Златото – безопасното пристанище за инвеститорите

Златото е известно като безопасно пристанище за инвеститорите, които искат да защитят своите средства от волатилността на пазарите и от инфлацията. Златото има ниска корелация с други активи, което означава, че то не следва техните колебания. Златото също така е ограничен ресурс, който не може да бъде размножаван или фалшифициран. Всички тези фактори правят златото привлекателно за инвеститорите, които търсят стабилност и сигурност в несигурни времена.

Но как точно несигурността в света влияе на цената на златото? Нека разгледаме няколко примера от историята и от нашия съвременен свят.

– Война: Войната е един от най-силните фактори, които повишават цената на златото. Войната създава политическа и икономическа нестабилност, която намалява доверието в правителствата и валутите. Войната също така увеличава риска от конфликти, тероризъм и миграционни кризи. Всички тези ефекти подтикват инвеститорите да търсят безопасно убежище в златото. Например, през 1979-1980 г., по време на Иранско-Иракската война, цената на златото скочи от около 300 долара за тройунция до над 800 долара за тройунция. Подобно на това, през 2011 г., по време на Арабската пролет и Либийската гражданска война, цената на златото достигна рекордните 1900 долара за тройунция.

– Криза: Кризата е друг фактор, който повлиява на цената на златото. Кризата може да бъде финансова, социална, екологична или здравна. Кризата намалява доверието в системите и институциите, които поддържат реда и просперитета. Кризата също така предизвиква паника, страх и неизвестност сред хората. Кризата може да доведе до спад на икономиката, до загуба на работни места, до обезценяване на валутите или до социални бунтове. Всички тези ефекти стимулират инвеститорите да се обръщат към златото като към устойчив и надежден актив. Например, през 2008-2009 г., по време на Глобалната финансова криза, цената на златото се повиши от около 800 долара за тройунция до над 1200 долара за тройунция. Подобно на това, през 2020 г., по време на Коронавирусната пандемия, цената на златото се увеличи от около 1500 долара за тройунция до над 2000 долара за тройунция.

– Хаос: Хаосът е третият фактор, който въздейства на цената на златото. Хаосът е състояние на безредие, неорганизираност и неопределеност. Хаосът може да бъде предизвикан от природни бедствия, от технологични смущения, от геополитически напрежения или от непредвидени събития. Хаосът разрушава нормалния ход на живота и бизнеса. Хаосът също така води до загуба на контрол, до несигурност и до риск. Всички тези ефекти мотивират инвеститорите да избягват рисковите активи и да предпочитат златото като към универсална и ликвидна валута. Например, през 2001 г., след Атаките от 11 септември, цената на златото се покачи от около 270 долара за тройунция до над 300 долара за тройунция. Подобно на това, през 2016 г., след Брекзит, цената на златото се изстреля от около 1200 долара за тройунция до над 1300 долара за тройунция.

Както видяхме, несигурността в света има силно влияние върху цената на златото. Златото е актив, който запазва своята стойност и покупателна способност в условия на война, криза и хаос. Златото е актив, който предлага стабилност и сигурност в условия на политическа и икономическа нестабилност. Златото е актив, който е независим и универсален в условия на глобализация и технологична промяна. Затова златото е безопасно пристанище за инвеститорите, които искат да защитят своята богатство от несигурността в света.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *