търсенето зависят от много фактори, като демография, миграция, урбанизация, инвестиции, законодателство и др.

– Политическа и икономическа стабилност. Това са фактори, които влияят на общото доверие и очаквания на хората за бъдещето. Когато има политическа и икономическа стабилност, хората се чувстват по-сигурни и склонни да инвестират в недвижими имоти. Когато има политическа и икономическа нестабилност, хората се чувстват по-несигурни и склонни да избягват рискове и да спестяват пари. В момента България преминава през период на политическа нестабилност, която може да повлияе негативно на пазара на недвижими имоти.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Поколението Z – отношение към парите

Родено между 1997 и 2012 г., Gen Z е най-младото поколение, което включва възрастни членове. Това дигитално родно поколение е първото, което не е имало живот преди интернет, което води до характерна адаптивност, когато става въпрос за технологични и платежни иновации.

В някои случаи те водят тласъка към авангардни инструменти, докато в други изостават от по-утвърденото и следващото най-близко поколение, милениалите. Открояването на констатации от пет от нашите ключови изследователски теми – здравеопазване, финанси, предпочитания за плащане, хранителна и банкова сигурност – рисува широка картина на мястото на Gen Z в по-голямата ConnectedEconomy™.

Здравеопазване: Когато става въпрос за извършване на плащания за здравеопазване, Gen Z прави плащания лично в 32% от времето, приблизително подобно на други поколения. Въпреки това, 27% биха предпочели да плащат чрез дигитален портал, което прави тази опция най-добрият избор на Gen Z – и подчертавайки, че някои доставчици трябва да наваксат, за да отговорят на предпочитанията на тези пациенти. Осемдесет и осем процента от поколението Z плащат за посещения изцяло, докато 10% създават план за плащане, малко зад 11% на милениалите. Може би поради намалената им кредитна история, те са най-малко вероятното поколение да използва кредитна карта за транзакции в здравеопазването, като само 7% от анкетираните Gen Z’ers са избрали да използват метода на плащане. Въпреки това, те са възрастовата група, която е най-вероятно да използва носими устройства, като 74% използват поне едно носимо устройство за здравеопазване или свързано приложение.

Предпочитания за плащане: Като цяло Gen Z е най-отвореното към иновации в плащанията сред поколенията. От анкетираните 79% са изпробвали нов метод на плащане през последната година, най-високият дял сред възрастовите демографски групи. Възприемането на дигиталните портфейли от Gen Z е приблизително наравно с други поколения – 66%, но те са най-ентусиазирани относно потенциала на мобилните портфейли, като 51% казват, че иновацията може да замени най-вече физическите портфейли. Gen Z’ers също вярват най-много на мобилните портфейли в сравнение с други поколения, като 44% казват, че използването на мобилен портфейл е също толкова безопасно, колкото използването на физически.

Финанси: От анкетираните Gen Z’ers, 9% казват, че не биха могли да си позволят теоретични разходи от $400. Те обаче са поколението, чиято способност за спестяване през годината, предшестваща проучването, се е увеличила най-много, с 43%. Както е отбелязано в „Месечния отчет за свързаната икономика™“ на PYMNTS от януари, това може отчасти да се дължи на общата им жизнена ситуация, тъй като 54% живеят с родител или брат или сестра.

Храна: Gen Z’ers, подобно на тези от други поколения, трябваше да коригират навиците си в ресторантите в условията на инфлация, като 29% от анкетираните избират да се хранят навън по-рядко. Други 18% са се справили с нарастващите цени на менюто, като са се хранели навън в по-евтини ресторанти. Въпреки че 78% от поколението Z’са оставили бакшиш при последното си бързо хранене, 51% са намалили сумата, която са оставили. Що се отнася до пазаруването на хранителни стоки, 21% са пожертвали както количеството, така и качеството на закупената храна, за да се борят с нарастващите разходи.

Банкова сигурност: Както при иновациите в плащанията, Gen Z е възрастовата група, която е най-адаптивна към иновациите, когато става дума за банкиране и сигурност. При 26% от анкетираните, тяхното поколение може да се похвали с най-висок дял потребители, които банкират само дигитално, като 60% казват, че биха сменили финансовите институции (FI) за подобрено мобилно или цифрово изживяване. На въпроса за мнението им относно функциите за сигурност на тяхната основна банка, 43% казаха, че се чувстват комфортно с текущия микс, който техният FI предоставя.

Рекордни нива на интерес към инвестиционните фондове в САЩ

Инвеститорите насочиха пари към фондовете на паричния пазар в САЩ през последната седмица на фона на опасения относно безопасността на някои банкови депозити след колапса на два големи кредитора.

Фондовете имаха над 120 милиарда долара нетни входящи потоци през седмицата до сряда, според данни на Investment Company Institute, най-големият нетен седмичен приток от юни 2020 г. По-голямата част от тях се изляха във фондове на паричния пазар, обезпечени с държавни ценни книжа, според ICI.

Парите се преместиха във фондове на паричния пазар – вид взаимен фонд, който инвестира в пари и сигурни ценни книжа – през седмица, разтревожена от колапса на Silicon Valley Bank и Signature Bank. В неделя федералните регулатори се намесиха, за да защитят всички вложители от загуби при двата кредитора.

„Инвеститорите се насочиха към фондовете на паричния пазар на правителството на САЩ през изминалата седмица, очевидно търсейки алтернатива на някои банки“, каза Шон Колинс, главен икономист на ICI. Размерът на паричните средства във фондовете на паричния пазар беше слабо променен през предходната седмица.

Вторник отбеляза най-големия ден на входящи потоци във фондове на паричния пазар, според Goldman Sachs и EPFR, доставчик на данни.

Въпреки че лихвените проценти по банковите депозити са се увеличили в някои банки, сега има значително по-висока възвръщаемост на нискорискови активи като фондове на паричния пазар, след като Федералният резерв вдигна лихвите до най-високото им ниво от 15 години.

„В случая на Silicon Valley Bank и Signature Bank вложителите бяха успокоени, но това беше след уикенд с много тревоги, особено за вложителите от Силициевата долина“, каза Пранай Субеди, анализатор на кредитни проучвания, обхващащ банковия сектор на САЩ за T Rowe Price.

„Много вложители може да гледат на тези фондове на паричния пазар като възможност да си кажат, „хей, мога да получа допълнителна лихва и да не се налага да се тревожа за някой от тези банкови рискове“, каза Субеди.

Ръстът от тази седмица беше особено забележим, като се има предвид, че 15 март е денят, в който много американски корпорации плащат данък и обикновено изтеглят пари от паричните пазари.

„Беше ден за корпоративни данъци и обикновено това води до изходящи потоци, но беше ден за приток“, каза Дебора Кънингам, главен инвестиционен директор на глобалните пазари на ликвидност във Federated Hermes.

Притоците от инвеститори на дребно във фондове на паричния пазар бяха „големи и ускоряващи се“ през последната седмица, пише Goldman Sachs в бележка в четвъртък.

„Клиентите решиха, че техните 20 000 долара в брой няма да живеят в банките и предлагат 60 базисни точки, когато могат да се преместят в сметка на паричния пазар и да получат 300 базисни точки“, каза Рич Репето, анализатор в Piper Sandler.

Повече от 250 милиарда долара са се налели във фондовете на паричния пазар в САЩ от началото на тази година, поставяйки средствата на път за най-високите си тримесечни потоци от второто тримесечие на 2020 г., в началото на пандемията от коронавирус, според данни на EPFR.

Източник: https://www.ft.com/content/7177bc70-1cff-46a9-ba87-adae0af276c4

Швейцария с референдум в защита на плащанията в брой

Гражданите на Швейцария ще получат шанса да се опитат да гарантират, че икономиката им никога няма да стане безкешова, твърди група в подкрепа на идеята, след като събра достатъчно подписи в понеделник, за да предизвика референдум по въпроса.
Движението за свободна Швейцария (FBS) твърди, че парите в брой играят все по-малка роля в много икономики, тъй като електронните плащания стават стандартни за транзакции във все по-дигитализирани общества, което улеснява държавата да наблюдава действията на своите граждани.

Те искат клауза, добавена към валутния закон на Швейцария, която урежда начина, по който централната банка и правителството управляват паричното предлагане, която да постанови, че „достатъчно количество“ банкноти или монети винаги трябва да остава в обращение.
Няма доказателства, че швейцарските власти искат да премахнат плащането в брой. Над 110 000 швейцарци са се подписали при нужни 100 000 минимум, за да се инициира референдум.

В защита на парите

Според швейцарската система на пряка демокрация предложението ще стане закон, ако бъде одобрено от гласоподавателите, въпреки че правителството и парламентът ще решат как да се прилага този закон.
„Ясно е, че освобождаването от пари в брой засяга не само въпросите на прозрачността, простотата или сигурността, но също така носи огромна опасност от тоталитарно наблюдение“, каза президентът на FBS Ричард Колър на уебсайта на групата.
Той също така гледа на Швейцария като на европейски стандарт за защита на парите, тъй като прокарването на такива гаранции в Европейския съюз би довело до „почти невъзможния“ процес на осигуряване на одобрение от всички 27 държави-членки.

Ускорена от въздействието на COVID-19, тенденцията към увеличаване на безкасовите плащания беше очевидна още през 2017 г., когато проучване на Ipsos установи, че повече от една трета от европейците и американците с радост биха останали без пари в брой, а 20 процента почти са го направили вече.

Как се отразяват на икономиката огромните крипто фалити?

BIS установи, че инвеститорите на дребно са поели спада на фона на кървавата баня, докато по-широката финансова система остава като цяло невредима.

Скорошен доклад на Банката за международни разплащания (BIS) разкри, че крипто индустрията е загубила над $650 милиарда след два големи скандала, които разтърсиха пазара миналата година.

Докладът, озаглавен „Крипто шокове и загуби на дребно“, обяснява търговското поведение на инвеститорите по време и след скандалите, техните печалби и загуби и ефектите от сътресенията на крипто пазара в по-широката финансова система.
Миналата година в крипто пространството се случиха много ужасни инциденти, които принудиха няколко фирми да фалират, като над 1,8 милиарда долара бяха изтрити от пазара впоследствие.
Едно такова събитие е колапсът на екосистемата Terra-Luna през май за 40 милиарда долара. Според BIS над 450 милиарда долара са изчезнали от пазара след срива.

Около шест месеца по-късно третата по големина крипто борса в света FTX се срина, премахвайки над 200 милиарда долара от пазара.
BIS също установи, че ежедневната потребителска активност на платформите за крипто търговия е нараснала миналата година, тъй като инвеститорите се опитват да коригират своите портфейли. Те се опитаха да се отдалечат от валутите, които бяха под стрес.
Докато китовете и по-големите инвеститори разпродадоха своите притежания, средните притежатели и инвеститорите на дребно увеличиха своите биткойн позиции, като купиха спада. Според BIS китовете „вероятно са осребрени за сметка на по-малките притежатели“.

Ограничен ефект върху по-широката финансова система

Освен това докладът разкри слаба връзка между крипто загубите и по-широката финансова система. BIS предположи, че крипто скандалите имат ограничен ефект върху по-широкия финансов сектор поради текущото ниво на приемане на крипто.
Докато индивидуалните и институционалните инвеститори записаха огромни загуби в своите крипто инвестиции, традиционната финансова система остана невредима.
„Нашият анализ също така предполага, че резкият спад в размера на крипто сектора досега не е имал последствия за по-широката финансова система. Въпреки това, ако крипто беше по-преплетено с реалната икономика и традиционната финансова система, съвкупното въздействие на шока в крипто света можеше да бъде много по-голямо“, казаха от банката.

Източник: https://cryptopotato.com/crypto-industry-lost-over-650b-after-two-major-scandals-in-2022-bis/

Китай увеличава своите златни резерви и няма скоро да спре

Все още 2023 г. не се очаква да бъде рекордна година за търсенето на злато от централните банки, но се прогнозира, че те ще продължат да бъдат нетни купувачи.

Вече можем да видим постоянно търсене от Народната банка на Китай. Данните от централната банка на Китай показват, че тя е закупила 15 тона злато миналия месец. Това е третият пореден месец, в който Китай увеличава златните си резерви. Според някои анализатори тази тенденция не се очаква да спре скоро.

Последното пазаруване в Китай беше от 2002 до 2019 г., като през този 17-годишен период бяха натрупани 1148 тона от благородния метал.

Наред с търсенето на централната банка, анализаторите следят и инвестиционното търсене на благородния метал. Въпреки че цените на златото се повишиха с повече от $300 от двугодишното си дъно през ноември и видяха най-добрия старт на годината от десетилетие, инвеститорите останаха почти встрани.

Анализаторите казаха, че за девети пореден месец глобалните обезпечени със злато борсово търгувани фондове отбелязаха нетен изходящ поток през януари. В месечния доклад се казва, че 26 тона злато, оценени на 1,6 милиарда долара, са изтекли от световния пазар.

Въпреки това WGC каза, че също така вижда признаци, че слабото инвестиционно търсене на злато може да се промени. Изходящите потоци бяха водени от фондове, регистрирани в Европа, като северноамериканските фондове отбелязаха входящи потоци от девет тона, оценени на 572 милиона долара.

Един основен фактор, стимулиращ подновения интерес към златото, е нарастването на икономическата несигурност. Все по-голям хор от анализатори сега търси златото да достигне рекордни нива тази година, тъй като пазарите продължават да омаловажават рисковете от рецесия и инфлация.

В отделни интервюта с Kitco News, Торстен Полейт, главен икономист в Degussa и Мишел Шнайдер, директор на търговското обучение и изследвания в MarketGauge, казаха, че Федералният резерв не може да направи много, за да свали инфлацията до целта си от 2%.

Шнайдер каза, че златото остава привлекателен актив-убежище.

„Независимо дали става дума за инфлация, стагфлация или дори рецесия, в крайна сметка хаосът кипи под повърхността навсякъде“, каза тя. „Не виждам причина защо тази година не можем да видим злато за $2000.“
Междувременно Полейт каза, че няма начин Федералният резерв да намали инфлацията, без да предизвика рецесия. Той добави, че когато рецесията наистина удари, централната банка бързо ще обърне курса си и тогава златото ще заблести.

В същото време рисковете за икономиката са повече от просто повишаване на потребителските цени; има друга значителна икономическа заплаха, която назрява в САЩ: потенциален фалит на правителството.

В началото на седмицата Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд, каза, че неизпълнението на дълговите задължения на правителството на САЩ би било много вредно.

Правителството на САЩ официално достигна своя лимит за заеми миналия месец и с малко креативно счетоводство се очаква Министерството на финансите да може да плати сметките си до юни.

Въпреки че все още има време за разрешаване на този проблем, някои големи банки отбелязват, че рисковете от неизпълнение нарастват.

Анна Голубова от Kitco погледна последния път, когато САЩ са били изправени пред толкова много несигурност и интензивност по отношение на тавана на дълга, който беше през август 2011 г.

Тя отбеляза, че златото се е покачило през август и е надхвърлило 1900 долара за унция до септември същата година. Тя добави, че анализаторите са казали, че подобен модел може да се разиграе тази година.

„Всеки път, когато правителствените разходи се повишат, това прави златото по-привлекателно, защото е неутрален актив. То не подлежи на правителствена политика по отношение на повишаване или понижаване на стойността, както би могъл щатският долар“, каза експертът по благородни метали на Gainesville Coins Еверет Милман пред Kitco News . „Примерът от 2011 г. е интересен паралел, защото когато има опасения, че финансовата система е на нестабилна основа, таванът на дълга може да се превърне от неемисия в нещо, което кара хората да се страхуват повече за стабилността на правителството и стабилността на финансовата система.“

Източник: https://www.kitco.com/news/2023-02-10/China-s-buying-gold-are-you.html

Ще бъде ли 2023 годината, в която златото ще достигне 3000 долара за унция?

Оле Хансен, уважаван стоков стратег в датската Saxo Bank, казва, че това е възможно, след като пазарите разберат, че глобалната инфлация ще остане гореща въпреки затягането на паричната политика. Според него, златото може да се изкачи до $4000.

