Какви са последствията при закъснение за застраховка Гражданска отговорност

Застраховката носи своя задължителен характер, а плащанията е необходимо да постъпват навреме
Предизвикателствата на ежедневието често ни поставят пред затруднения относно спазването на срокове и погасяването на дължими вноски. Що се отнася до застраховка гражданска отговорност на МПС, полицата има задължителен характер и плащанията е необходимо да постъпват навреме.
Какви са възможните последствията при закъснение
След сключването на договора за застраховка, следвайте стриктно графика и сроковете за уговорените вноски. Падежите и дължимите суми ще бъдат посочени в документите, които получавате удобно в рамките на броени часове.
Дали просрочена полица може да бъде платена, можете да проверите в регистъра на Гаранционния фонд. Ако там виждате, че колата има валидна полица, то вноска по нея може да бъде платена.

Твърде често при сключване вашата полица бива подновена „от утре“. Възможно е посредникът, издаващ договора, да не повери кога изтича текущо валидната полица. Сроковете на две последователни полици не може да се застъпват. Автоматична проверка за това се прави от Гаранционния фонд при издаване. Възможно е обаче несъответствието в сроковете да създаде пропуск в покритието.

Съществува 15-дневен гратисен период, в който полицата е в сила, но вече е налице просрочване на плащането. Целта е да успеете да погасите вноската и да не се прекратява застраховката. След указания срок обаче, нейната валидност се ликвидира.
Не очаквайте да получите уведомление или информация по официален път за нейното прекратяване. Застрахователите нямат такова задължение. Те следва да уведомят гаранционния фонд, откъдето е видно, че автомобилът Ви няма актуална застраховка.
Важно е да знаете, че прекратената полица не може да бъде възстановена, вариантът е да бъде сключена наново по съответния ред.

Рискът при тези условия е налице, а от КАТ може да Ви наложат глоба за управление на колата без валидна застраховка. Тя може да бъде в размер на 250 лева, а при повторно нарушение – да достигне 800 лева. В закона е предвидена също санкция, която касае отнемане на свидетелството за регистрация на автомобила, както и крайната мярка спиране от движение.
По-неприятното е, че всички причинени вреди от Ваша страна с возилото към трети лица, при евентуално настъпване на такива, остават изцяло за Ваша сметка.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

Защо да застраховате вашия дом?

Независимо дали купувате ново жилище или вече сте изплатили ипотеката на старото, вашият дом е един от най-ценните активи, които притежавате. Застраховката на жилището помага да защитите тази инвестиция, осигурявайки ви спокойствие за сигурността на вашата „крепост“.
При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в oбщите условия на застраховката. Важно е да запомните, че при щета не бива да отстранявате повредите преди огледа.
Можете да застраховате жилището си и имуществото в него срещу кражба, пожар, земетресение, природни бедствия, щети от измокряне при ВиК аварии, наводнения, причинени от съседи, токов удар, късо съединение и т.н.
Застрахователната премия се определя в зависимост от вида/видовете имущество, договорената застрахователна сума (определя се от вас), населеното място, в което се намира застрахованото имущество, и избраната комбинация или пакет от покрити рискове.
По условията на застраховката могат да се застраховат апартаменти, къщи, различни сгради и постройки от специален тип – гаражи, плевни, сайванти, оранжерии, обори, огради, порти, външни площадки, плочници и други.
Ипотекиран имот също може (и дори трябва) да бъде застрахован. В случай че застраховката трябва да е в полза на банка, има специфични условия за сключване на полицата.

Ползи от жилищната застраховка

1. Природни бедствия
Природните бедствия се случват неочаквано и понякога са катастрофални. Със застраховката на имота вие защитавате стойността на вашия дом и вещи, ако възникнат бедствия като пожари у дома, земетресения и наводнения.
2. Влизане с взлом и кражба
Изключително неприятно е да разбереш, че някой е нахлул в дома ти и е откраднал ценностите ти. Трудно е човек да си представи загубата на скъпи вещи, за които е работил усилено и спестявал дълго време. Добрата застрахователна полица ще покрие кражбата на вещи и всички произтичащи от нея щети.
3. Съдебни дела за отговорност
Никога не се знае кога някой ще претърпи злополука. Ако това се случи, вие носите отговорност за нараняванията, настъпили във вашия дом. В случай на такъв инцидент, най-добрият начин да избегнете финансова катастрофа е да имате надеждна застраховка, която да покрие болничните сметки и адвокатските хонорари.
4. Ипотечна застраховка
Ако кандидатствате за ипотечен заем, вашият кредитор вероятно ще изиска от вас да имате застраховка за покриване на разходите в случай на повреда по дома ви. Тогава се налага да предоставите жилищна застраховка, за да покриете обезпечението на кредитора.
5. Вашето домакинство
Застраховката на жилището защитава не само вашия дом, но и неговото съдържание – вещите и обзавеждането. Наличието на подходяща застраховка ви дава сигурност да притежавате ценни предмети без притеснение.

Видове застрахователни покрития

Въпреки че стандартната застраховка осигурява защита на дома ви, тя обикновено помага да се покрие не само физическата структура на жилището. Застрахователната полица може да включва следните покрития:
1. Жилищно покритие
Ако вашият дом и прикрепени към него конструкции, като например гараж, са повредени от покрит риск, застраховката подпомага плащането на ремонта. Размерът на финансовото покритие обикновено се изчислява от квадратурата на дома и това колко би струвало неговото възстановяване. Тази сума не е непременно пазарната стойност на вашия имот.
2. Покритие на други структури
Покритието на другите структури в дома ви помага за плащането на ремонти или подмяна на самостоятелни структури във вашия имот, ако те са частично повредени или напълно унищожени. Примери за такива структури са ограда и навес.
3. Покритие на лично имущество
Покритието на лично имущество ще ви осигури средства за подмяна на определени вещи, като мебели и електроника, които са откраднати или повредени от покрит риск.
4. Покритие на лична отговорност
Ако вие или член на вашето семейство станете отговорни за случайно повреждане на чужда собственост, покритието на отговорността ще спомогне за плащането на свързаните разходи за ремонт и правни такси. А aко ваш посетител случайно се нарани в дома ви, медицинската защита на гостите би помогнала при плащането на последващите медицински разходи.
5. Покритие на разходи за живот
Ако не можете да останете в дома си след пожар, земетресение, наводнение или друг покрит риск, застрахователното покритие на собственика на застраховано жилище ще подпомогне плащането на временни разходи за живот, като например престой в хотел.

Източник: https://www.pariteni.bg/novini/zastrahovane/zashto-da-zastrahovame-doma-si-240891