Брикс – общата валута на развиващите се страни

Брикс валутата е идея за създаване на обща валута за групата от развиващи се страни, обединени под абревиатурата БРИКС – Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка. Тази идея има своите привърженици и противници, които изтъкват различни плюсове и минуси от въвеждането на такава валута. В този блог пост ще разгледаме някои от тях.

Плюсовете от Брикс валута са свързани с по-голяма финансова стабилност, по-ниски транзакционни разходи и по-силна роля на развиващите се страни в световната икономика. Финансовата стабилност би се повишила, ако Брикс валутата бъде подкрепена от общ резервен фонд, който би могъл да предоставя помощ на членовете при кризисни ситуации. Транзакционните разходи биха се намалили, ако Брикс валутата бъде широко приемана за търговия между страните от групата, които имат значителен обем на двустранната търговия. Ролята на развиващите се страни в световната икономика би се засилила, ако тя бъде призната като регионална или глобална резервна валута, която би конкурирала долара и еврото.

Минусите от Брикс валута са свързани с по-голяма финансова зависимост, по-сложна координация на макроикономическите политики и по-големи рискове от спекулативни атаки. Финансовата зависимост би се увеличила, ако Брикс валутата бъде обвързана с една или няколко от основните световни валути, което би ограничило автономията на централните банки на членовете да провеждат независима парична политика. Координацията на макроикономическите политики би се усложнила, ако Брикс валутата бъде свободно плаваща, което би изисквало съгласуване на фискалните, монетарните и външнотърговските политики на страните от групата, които имат различни степени на развитие, инфлация и растеж. Рисковете от спекулативни атаки биха се повишили, ако тя бъде изложена на неблагоприятни шокове или промени в очакванията на пазарите, които биха могли да доведат до значителни колебания в курса и резервите.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Пасивен доход през имот под наем

Инвестирането в апартамент за отдаване под наем е една от най-популярните форми на пасивен доход в България. Това се дължи на високия търсене на жилища, особено в големите градове, където много хора работят или учат. Но какви са ползите и проблемите за тези, които решат да се възползват от тази възможност?

Ползите от инвестирането в апартамент за отдаване под наем са:

– Постоянен месечен приход, който може да покрива част или цялата сума на кредита за закупуването на имота.
– Увеличаване на стойността на имота с времето, което означава, че при продажба може да се реализира печалба.
– Възможност за използване на данъчни облекчения и отстъпки при деклариране на доходите от наем.
– Възможност за диверсификация на портфолиото и намаляване на риска от инвестиране само в един вид активи.

Проблемите от инвестирането в апартамент за отдаване под наем са:

– Необходимост от постоянна поддръжка и ремонти на имота, които изискват време и пари.
– Риск от неплащане или забавяне на наемите от страна на наемателите, които може да доведат до загуби или правни спорове.
– Риск от празни периоди, когато имотът не е отдаден под наем и не генерира доход.
– Риск от промени в законодателството или пазарните условия, които могат да повлияят негативно на доходността или стойността на имота.

Заключение:

Инвестирането в апартамент за отдаване под наем може да бъде източник на стабилен и рентабилен доход, но изисква и сериозни разходи и ангажимент. Преди да се пристъпи към такава инвестиция, е необходимо да се направи добър анализ на пазара, да се избере подходящ имот и да се разгледат всички рискове и предизвикателства. Само така може да се избегнат нежелани изненади и да се оптимизират резултатите.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Имот на село като инвестиция

Купуването на селски имот в България като инвестиция е тема, която привлича все по-голям интерес сред българите и чужденците, които търсят алтернатива на градския живот и възможност за по-добро качество на живот. Но какви са реалните предимства и недостатъци на тази инвестиционна стратегия и как да изберем подходящия имот за нашите нужди и цели?

Плюсове на купуването на селски имот в България като инвестиция:

