Какво представляват ликвидните финансови инструменти?

Ликвидните активи могат да бъдат лесно превърнати в пари без загуба на стойност. Те са важна част от финансовото планиране, тъй като осигуряват гъвкавост и ликвидност за покриване на неочаквани разходи или възможности за инвестиции. Някои примери за ликвидни сметки са:

– Банкови депозитни сметки, като разплащателни, спестовни или депозитни сертификати. Те предлагат нисък или нулев риск, лесен достъп до парите и обикновено ниска доходност.
– Пазарни фондове, които са вид колективно инвестиране, който инвестира в краткосрочни ценни книжа, като правителствени облигации, корпоративни хартии или банкови депозити. Те предлагат по-висока доходност от банковите сметки, но и по-голям риск от промяна на пазарната стойност или загуба на достъпността до парите.
– Краткосрочни облигации, които са ценни книжа с падеж до една година, издавани от правителства, корпорации или други организации. Те предлагат по-висока доходност от пазарните фондове, но и по-голям риск от промяна на лихвените проценти или невъзможност за плащане от издателя.
– Дялове от акционерни фондове, които са вид колективно инвестиране, който инвестира в дялове от различни компании. Те предлагат потенциал за по-висока доходност от облигациите, но и по-голям риск от промяна на пазарната стойност или загуба на дивидентите.

Ликвидните активи имат различни предимства и недостатъци в зависимост от целите и предпочитанията на инвеститора. В общи линии, те трябва да бъдат балансирани с други видове активи, като имоти, злато или изкуство, които могат да предложат по-голяма защита от инфлация или по-голям потенциал за растеж на дългосрочна основа.

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *