Защо застрахователят ми плати по-малко от това, което аз платих за ремонт?

„Защо застрахователят ми плати по-малко от това, което аз платих за ремонт?“ – някои собственици на автомобили се сблъскват с подобен въпрос, когато получават обезщетение по застраховката „Автокаско“. Често това води до разочарование и неправилен извод как „застрахователите не плащат“, обясняват от Асоциация на българските застрахователи.

Първо трябва да видите дали застраховката не предвижда щетите да се отстраняват по опцията „Възстановяване на разходи“. При този вариант, обичайно използван за по-стари автомобили, застрахованият избира сам къде да поправи автомобила си. Застрахователят изплаща обезщетение, чийто размер се базира на експертна оценка за стойността на ремонта. Тази оценка обикновено се прави въз основа на средни цени на сервизни услуги. И това е нормална практика, която в допълнение предотвратява възможни опити за измами.

Има едно универсалното правило за всички полици – застрахователят плаща това, което писмено е договорено с клиента и за което е получил премия, посочват от асоциацията. Затова е важно всяка полица да се прочете внимателно и да се познават условията, включително сроковете за заявяване на щета и какво конкретно влиза в отделните покрития.

Причините да не се плати изцяло възстановяване на щети по автомобила може да бъдат няколко.

 • На първо място трябва да проверите какво влиза в покритието на застраховката „Каско“. Мнозина собственици на автомобили си купуват полица, избирайки по-евтин вариант, но това винаги е за сметка на покритието. Например, при Каско с минимално покритие, което при различните компании има различно търговско наименование – икономично Каско, бюджетно Каско и т.н. – ще бъдете защитен само в случаи на природни бедствия, пожар, експлозия.
 • Напълно възможно е при комбинация от няколко щети застрахователят да ви плати само за част от тях, в зависимост от избраното покритие. Например – автомобилът ви е на паркинг, завалява градушка и в опитите си да излезе бързо, шофьорът на съседната кола удря вашата. Застраховката ви има покритие за градушка, но няма за щета на паркинг. В този случай ще получите само частично обезщетение.
 • Друг пример е различният подход при някои видове щети – например, нарязани гуми. Някои застрахователи покриват тези щети, други – не. Но вие трябва предварително да сте се запознали и да сте наясно с тези условия по вашата полица. Така ще си спестите и време, и нерви. И още нещо – дори и в случай, че вашата застраховка включва този вид риск – нарязаните гуми – то не трябва да очаквате, че с обезщетението ще може да си купите чисто нови гуми от същия модел, ако вашите са били петгодишни и много износени. Целта на обезщетението е, най-общо, да ви върне в състоянието, в което сте били преди неблагоприятното събитие, а не да ви обогати.
  Отстраняване на щетите: условията са важни

Често срещано разминаване е остойностяването на щетите. Има няколко начина щетите да бъдат отстранени: в официален сервиз на марката автомобил; в доверен сервиз на застрахователя; в избран от клиента сервиз с опция „Възстановяване на разходите“. Недоволството от платеното обезщетение най-често идва в третия случай. Нека преди това разгледаме и първите два.

 • Официалните сервизи на различните марки автомобили обикновено са само за застраховани автомобили, които са нови (в гаранция) и/или на лизинг. В този случай пострадалият автомобил директно се закарва и бързо се отремонтира, като сервизът гарантира качествено изпълнение и използване на оригинални части.
 • Доверен сервиз може да е всеки друг сервиз, с който застрахователят има договор. Често има изискване автомобилът да е до определен брой години и/или километри, за да се използват услугите на доверения сервиз. Както и при официалния, собственикът на колата може да не да плаща ремонта, като разходите се поемат директно от застрахователя. Друг вариант е да платите, а после да ви възстановят парите по фактура. Минусът е, че нямате изрично разписани законови срокове, в които да стане поправката. Приема се, че това трябва да е в „разумен срок“, както обикновено пише и в условията на застраховките. Тъй като е разтегливо понятие, е възможно да има забавяне, ако сервизът е по-натоварен. Освен това е възможно да не сте доволни от поправката, макар че застрахователите редовно преразглеждат отношенията си с отделни сервизи и държат ремонтите да се извършват качествено. Причината е, че при некачествен ремонт се увеличава вероятността да има нова щета и пак да се плаща.
 • Третият вариант е собственикът сам да избере сервиз и с фактура/касова бележка за направените разходите му се възстановяват парите. Тук следва да внимавате. Застрахователите разчитат на експертна оценка, която служителите им дават и по нея изчисляват колко би трябвало да струва ремонта. Оценката се съобразява с реалните щети и средните цени, на които работят сервизите. При всички случаи ще има оглед на направените поправки, за да се прецени дали описаното е реално извършено.

Трябва да изключите майстори и сервизи, които работят нелегално или частично са в сивия сектор. Никоя компания няма да плати без легален платежен документ.
Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

Източник: https://www.pariteni.bg/novini/zastrahovane/zashto-pri-kasko-mozhe-da-vi-platiat-po-malko-ot-remonta-v-serviza-242653

КФН с препоръка към земеделските производители, пострадали от неблагоприятни условия

В последните седмици сектор „Земеделие“ е остро засегнат от неблагоприятните метеорологични и климатични условия. Градушките нанесоха съществени вреди в редица населени места в страната и сериозно застрашиха реколтата, вследствие на настъпилите природни събития.
Претърпените загуби насочиха много от земеделските производители към предявяването на претенции по сключените от тях застраховки на земеделската продукция, за да бъдат покрити нанесените щети.
„Комисията за финансов надзор (КФН), осъществявайки надзорната си дейност на застрахователния пазар, остава в готовност да съдейства при казуси, които са от нейните компетенции. Наш главен приоритет е защитата на интересите на застрахованите лица, при съхраняване на финансовата стабилност на сектора. И сега, в този по-напрегнат период, породен от настъпилите застрахователни събития, нашите експерти ще разгледат всяка постъпила жалба, за да могат жалбоподателите да получат полезна информация, да вземат правилни решения и да са удовлетворени от извършената проверка и предприетите от нас действия“, заяви г-н Владимир Савов, заместник-председател „Застрахователен надзор“ на КФН.
Към настоящия момент в Комисията за финансов надзор не са постъпили оплаквания или жалби от земеделците при ползването на този тип застраховки, но в случай на необходимост, те могат да се обръщат към регулатора по установения ред.
В синхрон с европейските политики, защитата на интересите на ползвателите на застрахователни услуги е сред основните приоритети на Комисията за финансов надзор. Адекватната и бърза реакция в рамките на законовите правомощия дава подкрепа на финансовите пазари, поддържа високо ниво на доверие и създава чувство на сигурност при ползването на продуктите и услугите, предлагани на застрахователния пазар.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

Какви са последствията при закъснение за застраховка Гражданска отговорност

Застраховката носи своя задължителен характер, а плащанията е необходимо да постъпват навреме
Предизвикателствата на ежедневието често ни поставят пред затруднения относно спазването на срокове и погасяването на дължими вноски. Що се отнася до застраховка гражданска отговорност на МПС, полицата има задължителен характер и плащанията е необходимо да постъпват навреме.
Какви са възможните последствията при закъснение
След сключването на договора за застраховка, следвайте стриктно графика и сроковете за уговорените вноски. Падежите и дължимите суми ще бъдат посочени в документите, които получавате удобно в рамките на броени часове.
Дали просрочена полица може да бъде платена, можете да проверите в регистъра на Гаранционния фонд. Ако там виждате, че колата има валидна полица, то вноска по нея може да бъде платена.

Твърде често при сключване вашата полица бива подновена „от утре“. Възможно е посредникът, издаващ договора, да не повери кога изтича текущо валидната полица. Сроковете на две последователни полици не може да се застъпват. Автоматична проверка за това се прави от Гаранционния фонд при издаване. Възможно е обаче несъответствието в сроковете да създаде пропуск в покритието.

Съществува 15-дневен гратисен период, в който полицата е в сила, но вече е налице просрочване на плащането. Целта е да успеете да погасите вноската и да не се прекратява застраховката. След указания срок обаче, нейната валидност се ликвидира.
Не очаквайте да получите уведомление или информация по официален път за нейното прекратяване. Застрахователите нямат такова задължение. Те следва да уведомят гаранционния фонд, откъдето е видно, че автомобилът Ви няма актуална застраховка.
Важно е да знаете, че прекратената полица не може да бъде възстановена, вариантът е да бъде сключена наново по съответния ред.

Рискът при тези условия е налице, а от КАТ може да Ви наложат глоба за управление на колата без валидна застраховка. Тя може да бъде в размер на 250 лева, а при повторно нарушение – да достигне 800 лева. В закона е предвидена също санкция, която касае отнемане на свидетелството за регистрация на автомобила, както и крайната мярка спиране от движение.
По-неприятното е, че всички причинени вреди от Ваша страна с возилото към трети лица, при евентуално настъпване на такива, остават изцяло за Ваша сметка.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

Защо да застраховате вашия дом?

Независимо дали купувате ново жилище или вече сте изплатили ипотеката на старото, вашият дом е един от най-ценните активи, които притежавате. Застраховката на жилището помага да защитите тази инвестиция, осигурявайки ви спокойствие за сигурността на вашата „крепост“.
При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в oбщите условия на застраховката. Важно е да запомните, че при щета не бива да отстранявате повредите преди огледа.
Можете да застраховате жилището си и имуществото в него срещу кражба, пожар, земетресение, природни бедствия, щети от измокряне при ВиК аварии, наводнения, причинени от съседи, токов удар, късо съединение и т.н.
Застрахователната премия се определя в зависимост от вида/видовете имущество, договорената застрахователна сума (определя се от вас), населеното място, в което се намира застрахованото имущество, и избраната комбинация или пакет от покрити рискове.
По условията на застраховката могат да се застраховат апартаменти, къщи, различни сгради и постройки от специален тип – гаражи, плевни, сайванти, оранжерии, обори, огради, порти, външни площадки, плочници и други.
Ипотекиран имот също може (и дори трябва) да бъде застрахован. В случай че застраховката трябва да е в полза на банка, има специфични условия за сключване на полицата.

Ползи от жилищната застраховка

1. Природни бедствия
Природните бедствия се случват неочаквано и понякога са катастрофални. Със застраховката на имота вие защитавате стойността на вашия дом и вещи, ако възникнат бедствия като пожари у дома, земетресения и наводнения.
2. Влизане с взлом и кражба
Изключително неприятно е да разбереш, че някой е нахлул в дома ти и е откраднал ценностите ти. Трудно е човек да си представи загубата на скъпи вещи, за които е работил усилено и спестявал дълго време. Добрата застрахователна полица ще покрие кражбата на вещи и всички произтичащи от нея щети.
3. Съдебни дела за отговорност
Никога не се знае кога някой ще претърпи злополука. Ако това се случи, вие носите отговорност за нараняванията, настъпили във вашия дом. В случай на такъв инцидент, най-добрият начин да избегнете финансова катастрофа е да имате надеждна застраховка, която да покрие болничните сметки и адвокатските хонорари.
4. Ипотечна застраховка
Ако кандидатствате за ипотечен заем, вашият кредитор вероятно ще изиска от вас да имате застраховка за покриване на разходите в случай на повреда по дома ви. Тогава се налага да предоставите жилищна застраховка, за да покриете обезпечението на кредитора.
5. Вашето домакинство
Застраховката на жилището защитава не само вашия дом, но и неговото съдържание – вещите и обзавеждането. Наличието на подходяща застраховка ви дава сигурност да притежавате ценни предмети без притеснение.