– Ниски цени. Според данни на агенцията за недвижими имоти Bulgarian Properties, средната цена на селските къщи в страната през 2022 г. е около 20 000 лева, което е значително по-ниско от цените на жилищата в големите градове. Това прави покупката на селски имот достъпна за повечето хора и дава възможност за постигане на добра доходност при отдаване под наем или продажба след ремонт или модернизация.
– Близост до природата. Един от основните мотиви за купуване на селски имот е желанието да се живее в по-чиста и спокойна среда, далеч от шума, замърсяването и стреса на града. Селските имоти предлагат тази възможност, тъй като са разположени в живописни райони, богати на зеленина, реки, езера, планини и исторически забележителности. Това повишава атрактивността на имотите за туристи и посетители, които търсят автентичен и релаксиращ опит.
– Възможност за работа от вкъщи. Пандемията от COVID-19 промени начина на работа на много хора, които получиха възможност да работят от разстояние. Това даде тласък на търсенето на селски къщи, тъй като те предоставят по-голяма площ, удобство и свобода за работещите от дома. С развитието на интернет и мобилната свързаност, селските имоти стават все по-подходящи за тази цел.
– Потенциал за развитие. Селските имоти имат голям потенциал за развитие и увеличаване на стойността си. Много от тях са стари и нуждаят се от ремонт или реконструкция, което дава възможност за преобразяване на имота според личния вкус и предпочитания. Също така, много от тях разполагат с голям двор или земеделска земя, които могат да се използват за отглеждане на зеленчуци, плодове, цветя или домашни животни. Това може да допринесе за самоиздръжката на собствениците или за генериране на допълнителни доходи от продажба на продукцията.
– Висок туристически интерес. Селските имоти са привлекателни за туризма, тъй като предлагат разнообразие от възможности за отдих и забавление. Много от селата имат богата история, култура и традиции, които могат да се опознаят и уважат. Също така, селата са добра база за посещение на близките градове, паркове, манастири, пещери и други забележителности. Селските имоти могат да се отдават под наем на туристи или да се превърнат в част от селски или еко-туризъм.

Минуси на купуването на селски имот в България като инвестиция:

– Нестабилен пазар. Пазарът на селски имоти е по-нестабилен и непредсказуем от този на градските жилища. Той е подложен на по-големи колебания в цените и търсенето, които зависят от много фактори, като икономическата конюнктура, политическата обстановка, природните бедствия, модните тенденции и др. Това прави инвестицията в селски имот по-рискова и изисква по-добро информираност и анализ.
– Отдалеченост и липса на инфраструктура. Един от най-големите недостатъци на селските имоти е тяхната отдалеченост от градовете и липсата на добра инфраструктура. Много от селата са трудно достъпни по лоши пътища или нямат редовен транспорт. Също така, много от тях нямат достатъчно развити комунални услуги, като водоснабдяване, канализация, електричество, интернет и др. Това може да причинява неудобства и допълнителни разходи за собствениците или наемателите на имотите.
– Ниска ликвидност. Селските имоти са по-трудно продаваеми от градските жилища, тъй като имат по-малко потенциални купувачи и по-малко агенции, които да ги предлагат. Това означава, че ако собственикът реши да продаде имота си, може да му отнеме повече време и усилия да намери подходящ купувач и да постигне желаната цена. Това може да затрудни излизането от инвестицията или да доведе до загуба при спешна продажба.
– Нужда от поддръжка и управление – ниската цена не кореспондира с огромните разходи за поддръжка и управление на един селски имот.

Трябва много внимателно да преценим възможностите на един имот и да определим дали той е изгоден като инвестиция, която да препродадем или като собствено жилище. В това може да ви помогне експерт с опит, който да ви акцентира върху плюсовете и минусите на един отделен имот.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Най-скъпите пощенски марки, може ли да се инвестира в тях?

Ако сте филателист или просто любопитен за света на пощенските марки, може би сте се чудили кои са най-скъпите и редки марки в историята и дали те са добра инвестиция. В тази статия ще ви представим топ 10 на най-скъпите пощенски марки в света, както и някои от българските марки, които са достойни за внимание.

Най-скъпата пощенска марка в света е **Британска Гвиана от 1 цент**, която е продадена за 9,5 милиона долара през 2014 година. Тази марка е издадена през 1856 година и е единствената оцеляла от този тип. Тя е ръчно отпечатана на розово-лилав хартия и има черен печат с надпис „British Guiana. Postage One Cent“. Марката е била част от колекцията на американския милиардер Джон Дю Понт, който е бил обвинен за убийство и е умирал в затвора.

Следващата по цена марка е **Свещеният Граал**, която е продадена за 2,9 милиона долара през 1996 година. Тази марка е издадена през 1851 година в Швеция и показва трискелет – символ на трите кралства на Швеция, Норвегия и Дания. Марката е жълта, а не зелена, както трябва да бъде, и има грешка в печата – липсва думата „Sverige“ (Швеция). Марката е била открита от 14-годишно момче в писмо от дядо му.

Третата по цена марка е **Сицилианска грешка в цвета**, която е продадена за 2,7 милиона долара през 2011 година. Тази марка е издадена през 1859 година в Сицилия и показва профил на крал Франческо II. Марката е синя, а не оранжева, както трябва да бъде, и има грешка в номинала – 2 граче, а не половин граче. Марката е била част от колекцията на английския филателист Артър Хинд.

Четвъртата по цена марка е **Шведски уникат**, която е продадена за 2,3 милиона долара през 1990 година. Тази марка е издадена през 1855 година в Швеция и показва профил на крал Оскар I. Марката е жълта, а не зелена, както трябва да бъде, и има грешка в номинала – 3 скелинга, а не 8 скелинга. Марката е била открита от шведския филателист Георг Бакман.