Хансен отбелязва три други фактора, които биха могли да помогнат за издигането на инвестиционното злато до нови рекордни нива през следващата година. Първо, нарастващият манталитет на „военна икономика“ може да обезсърчи централните банки да държат валутни резерви в името на самоувереността, което би облагодетелствало златото. Второ, правителствата ще продължат да увеличават дефицитните разходи за амбициозни проекти като енергийния преход. И трето, потенциална глобална рецесия през 2023 г. ще накара централните банки да отворят каналите за ликвидност.

Анализаторът вече каза, че коментарите му са по-малко прогноза, а повече мисловен експеримент, но не мисля, че инвеститорите трябва да го отхвърлят толкова лесно. Вярвам, че е много възможно да видим злато от $3000 или повече през следващите 12 до 18 месеца, поради всички причини, които той спомена.

Централните банки купуват злато

Хансен е прав, като споменава нарастващия апетит на централните банки към златото като резервен актив. Централните банкери и финансовите министри може и да са за фиатната валута, но зад кулисите те поглъщат жълтия метал с най-бързите темпове, които помнят. През третото тримесечие официалните нетни покупки на злато бяха приблизително 400 тона, около 20 милиарда долара, най-много от повече от половин век.

Турция беше най-големият купувач на злато през третото тримесечие, следвана от Узбекистан и Индия.

Миналата седмица централната банка на Китай разкри, че е закупила злато за първи път от 2019 г. Азиатската страна заяви, че наскоро е добавила 32 тона, или 1,8 милиарда долара, което довежда общо до 1980 тона.

Въпреки че е шестият по големина притежател на злато, без да се брои Международният валутен фонд (МВФ), Китай все още има да извърви дълъг път, ако иска да се диверсифицира от щатския долар по смислен начин. Металът представлява само 3,2% от общите му запаси, според данни на Световния съвет по златото (WGC). Сравнете това с 65,9% от запасите в САЩ, най-големият притежател в света с повече от 8133 тона.

Прогнозираме, че ще видим много повече покупки от Китай през следващите месеци.
Прекомерно затягане на риска и наблюдение на рецесията

Тъй като инфлацията се очаква да продължи през следващата година, малка до умерена рецесия изглежда все по-вероятна. Съществува риск Федералният резерв да затегне прекалено много и това има силни макроикономически последици за златото.

Показател, който държим под око, е спредът между доходността на 10-годишните държавни облигации и доходността на двугодишните държавни облигации. През последните 40 години (поне) всяка рецесия е била предшествана от обръщане на кривата на доходност. Към днешна дата кривата на доходност е най-инвертирана от над 40 години, което предполага, че рецесията е почти гарантирана. Въпросът не е дали, а кога.

Кривата на доходност най-много обърната за над 40 години

През последните дни повечето банки и рейтингови агенции намалиха прогнозите си за глобален растеж за 2023 г. поради очакванията за постоянно високи потребителски цени и бързо затягане на паричната политика. Купуването на злато сега може да се окаже разумен инвестиционен избор. В пет от последните седем рецесии златото е донесло положителна възвръщаемост, според WGC, осигурявайки известна защита на инвеститорите.

Технически, златото започва да изглежда привлекателно в момента, като металът е пробил над своите 50-дневни и 200-дневни пълзящи средни. След пробиване на ключовото ниво от $1800 за унция миналата седмица, златото отново тества психологически важната ценова точка.

Ако 2022 г. приключи днес, това ще отбележи втора поредна година, в която златото намалява. И все пак, с минус 1,75%, жълтият метал остава един от най-добрите активи за задържане тази година.

Не винаги е било лесно. Притежанията във всички известни златни ETF, обезпечени със злато, са намалели за седем месеца подред от ноември 2022 г. Започваме обаче да виждаме, че тези спадове се изравняват, тъй като златото започва да се покачва.

Тегленията от обезпечени със злато ETF отпадат с покачването на златото

Движението на златото – вероятно до $3000, както прогнозира Оле Хансен – също би било много конструктивно за акциите на златодобивните компании. Тези компании са много по-волатилни от цената на основния метал. Както можете да видите по-долу, когато златото е скочило, запасите от добив на злато исторически са скочили по-високо. (Обратното също е вярно.)

Оригинална публикация: https://www.nasdaq.com/articles/gold-has-the-potential-to-hit-$3000-or-$4000-an-ounce-in-2023

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.