Лечение без граници – застраховка, която ви осигурява лечение в най-добрите лечебни заведения

„Лечение без граници“ е индивидуална или семейна здравна застраховка, която се сключва от физически или юридически лица. Застраховката може да бъде сключена и от юридически лица (работодатели) в полза на техните служители

„Лечение без граници“ осигурява достъп до най-добрите световни специалисти в медицината за поставяне на диагноза и последващо лечение в най-добрите лечебни заведения. Тя гарантира спокойствието, че поставената диагноза е правилна и получавате сигурност, че ще бъде избрано най-ефективното лечениe.

❓Срок на договора

До навършване на 85 години

❓Застрахователна сума

До 2 000 000 EUR за срока на договора

До 1 000 000 EUR за една застрахователна година

❓Възрастови ограничения

От 0 до 64-годишна възраст

❓Вид застраховка

Индивидуална, семейна, групова

❓Териториално покритие

Цял свят, извън България

Покрити заболявания

 Покриват се разходи за следните заболявания и медицински процедури

🩸Лечение на рак

🩸Байпас на коронарна артерия (миокардна реваскуларизация)

🩸Смяна или реконструкция на сърдечна клапа

🩸Вътречерепна хирургия и специфична хирургия на гръбначния мозък

🩸Трансплантация на органи от живи донори

🩸Трансплантация на костен мозък

Покрити услуги, разходи и парични обезщетения

Покриват се  следните  услуги, разходи и парични обезщетения

✅Услуги преди получаване на лечение в чужбина

✅Медицински разходи по време на лечението в чужбина

✅Немедицински разходи по време на лечението в чужбина – пътни разходи, разходи за настаняване

✅Дневно парично обезщетение по време на болничен престой в чужбина

✅Разходи за лекарства след завръщане от лечение в чужбина

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

Застраховка на туристи на територията на Република България на компанията Булстрад

„Застраховка на туристи на територията на Република България“ е доброволна застраховка, която покрива събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на туристи на територията на България. В условията на затруднено пътуване в чужбина, България е добра алтернатива и място за отдих и туризъм.

Какво покрива застраховката?

-Смърт или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука.

Допълнително могат да бъдат покрити:

– медицински разноски, спасителни разноски и разходи за репатриране; кражба и повреда на личен багаж и пари;
– отмяна на пътуването, неосъществено пътуване или съкращаване срока на престоя; закъснение при пристигането;
– правни разноски; гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица; помощ при пътуване с автомобил;
– помощ при нещастен случай в планината.

Какво не покрива застраховката?

– Психични разстройства, депресии;
– СПИН или синдром на СПИН, независимо как е придобит или наречен;
– война, агресия, враждебни действия, военни действия (независимо дали е или не е обявена война), – гражданска война, бунт, революция, въстания, военен преврат или узурпиране на властта, стачки и локаути;
ядрени аварии;
– шум от свръхзвуков самолет;
– застрахователно събитие при полет със самолет, освен като пасажер с платен билет в лицензиран пътнически самолет.

За всички допълнителни условия на актуалната застраховка на Булстрад – свържете се с офисите на Сомони Брокер Инс.

Свържете се с нас на ? 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg