Най-скъпите златни монети в света

Златото е един от най-старите и ценени метали в историята на човечеството. От древни времена до днес, златото е символ на богатство, власт и престиж. Златото се използва за изработване на бижута, украшения, религиозни предмети и разбира се, монети.

Златните монети са една от най-популярните форми на инвестиция в жълтия метал. Те съчетават колекционерска, историческа и художествена стойност с практическата възможност да се превръщат в пари по всяко време. Златните монети са издръжливи, лесни за съхранение и транспорт и не подлежат на инфлация или девалвация.

Но кои са най-скъпите златни монети в света? Какво ги прави толкова ценни и рядки? В този блог пост ще разгледаме някои от най-известните и впечатляващи примери на златни монети, които са постигнали рекордни цени на аукциони или са част от прочути колекции.

## 1. Double Eagle 1933

Тази златна монета с номинал от 20 долара е една от най-редките и търсени в света. Тя е част от серията Double Eagle, която се издава от САЩ между 1849 г. и 1933 г. През 1933 г., поради Великата депресия, президентът Франклин Рузвелт забрани обращението на златни монети и нареди да бъдат изтопени всички Double Eagle, които не са били разпределени.

Обаче, няколко монети успяха да избегнат тази съдба и да попаднат в ръцете на колекционери. Една от тях е Double Eagle 1933, която е единствената легално притежавана от частно лице. Тази монета има тегло от 33,43 грама и чистота от 90% злато. На лицевата ѝ страна е изобразен профилът на свободата, а на гърбовата – орел с разперени крила.

През 2002 г., Double Eagle 1933 беше продадена на аукцион за 7,59 млн. долара, което я прави най-скъпата златна монета в историята до този момент. През 2021 г., тази рекордна цена беше подобрена от друг екземпляр от същата серия, който беше продаден за 18,87 млн. долара.

## 2. Ларин

Ларинът е златна монета, която се използва като обществено плащане в Индийския океан и Персийския залив през 16-18 век. Тя има необичайна форма на кука или рибена опашка и е гравирана с арабски надписи. Ларинът е популярен сред търговците, пиратите и пътешествениците, тъй като е лесен за прерязване и претегляне.

Ларинът има тегло от около 4 грама и чистота от около 95% злато. На лицевата му страна е написано името на монетния двор, който го е издал, а на гърбовата – годината на издаване и някои религиозни фрази. Ларинът е една от най-редките и екзотични златни монети в света, която привлича интереса на колекционерите и учените.

През 2011 г., ларин от 17 век беше продаден на аукцион за 6,8 млн. долара, което го прави най-скъпата златна монета от Източния свят. Тази монета е изключително рядка, тъй като е единственият известен ларин, който е издаден от могулския император Аурангзеб.

## 3. Крюгерранд

Крюгеррандът е златна монета, която се издава от Южна Африка от 1967 г. до днес. Тя има цел да популяризира златото като инвестиция и да рекламира южноафриканската златодобивна промишленост. Крюгеррандът е първата златна монета, която има тегло от една тройунция (31,1 грама) и се приема като законно плащане в повече от 50 страни.

Крюгеррандът има чистота от 91,67% злато и 8,33% мед. На лицевата му страна е изобразен портретът на Пол Крюгер, президент на Южноафриканската република (1883-1900), а на гърбовата – южноафриканския антилоп спрингбок. На двете страни са написани номиналната стойност на монетата (1 ранд), годината на издаване и надписите „Южна Африка“ на африканс и английски.

Крюгеррандът е една от най-популярните и разпространени златни монети в света, която се произвежда в различни размери.

Какво означава терминът „икономическо зомби“?

Икономическо зомби е термин, който се използва за описване на фирма, банка или държава, която не може да покрие своите разходи със своите приходи и е зависима от външна помощ за оцеляване. Такива субекти са неефективни, неиновативни и пречат на здравото функциониране на пазара. Икономическите зомбита съществуват поради различни причини, като например:

– Ниски лихвени проценти, които позволяват на фирмите да продължават да стартират и да работят, въпреки че нямат перспектива за растеж или печалба.
– Политически или социален натиск, които спира правителствата или регулаторите да затворят или реструктурират несолидни банки или държавни предприятия.
– Страх от системен риск, който води до спасяването на големи и сложни финансови институции, които са „твърде големи, за да фалират“.
– Емоционална привързаност или липса на алтернативи, които карат собствениците или управителите на фирмите да не признаят загубата им и да не прекратят дейността си.

Икономическите зомбита имат отрицателно влияние върху икономиката, тъй като:

– Заемат ограничени ресурси, като капитал, труд и земя, които биха могли да бъдат използвани по-ефективно от други фирми.
– Създават нелоялна конкуренция и намаляват стимулите за иновации и качество на продуктите и услугите.
– Повишават риска от финансова нестабилност и криза, ако техният брой нараства или ако те не могат да обслужват своя дълг.
– Намаляват доверието на потребителите и инвеститорите в икономиката и намаляват потенциала за растеж.

За да преценим дали една фирма е икономическо зомби, можем да използваме следните критерии:

– Съотношението между дълга и активите на фирмата е по-високо от средното за сектора или от нормалното ниво за здравословна фирма.
– Способността на фирмата да плаща лихвите по заемите си е ниска или отрицателна, т.е. приходите й не стигат дори за обслужване на дълга.
– Рентабилността на фирмата е ниска или отрицателна, т.е. фирмата генерира загуби вместо печалби.
– Растежът на фирмата е забавен или отсъстващ, т.е. фирмата не разширява своя пазарен дял, продуктова гама или иновационен потенциал.
– Зависимостта на фирмата от външна помощ е висока или постоянна, т.е. фирмата не може да функционира без заеми, субсидии или спасителни пакети.

Ако една или повече от тези характеристики са вeрни за дадена фирма, то тя може да се счита за икономическо зомби и да има нужда от сериозни мерки за реструктуриране,
или ликвидация.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Съществува ли балон в инвестициите в недвижими имоти и какви са прогнозите за 2023 година за цените на имотите?

 

Недвижимите имоти са един от най-популярните и предпочитани активи за инвестиране в България. Много хора се интересуват от това как се развива пазарът на имоти, какви са тенденциите и рисковете, и дали има балон, който може да се спука и да доведе до загуби. В тази статия ще разгледаме някои от основните фактори, които влияят на цените на недвижимите имоти, както и прогнозите за 2023 година.

Цикличност на пазара на недвижими имоти

Един от начините да анализираме пазара на недвижими имоти е да го разглеждаме като цикличен процес, който се повтаря през определени периоди от време.Цикълът на недвижимите имоти се състои от 18 години, които се делят на четири фази: депресия, възстановяване, бум и спад. Всяка фаза има своите характеристики, които се отразяват на предлагането, търсенето, цените и доходността на недвижимите имоти.

В момента ние сме във фазата на бума, която започна след временното понижаване на цените на недвижимите имоти през 2016-2017 година, известно като midcycle dip. Това е най-горещият етап от цикъла, когато цените растат бързо и достигат своя максимум. Тази фаза ще продължи до 2025 година, когато ще настъпи нова депресия и ще започне нов цикъл.

Фактори, които влияят на цените на недвижимите имоти

Цените на недвижимите имоти не са обусловени само от цикличността, а и от множество други фактори, които могат да ускорят или забавят темпото на растеж или спад. Някои от тези фактори са:

– Лихвени проценти по ипотечни кредити. Това е един от основните фактори, които определят търсенето и доходността на недвижимите имоти. Колкото по-ниски са лихвите по кредитите, толкова по-изгодно е за купувачите да заемат пари за покупка на имот. Това повишава търсенето и цените на недвижимите имоти. Обратното се случва, когато лихвите по кредитите са високи. В момента лихвите по ипотечни кредити в България са на исторически ниски нива, което стимулира пазара на недвижими имоти.

– Инфлация и доходи. Инфлацията е процес на общо повишаване на цените на стоки и услуги в дадена икономика. Тя влияе на покупателната способност на хората и на реалната стойност на парите. Когато инфлацията е висока, парите губят от своята сила и хората могат да си купят по-малко неща със същите пари. Това може да намали търсенето и цените на недвижимите имоти, особено ако доходите на хората не растат със същия темп или повече от инфлацията. Обратното се случва, когато инфлацията е ниска или отрицателна (дефлация). В момента България е изправена пред висока инфлация, която може да засегне пазара на недвижими имоти.

– Предлагане и търсене. Това са двата основни фактора, които определят цената на всеки продукт или услуга, включително и на недвижимите имоти. Когато предлагането на недвижими имоти е по-голямо от търсенето, цените падат, защото продавачите трябва да конкурират помежду си за ограничения брой купувачи. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, цените растат, защото купувачите трябва да конкурират помежду си за ограничения брой продавачи. Предлагането и търсенето зависят от много фактори, като демография, миграция, урбанизация, инвестиции, законодателство и др.

– Политическа и икономическа стабилност. Това са фактори, които влияят на общото доверие и очаквания на хората за бъдещето. Когато има политическа и икономическа стабилност, хората се чувстват по-сигурни и склонни да инвестират в недвижими имоти. Когато има политическа и икономическа нестабилност, хората се чувстват по-несигурни и склонни да избягват рискове и да спестяват пари. В момента България преминава през период на политическа нестабилност, която може да повлияе негативно на пазара на недвижими имоти.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Злато

Пазарът на златото през 2023 година

В последните месеци финансовият пазар на златото претърпя значителни промени, свързани с глобалната икономическа нестабилност, политическите напрежения и пандемичната обстановка. В тази статия ще разгледаме какво е състоянието на златото като инвестиционен актив в средата на 2023 година и какви са перспективите за бъдещето.

Златото е традиционно считано за безопасна пристанище в кризисни времена, тъй като запазва своята стойност и предлага защита от инфлация, девалвация и политически рискове. Златото е и ликвиден актив, който може да се продава или купува лесно на световните пазари. Затова много инвеститори предпочитат да държат част от своето портфолио в злато или златни инструменти, като ETF, фючърси или опции.

В началото на 2023 година цената на златото достигна рекордни нива, като отрази високото търсене и ограниченото предлагане на жълтия метал. Основните фактори, които допринесоха за този ръст, бяха:

– Непредсказуемостта на световната политика, особено в САЩ, Китай и Русия, което повиши напрежението между водещите сили и създаде опасност от конфликти и санкции.
– Слабостта на долара, който загуби част от своята доминантна роля като световна резервна валута. Доларът беше подложен на натиск от растящия дълг на САЩ, ниските лихвени проценти на Федералния резерв и конкуренцията от други валути, като еврото, юана и биткойна.
– Намаляването на добива на злато, което ограничава предлагането на пазара. Според данни на World Gold Council добивът на злато е спаднал с 4% през 2022 година в сравнение с 2021 година и се очаква да продължи да намалява през следващите години поради изчерпването на резервите, високите разходи за добив и екологичните ограничения.

В средата на 2023 година обаче цената на златото започна да показва признаци на корекция, като спадна до около 2800 долара за тройунция. Това се дължи на няколко причини, сред които:

– Подобряването на икономическата ситуация в някои региони, което повиши оптимизма и апетита към риска на инвеститорите. Според прогнозите на Международния валутен фонд световният БВП ще нарасне с 5.4% през 2023 година, след като се свие с 3.5% през 2020 година и се възстанови с 5.2% през 2021 година.
– Увеличаването на лихвените проценти от страна на централните банки, което намалява атрактивността на златото като актив без доход. Федералният резерв на САЩ обяви, че ще повиши основната си лихва до 1.5% до края на 2023 година, докато Европейската централна банка и Банката на Англия също сигнализираха за постепенно затягане на паричната политика.
– Намаляването на търсенето на злато от страна на централните банки, ювелирната промишленост и индивидуалните инвеститори. Според World Gold Council централните банки купиха само 273 тона злато през 2022 година, което е най-ниското ниво от 2010 година. Ювелирното търсене също спадна с 10% през 2022 година в сравнение с 2019 година, докато инвестиционното търсене от ETF и монети намаля с 40% за същия период.

В заключение, можем да кажем, че финансовият пазар на златото е в динамично и несигурно състояние в средата на 2023 година. Златото продължава да бъде ценен актив за диверсификация и защита, но е подложено на волатилност и конкуренция от други инструменти. Инвеститорите трябва да следят внимателно развитието на световната икономика и политика, за да могат да вземат информирани решения за своята стратегия относно златото.

#somonibg #somonibggold
На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.