ОБМЕН НА ВАЛУТА – удостоверение 645

от дата 23.05.2012, Публичен регистър на обменни бюра 0018