2019 година с очаквани новини за собствениците на бонови книжки

За всички, които в последните седмици проявиха интерес към случващото се с техните бонови книжки, СОМОНИ ООД ви представя кратка информационна статия по темата.
Статистиката твърди, че над 2.5 милиона българи с акции от масовата приватизация не са се разпореждали с тях в течение на над 20 години. Част от тях са отдавна починали и в правото им са готови да стъпят техни наследници. Неяснотата какво и как да се прави с тези акции е проблем от години. Тя вероятно се дължи на една лошо проведена информационна кампания в смутни времена за всички нас.
Какво се променя през 2019 година?
Централният депозитар и Националната агенция за приходите пуснаха дългоочакваната услуга – проверка за притежаване на акции с ЕГН и персонален идентификационен код, който се издава от данъчните. Така всички желаещи ще могат да проверят дали притежават, или не акции от предприятия придобити по време на масовата приватизация. Справката съдържа информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Информацията е достъпна на електронен адрес:

https://ewallet.csd-bg

До момента такава справка можеше да се направи само през инвестиционен посредник, като се изискваше определена такса за услугата. Очаква се повишение на интереса към акциите от масовата приватизация, предвид това, че всеки ще може да провери на какво е собственик.
Изненадите могат да бъдат приятни и неприятни – изминалите 20 години бяха много бурни за бизнеса в България. Ако собственикът се окаже притежател на акции в активно движещо се по борсите дружество, той ще може да продаде акциите веднага (при желание) или със съдействието на посредник да оперира с тях, в търсене на по-добра цена.
Ако компаниите не се предлагат на борсата, би могло да се разчита на извънборсови сделки, при интерес от трета страна.
Ако разчитате на получаване на дивиденти, давността за получаване е 5 години.
Ако трябва да потърсите информация за собственост на починало лице, това може да стане само с необходимите документи за наследство, които доказват вашите права.
Да припомним, след масовата приватизация през 1996 г. на всеки български гражданин се полагаха по 25 000 бона, раздадени под формата на бонови книжки. 12 години след края на масовата приватизация – над два милиона души притежават акции от предприятия, но не го знаят. Може и това да сте вие?

За допълнителна информация можете да посетите офиса на инвестиционен посредник Капман АД, находящ се Стара Загора, Цар Симеон Велики 112 ет.2 офис 2, тел 042254197