Застраховка „Живот“ при Сомони Брокер Инс

В тези дни, изпълнени с предизвикателства, хората обръщат своето внимание към продукти, които могат да помогнат в трудни моменти. Застраховката „Живот“ на кредитополучател е рискова застраховка „Живот“, която осигурява застрахователна защита за кредитополучатели и техните близки, при загуба на живот или при настъпване на трайна неработоспособност в срока на договора.

Какво покрива застраховката„Живот“ ?

 • Смърт вследствие на заболяване;
 • Смърт вследствие на злополука;
 • Трайна неработоспособност над 75% вследствие на злополука;
 • Трайна неработоспособност над 75% вследствие на заболяване.

Какво не покрива застраховката „Живот“?

 • Лица на възраст под 18 г. и над 65-годишна възраст;
 • Всички други покрития, непосочени в раздел „Какво покрива застраховката?“.

Има ли ограничения на покритието на „Живот“?

 • Умишлени действия на застрахования с цел самопричиняване загуба на работоспособност;
 • Умишлен опит за самоубийство или самоубийство;
 • Употреба и въздействие на опиати, наркотици и/или други упойващи вещества;
 • Заболяване от СПИН;
 • Криминален аборт или опит за такъв;
 • Укрито заболяване, при известност, на което застрахователят не би сключил договора;
 • Опит за извършване или извършване на престъпление от общ характер;
 • Изпълнение на смъртна присъда;
 • Война, размирици или действия, имащи военен характер, стачки, локаути, граждански вълнения, бунтове и др. подобни;
 • Атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсяване от тях или йонизираща радиация.

Валидност на покритието?

В цял свят.

Застраховката „Живот“ може да бъде комбинирана със сходни и паралелни услуги, които да осигурят по-висока степен на защита на различни рискови ситуации, спестовен характер, както и покриване на здравни рискове и лечение. COVID-19 също може да бъде покрит като допълнителен риск.

Свържете се с нас на ? 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации.

Автомобилен асистанс за България от Сомони Брокер Инс

Лятото е прекрасно за пътуване и всички са тръгнали да почиват. Времето е малко, пътищата са натоварени, а често автомобилите излизат извън строя. Автомобилен асистанс за България е една от услугите, която Сомони Брокер Инс предоставя за своите клиенти. Тя може да спести време, пари, както и да осигури допълнително ниво на сигурност при пътуване с автомобил.
Предлага се за автомобили под 20 години, с валидна Гражданска отговорност.

Какво предлага услугата:

– Транспортиране на увредено МПС, при условие, че обездвижването не може да бъде отстранено на мястото на събитието, в следните случаи:
1.1.1.при обездвижване вследствие на застрахователно събитие (ПТП или злоумишлени действия на трети лица, или вследствие на кражба на цяло МПС) – до два пъти през срока на застрахователния договор и до 300 км общ пробег за двете събития;
1.1.2.при обездвижване вследствие на техническа повреда – еднократно през срока на застрахователния договор, до 300 км общ пробег;
1.1.3.при грешно заредено гориво – еднократно през срока на застрахователния договор, в рамките на общия пробег по 1.1.2.
1.2.Изтегляне на МПС – организиране на изтегляне на МПС при затъването му в дере, трап, кал, пясък, сняг и др.подобни, или по друга причина, когато изтеглянето или издърпването му не е възможно без допълнителна техника извън автомобила за пътна помощ.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да организира изтегляне на МПС, като разходите по изтегляне на МПС се заплащат от ЗАСТРАХОВАНИЯ.

Технически услуги, указвани на МПС при обездвижване вследствие на застрахователното събитие или техническа повреда

– Предоставят се до две услуги през срока на действие на застрахователния договор: Ремонт на място – оказване на техническа помощ и труд за
ремонт, с продължителност до 30 минути по отстраняване на повредата по МПС на мястото на застрахователното събитие или техническа повреда, посредством техническите средства, с които разполага подвижния сервиз на Асистиращата компания. В случай, че за отстраняване на обездвижването се изисква подмяна на резервни части, Асистиращата компания подменя тези части при изричното съгласие на ЗАСТРАХОВАНИЯ и в случай, че подвижния сервиз разполага с такива резервни части. Вложените резервни части не са обект на предоставяната услуга и се заплащат от ЗАСТРАХОВАНИЯ;
– Подаване на ток при неизправен акумулатор, при обездвижване на МПС в населеното място, с цел стартиране на двигателя на
застрахованото МПС;
– Доставка на гориво на мястото на обездвижване на МПС.
– Стойността на горивото се заплаща от ЗАСТРАХОВАНИЯ.
– Информационни услуги включващи предоставяне на информация за състоянията на пътищата и интензивност на движението по тях, адреси и телефони на сервизи и магазини за авточасти, както и информация относно необходими документи при пътуване

Това е стандартното ниво на покритие, което струва 31.50 лв за 12 месеца. Допълнителното по-високо ниво на покритие осигурява още услуги в пакета.
И двете нива дават преференциални цени за Годишен технически преглед в пунктовете на СБА.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации.