Ако рискът е димящ въглен…

Ако рискът е като димящ въглен, който може да пламне всеки момент, застрахователните услуги са единственият пожарогасител, който цивилизацията е измислила.

Идеята за застраховките датира поне от 18-ти век преди Христа, с Кодекса на Хамурапи.

Според някои сведения, най-ранната писмена застрахователна полица се появява в древни времена върху вавилонски паметник с издълбан кодът на цар Хамурапи. Кодексът на Хамурапи е един от първите примери за писани закони.

Те предлагат форма на основна застраховка, при която длъжникът не трябва да връща заемите си, ако някаква лична катастрофа направи това невъзможно (инвалидност, смърт, наводнение и т.н.).

През Средновековието повечето занаятчии са били обучавани при майстори. Чираците прекарват детството си, работейки срещу малко или никакво заплащане. След като сами стават майстори, те плащат вноски на гилдията и обучават свои собствени чираци.

По-богатите гилдии имат големи каси, които действат като вид застрахователен фонд.Ако работилницата изгори – често срещано явление в предимно дървените градове на средновековна Европа – гилдията я построява отново с пари от собствени средства. Ако някой майстор е ограбен, гилдията покрива задълженията им, докато парите не започнат да постъпват отново. Ако майстор внезапно бъде убит или се разболее, гилдията подкрепя него или оцелялото семейство.

Тази защитна мрежа насърчава повече хора да напуснат селското стопанство, за да започнат развитието на различни занаяти. В резултат на това количеството на наличните за търговия стоки се увеличава, както и асортиментът от стоки и услуги. Основният стил на застраховка, използван от гилдиите, все още съществува днес под формата на групово покритие.

През 1666 г. големият пожар в Лондон унищожава повече от 13 000 сгради. Лондон все още се възстановявал от чумата, която го била почти унищожила преди година и много оцелели се оказаха без домове. В отговор на хаоса и разрухата, последвали опожаряването на Лондон, групи застрахователи, които са се занимавали изключително с морско застраховане, видели възможност да организират нов вид застраховки – тези срещу пожар. Те са изключително популярни и днес.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *