Най-скъпоценните метали на света

Най-скъпоценните метали са злато, платина, паладий и родий. Те са изключително редки и трудни за добиване, което ги прави желани от инвеститори и колекционери. Възможно ли е да се търгува с тях?

Отговорът е да, но не е лесно. Търговията със скъпоценни метали изисква специални знания, опит и достъп до пазари и брокери. Също така, тя е свързана с висок риск и волатилност, тъй като цените на металите се колебаят според предлагането и търсенето, геополитическите събития, инфлацията и други фактори.

Един от начините да се търгува със скъпоценни метали е чрез закупуване на физически метал във форма на монети, барове или ювелирни изделия. Този метод има предимството да се притежава реален актив, който може да се продаде или използва по всяко време. Недостатъкът е, че трябва да се плащат такси за съхранение, застраховка и доставка, както и да се има в предвид чистотата и автентичността на метала.

Друг начин е чрез инвестиране в борсово търгувани фондове (ETF), които следват цената на даден метал или кош от метали. ETF-тата са лесни за купуване и продаване чрез брокерска платформа, а така също не изискват физическо притежание или съхранение на метала. Но ETF-тата имат своите недостатъци, като например такси за управление, разлика между купувна и продавна цена (спред) и потенциална несъответствие между цената на фонда и цената на метала.

Още един вариант е да се спекулира с цената на скъпоценните метали чрез деривативни инструменти като фючърси, опции или контракти за разлика (CFD). Тези инструменти позволяват да се използва ливъридж, т.е. да се търгува с по-голяма сума от реалните средства, което може да увеличи печалбата или загубата. Деривативите са подходящи за краткосрочна търговия и хеджиране, но изискват добра анализа на пазара и стриктен контрол на риска.

В заключение, търговията с най-скъпоценните метали е възможна, но не е за всеки. Тя изисква сериозно обучение, изследване и дисциплина, както и готовност да се поемат значителни рискове. Затова, преди да започнете да търгувате с тях, трябва да се консултирате с професионален финансов съветник, който ще ви помогне да изберете най-подходящия за вас метод и стратегия.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Има ли инфлация при инвестицията в злато?

Златото е един от най-старите и най-ценени метали в света. От древни времена до днес, то е използвано като средство за размяна, за украшение, за изработване на бижута и за инвестиция. Златото има уникални свойства, които го правят трудно достъпно, издръжливо, красиво и ликвидно. Но какво се случва със стойността на златото при инфлация? И остава ли инвестицията в злато надеждна защита срещу загубата на паричната покупателна способност?

Инфлацията е процес на повишаване на общото ниво на цените на стоките и услугите в дадена икономика за определен период от време. Това означава, че парите губят своята стойност и не могат да купуват толкова много колкото преди. Инфлацията може да бъде предизвикана от различни фактори, като прекомерно разширяване на паричната маса, растеж на разходите на държавата, намаляване на производителността, повишаване на данъците или тарифите, войни или природни бедствия.

Златото се счита за един от най-добрите активи за защита срещу инфлация, тъй като има ограничено предлагане и висока търсеност. Златото не може да бъде размножавано или отпечатвано като хартиените пари, а се добива от мините или се рециклира от стари изделия. Според Световния златен съвет, през 2022 г. общото предлагане на злато е било около 4 633 тона, от които 76% са произлизали от минния добив и 24% от рециклирането. Търсенето на злато е било около 4 074 тона, от които 46% са били за бижутерийна индустрия, 24% за централните банки, 23% за инвестиционно злато и 7% за технологичен сектор.

Златото има висока ликвидност и може да бъде продавано или купувано по всяко време и на всяко място. Златото има дълга история като универсална мярка за стойност и е признато като такава в повечето страни. Златото не зависи от политически или икономически решения на дадена държава или организация, а от световните силови отношения и тенденции. Златото е атрактивно и за индивидуални инвеститори, и за институционални инвеститори, като фондове, пенсионни схеми, застрахователни компании и др.

Златото има негативна корелация с повечето други активи, което означава, че когато те падат, златото расте и обратно. Това прави златото подходящо за диверсификация на инвестиционния портфейл и за намаляване на общия риск. Златото също така има положителна корелация с инфлацията, което означава, че когато цените на стоките и услугите растат, златото също расте и обратно. Това прави златото подходящо за запазване на паричната покупателна способност и за защита от загубата на стойност на хартиените пари.

От началото на 2022 г. цената на златото остава почти без промяна, колебаяща се около 1800 долара за тройунция. Това се дължи на противоречивите сигнали от световната икономика, която е под влиянието на пандемията от коронавирус, геополитическите напрежения, стимулните мерки на правителствата и централните банки, очакванията за инфлация и лихвени проценти. Въпреки това, много анализатори и експерти смятат, че златото има потенциал за растеж в дългосрочен план, тъй като факторите, които го подкрепят, ще продължат да действат.

Как да инвестирате в злато? Има няколко начина да се инвестирате в злато, в зависимост от вашите цели, предпочитания и възможности. Най-популярните са:

– Физическо злато – това е най-традиционният и най-безопасният начин да се инвестирате в злато. Физическото злато може да бъде закупено под формата на монети, медали, слитъци или бижута от специализирани магазини или онлайн платформи. Физическото злато има предимството, че е лесно разпознаваемо, преносимо и не зависи от посредници или финансови институции. Недостатъкът е, че изисква допълнителни разходи за съхранение, застраховка и транспорт. Също така, физическото злато може да бъде обект на кражба или измама.

– Инвестиционни сметки за злато – това е модерен и удобен начин да се инвестирате в злато. Инвестиционните сметки за злато ви позволяват да купувате и продавате злато онлайн чрез банка или брокер. Вие не получавате физическо злато, а само електронно потвърждение за вашата собственост.
Ако желаете да инвестирате и да имате сигурност, ползвайте винаги услугите на консултант с опит и репутация.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Петте най-големи инвестиционни измами в историята на света

Инвестиционните измами са вид финансова престъпност, при която измамникът обещава висока доходност на инвеститорите, но в действителност използва парите им за лични цели или за плащане на други инвеститори. Това се нарича схема на Понци, кръстена на един от най-известните измамници в историята – Чарлз Понци. В тази статия ще разгледаме петте най-големи инвестиционни измами в историята на света, които са причинили огромни загуби и разочарования на хиляди хора.

1. Схемата на Бърнард Мадоф

Бърнард Мадоф е бивш председател на НАСДАК и основател на една от най-успешните инвестиционни компании в САЩ. През декември 2008 г. той призна, че е измамил своите клиенти за около 65 милиарда долара, като им е предлагал фиктивни доходности от 10 до 12 процента годишно. Мадоф е използвал схемата на Понци, като е плащал старите инвеститори с парите от новите. Сред жертвите на Мадоф са били благотворителни фондации, банки, знаменитости и обикновени хора. Мадоф е осъден на 150 години затвор през 2009 г. и почива в затвора през 2021 г.

2. Схемата на Алън Станфърд

Алън Станфърд е бивш милиардер и банкер, който е управлявал международна финансова империя с база в Антигуа и Барбуда. През февруари 2009 г. той е обвинен от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) в масивна измама с ценни книжа за около 7 милиарда долара. Според SEC, Станфърд е продавал сертификати за депозит с изключително високи лихвени проценти, които са били обезпечени от неговата офшорна банка. В действителност, той е използвал парите за лични разходи, спекулации и заеми за своите други бизнеси. Станфърд е осъден на 110 години затвор през 2012 г.

3. Схемата на Енрон

Енрон е бивш американски енергиен гигант, който е бил един от най-големите корпорации в света. През октомври 2001 г. Енрон призна, че е фалшифицирал своя финансов отчет за повече от четири години, като е скрил дългове от около 40 милиарда долара. Енрон е използвал сложни финансови инструменти, наречени специални целеви дружества (SPV), за да прехвърля активи и загуби извън баланса си. След разкриването на измамата, акциите на Енрон паднаха от 90 долара до почти нула, а компанията обяви фалит през декември 2001 г. Скандалът с Енрон повлече събарянето на една от най-големите одиторски компании в света – Артър Андерсен, която е била обвинена в съучастие и унищожаване на документи. Няколко висши мениджъри на Енрон са осъдени за измама, а други са избягали от правосъдието.

4. Схемата на Ник Лийсън

Ник Лийсън е бивш трейдър в банка Барингс, която е била най-старата инвестиционна банка в Англия. През 1995 г. той е причинил фалита на банката, след като е загубил 1,4 милиарда долара от спекулативни сделки на японската фондова борса. Лийсън е търгувал с фючърсни контракти за индекса Никей 225, като е залагал на растежа на пазара. За да прикрие своите загуби, той е използвал фалшиви сметки и документи, които са показвали измислени печалби. Когато пазарът се обръща против него след земетресението в Кобе през януари 1995 г., той не може да покрие своите позиции и е разкрит. Лийсън е осъден на шест и половина години затвор в Сингапур през 1995 г.

5. Схемата на Мартин Франкел

Мартин Франкел е бивш американски финансист и математик, който е измамил застрахователни компании за около 200 милиона долара. През 90-те години на миналия век той е основал фирма за управление на активи, която е купувала и продавала застрахователни полици. Той е твърдял, че има специална компютърна програма, която може да предвиди движението на пазарите и да генерира огромни доходности. В действителност, той е използвал парите от застрахователните компании за лични нужди, като е живял в разкошна вила в Кънектикът, обградена от лукс. Той също така е планирал да създаде собствена държава в Замбия, която да служи като убежище за измамници. Той е разкрит през 1999 година, след пожар в дома му. Той беше осъден на 16 години затвор през 2004 година и освободен през 2017 година.

Ако желаете да инвестирате и да имате сигурност, ползвайте винаги услугите на консултант с опит и репутация.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.