Петата по цена марка е **Грешка в цвета на Баден**, която е продадена за 2 милиона долара през 2008 година. Тази марка е издадена през 1851 година в Баден – немско княжество, което е част от съвременна Германия. Марката е зелена, а не розова, както трябва да бъде, и има номинал 9 кройцера. Марката е била част от колекцията на немския филателист Фердинанд Грос.

Шестата по цена марка е **Син Мавриций**, която е продадена за 1,1 милиона долара през 1993 година. Тази марка е издадена през 1847 година в Мавриций – британска колония в Индийския океан. Марката е синя и има надпис „Post Office Mauritius“. Марката е била част от първото издание на пощенски марки в Мавриций и е била използвана за покана за бал на губернатора на острова.

Седмата по цена марка е **Цялата страна е червена**, която е продадена за 1,1 милиона долара през 1980 година. Тази марка е издадена през 1923 година в Съветския съюз и показва картата на страната в червено. Марката е била част от серия, посветена на първата годишнина от Октомврийската революция и има номинал 15 копейки. Марката е била отпечатана само в 100 бройки и е била забранена от съветските власти заради географските неточности.

Осмата по цена марка е **Розов Мавриций**, която е продадена за 1 милион долара през 1991 година. Тази марка е издадена през 1847 година в Мавриций и е аналогична на Синия Мавриций, но с различен цвят и номинал – розов и 1 пени. Марката също е била част от първото издание на пощенски марки в Мавриций и също е била използвана за покана за бал на губернатора на острова.

До тук видяхме най-скъпите пощенски марки в световен мащаб, но какво можем да кажем за българските марки?

Първите български марки са издадени на 1 май 1879 г., след Освобождението от османско робство. Тогава България все още няма своя валута и те са с номинал във френски сантими. По-късно, на 22 април 1881 г., се появяват първите марки със стотинков номинал, известни като „лъвчета“. Тези две серии са много редки и трудно достъпни за колекционерите, тъй като са били използвани само за кратко време и са били оттеглени от обращение. Каталожната им стойност е около 2500 евро за серия.

Но най-скъпата българска марка е безспорно „Обърнатата конница“.Тя е част от серията „Цар Фердинанд I“, издадена през 1911 г. в Полиграфическия институт за ценни книжа в Рим. На пощенския знак е изобразен цар Фердинанд със синовете му Борис и Кирил на коне. При отпечатването обаче е допусната грешка и конниците се появяват с главите надолу. Работниците го забелязват и спират машината. За да не ги обвинят, че са допуснали грешка, унищожават отпечатаните дефектни марки. По някаква случайност обаче 28 от тях оцеляват. Те попадат у печатаря Иван Пройков, който ги занася на Васил Йорданов – служител в БНБ и филателист.

След 2 месеца Йорданов заминава на частно пътуване до Виена, а след завръщането си купува двуетажна къща на ул. “Иван-Асен II”, в близост до Орлов мост. Оттогава следите на 28-те екземпляра от „Обърнатата конница“ се губят. Счита се, че по света има около 20 екземпляра на „Обърнатата конница“, докато у нас са само 5-6. Един от притежателите на марка с „Обърнатата конница“ е председателят на Българското филателно дружество Спас Панчев, който заявява, че реалната й стойност е около 25 000 евро.
Инвестирането в скъпи пощенски марки е една от най-старите и популярни форми на алтернативни инвестиции. Пощенските марки са малки, леки и лесни за съхранение и транспортиране. Те са исторически документи, които отразяват културата, политиката и изкуството на различни епохи и региони. Пощенските марки са ограничен ресурс, който не може да бъде увеличен или имитиран. Това ги прави атрактивни за колекционери и инвеститори, които търсят уникални и редки предмети.

За да се инвестира успешно в скъпи пощенски марки, обаче, трябва да се имат предвид няколко фактора. Първо, трябва да се изберат марки с висока качествена оценка, които са в добро състояние и имат ясна и чиста печат. Второ, трябва да се следят тенденциите на пазара и да се избягват модни и преоценени марки. Трето, трябва да се диверсифицира портфейла и да се инвестира в марки от различни страни, периоди и теми. Четвърто, трябва да се консултира с експерти и каталози, за да се определи автентичността и стойността на марките. Пето, трябва да се има търпение и да се очаква дългосрочна доходност от инвестицията.

Инвестирането в скъпи пощенски марки може да бъде забавно и изпълнено с предизвикателства начин за разширяване на финансовото портфолио. С правилната стратегия и подготовка, тази форма на инвестиция може да донесе значителна печалба и удовлетворение.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.