Нашите партньори:

КАПМАН АД e един от водещите инвестиционни посредници на Българския капиталов пазар.

WESTERN UNION  is a global leader in cross-border, cross-currency money movement.

ИЗИПЕЙ АД е лицензирано от Българска Народна Банка дружество за електронни пари

MONEYGRAM предлага бързи и надеждни начини за изпращане на пари: транзакции с получаване на пари в брой, към банкова сметка и др.

YELLOW CHICK STUDIO предлага услуги в сферата на онлайн маркетинга и уеб дизайна.