Видове застрахователни покрития

Въпреки че стандартната застраховка осигурява защита на дома ви, тя обикновено помага да се покрие не само физическата структура на жилището. Застрахователната полица може да включва следните покрития:
1. Жилищно покритие
Ако вашият дом и прикрепени към него конструкции, като например гараж, са повредени от покрит риск, застраховката подпомага плащането на ремонта. Размерът на финансовото покритие обикновено се изчислява от квадратурата на дома и това колко би струвало неговото възстановяване. Тази сума не е непременно пазарната стойност на вашия имот.
2. Покритие на други структури
Покритието на другите структури в дома ви помага за плащането на ремонти или подмяна на самостоятелни структури във вашия имот, ако те са частично повредени или напълно унищожени. Примери за такива структури са ограда и навес.
3. Покритие на лично имущество
Покритието на лично имущество ще ви осигури средства за подмяна на определени вещи, като мебели и електроника, които са откраднати или повредени от покрит риск.
4. Покритие на лична отговорност
Ако вие или член на вашето семейство станете отговорни за случайно повреждане на чужда собственост, покритието на отговорността ще спомогне за плащането на свързаните разходи за ремонт и правни такси. А aко ваш посетител случайно се нарани в дома ви, медицинската защита на гостите би помогнала при плащането на последващите медицински разходи.
5. Покритие на разходи за живот
Ако не можете да останете в дома си след пожар, земетресение, наводнение или друг покрит риск, застрахователното покритие на собственика на застраховано жилище ще подпомогне плащането на временни разходи за живот, като например престой в хотел.

Източник: https://www.pariteni.bg/novini/zastrahovane/zashto-da-zastrahovame-doma-si-240891

Водещи предимства на животозастраховането

Водещо предимство на животозастраховането е застрахователната защита, която те осигуряват наред с инвестицията на средства. Това посочиха експерти от Асоциацията на българските застрахователи.
Освен покритията по основните рискове като смърт и трайна инвалидност при злополука и заболяване, се предлагат и много атрактивни допълнителни покрития. Например, застрахователната сума по риска „злополука“ може да се увеличи значително, критичните болести също могат да бъдат включени като допълнително покритие. Така, през срока на полицата ползваме застрахователна защита по рискове, свързани с нашия живот и здраве, а накрая получаваме вложената от нас във вид на премии сума със съответната доходност по нея, информират от Pariteni.bg.

Инвестиционните животозастраховки имат и други плюсове, коментират експерти. Могат да се ползват данъчни облекчения чрез намаляване на данъчната основа до 10 % със сумата на платените през годината премии. Не много известно, но особено важно е, че вземанията по животозастраховките са несеквестриуеми, т.е. съдебният изпълнител не може да наложи запор върху тях, ако се намирате в такава ситуация. Така, този вид застраховка е един от сигурните начини да оставите в наследство парични средства.

Сигурност на потребителите дава и фактът, че вземанията по животозастраховките са гарантирани до 196 000 лв. при фалит на застраховател, по подобие на влоговете в банки. Интересното е, че такава гаранционна схема е създадена и ефективно функционира у нас, но това не е така за всички европейски държави.

Инвестирането на равни вноски е друга специфика при инвестиционните животозастраховки, тактика, благодарение на която се „обират“ пазарните колебания и се подсигурява по-добра доходност в дългосрочен план. Разбира се, потребителите могат да направят промени в инвестиционните си портфейл, но е препоръчително преди това да се посъветват с консултанта си.

Инвестиционните животозастраховки са силно регулиран продукт на ниво Европейски съюз и съответно в България, у нас се прилагат всички изисквания по Платежоспособност 2, за разпространението на такива продукти. Това прави животозастраховките един от най-безопасните, регулаторно стимулирани начини инвеститорите да се възползват от възможностите на финансовите пазари.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

Сомони Брокер Инс е официален дистрибутор на членските карти на СБА

Сомони Брокер Инс е вече официален дистрибутор на членските карти на СБА, които дават различни премии и преференциални условия на автомобилистите.

 • Преференциални условия (безплатен) Годишен технически преглед
 • Транспорт до сервиз или местодомуване при авария на автомобила в рамките на града
 • Транспорт до сервиз в най-близкия областен град
 • Безплатен ремонт на пътя до 30 минути
 • Подаване на ток, смяна на гума – неограничен брой пъти
 • Безплатна консултация при ПТП или щета
 • Отстъпки в бензиностанции ОМВ
 • Отстъпки при партньори на СБА

В зависимост от вида членска карта, можете да получите и допълнителни преференции (заместващ автомобил, нощувки в хотел у нас и в чужбина, покритие на пътна помощ в Европа). Членските карти могат да бъдат използвани от физически лица. Юридическите лица използват абонаментни карти с корпоративни условия.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите повече информация за членските карти на Съюза на българските автомобилисти. #somonibg

Кой покрива щетите при ПТП с автомобил с украинска регистрация?

Какво ще се случи, ако шофирам своя автомобил и претърпя ПТП с автомобил с украинска регистрация? Кой ще покрие щетите, ако вината е негова? И ако става дума само за материални щети – добре, но ако има пострадали или жертви? Задължително ли е търсещите спасение от войната да имат застраховка „Гражданска отговорност“, пресичайки нашата граница? Това са само част от въпросите, които все по-често читатели на Флагман.бг задават при евентуални бъдещи произшествия. Картината по кръстовищата и пътищата от румънската граница в посока Черноморието става все по-опасна, тъй като на наша територия вече има над 2 000 украински автомобила, зад воланите на които седят стресирани и уморени хора.
Ситуацията е динамична и конкретна информация трудно би могла да бъде посочена официално. Само в Бургаска област вече има около 500 автомобила с украинска регистрация по неофициални данни, но не всички бежанци представят на границата необходимата документация и бройката им не може да бъде определена точно.

Разгледахме няколко хипотетични ситуации, ако настъпи катастрофа между МПС-та с българска регистрация и украинска регистрация.

 • Ако настъпи ПТП между българин и украинец, при което българинът е виновен, пристигналият на място полицейски екип съставя протокол и АУАН (акт за установяване на административно нарушение) според действащия на територията на България ЗДвП. В България застраховката „гражданска отговорност“ е задължителна и следователно застрахователят на българския водач покрива щетите на пострадалия. Но, не е ясно на кого. На украинеца ли, на неговия застраховател ли, на гаранционния фонд в неговата родина ли?
 • Ако настъпи ПТП между българин и украинец, в което украинецът е виновен, ситуацията е много деликатна. В случай, че украинският автомобил има застраховка, дошлият на място полицейски екип съставя акт на водача и протокол за ПТП с материални щети, ако няма пострадали при произшествието. След което българският водач отива в офис на своята застрахователна компания, прави се оглед и оценка на щетите. На база експертната оценка щетите се изплащат от украинската застраховка към пострадалия. Трябва да се отбележи, че Украйна е във война и не се знае дали изобщо има работещи застрахователни компании, които не са пред фалит.
 • Ако настъпи ПТП между българин и украинец, в което украинецът е виновен и няма застраховка „Гражданска отговорност“ – полицейски служители съставят акт на водача за допуснатата катастрофа и издава протокол за ПТП. След което се оценяват щетите от представител на застрахователната компания на пострадалия (българина). И на база тези документи българският застраховател се обръща към Гаранционния фонд на България, който изплаща щетите на пострадалия и предявява регрес към Гаранционния фонд на Украйна.

Тоест, Българският гаранционен фонд търси средствата за изплащане на щетите от фонда на държавата на виновния водач. Поне така се работи с шофьори от страни в ЕС. Все още не е ясно дали за Украйна, като държава извън ЕС, ще се действа по този начин, обясни нашият полицейски източник, който обаче подчертава, че действията при подобна ситуация ще бъдат спрямо разпоредбите, издадени в България към момента на катастрофата.

Заради военните действия в Украйна, трябва да се отбележи, че е възможно техният Гаранционен фонд да е блокиран, което ще усложни движенията по разплащане на средствата.

От застрахователната компания, с която разговаряхме, обясниха, че, за да се избегнат такива неясни моменти, е препоръчително и възможно, всеки украински водач да си направи „Гражданска отговорност“ в България.

„Украинските шофьори могат да си направят българска застраховка, ако тяхната е изтекла, докато са в нашата страна. Тя се прави месец за месец, тъй като, според нас – застрахователите, шофьори от държави, извън ЕС, се смятат за високорискови. Не е удачно български застраховател да покрива щети от катастрофа в Англия, например, защото там цените на ремонтите са едни, а у нас други. Ако тук за ремонт на един елемент се плаща 150 лева, в Англия ще е 200 паунда“, споделя застрахователят.

По данни на Флагман.бг., украинските водачи, които вече са регистрирани у нас и са получили статут за временна закрила, т.е. – за регистрираните като пребиваващи в рамките на една година у нас, са освободени от наличието на винетен стикер. Ако обаче нямат статут или са тук като туристи, украинците са задължени да имат винетка, за да се движат по пътищата на страната.

Според последните разговори, които текат днес в Българската асоциация на застрахователите, може да се допуска компромис за бежанеца при първи случай на злополука на пътя, ако той се окаже с изтекла или изобщо липсваща „гражданска отговорност“. Заради форсмажорните обстоятелства, контролът на границата в това отношение не е особено стриктен. Нещо повече – ако бъде заснета украинска кола с превишена скорост, няма как да бъде санкциониран собственикът й.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

Със затихването на COVID вълната, расте интересът към застраховките за туристи

Туристическите застраховки стават стандарт за всички, които тепърва решават да пътуват, съобщава NY Times.

Преди пандемията 44-годишната Лорън Мак, писателка от Ню Йорк, „не е имала навика да използва туристически застраховки“. Covid-19 я убеди в противното и от шест пътувания, предприети от началото на пандемията, тя е подала искове за три от тях – два пъти заради закъснения във времето и веднъж, защото нейният спътник е дал положителна проба за вируса. Два все още са в процес на преразглеждане, а първият отне близо два месеца от искането до възстановяването на разходите.

Въпреки че разбирането какво се покрива от застраховката за пътуване и какво е изключено продължава да препъва потребителите, изчерпателните политики и политиките за „отмяна по каквато и да е причина“ се появиха като начин за хеджиране на невъзстановими резервации и търсене на възстановяване на разходи за прекъсвания на пътуването, тъй като пътуването продължава да бъде буферирано от вълни на коронавирус и несигурност, свързана с войната в Украйна. (Повечето полици за туристическа застраховка изключват война и граждански вълнения и няма да защитят интересите ви, ако конфликтът в Украйна се прехвърли в съседните страни.)
„Процесът на проверка и одобрение на искове се забави в резултат на пандемията“, каза Кендра Торнтън, собственик на Royal Travel & Tours, туристическа агенция, базирана в щата Илинойс, която приписва забавянето на обема на искове. „Одобрените искове, които обикновено се плащаха за по-малко от два месеца, сега отнемат до пет или повече месеца.“

Докато американците се подготвят да пътуват отново както преди – Destination Analyts, фирма за пазарни проучвания, наскоро установи, че повече от 93 процента от американците планират ваканция през следващите 12 месеца – мнозина обмислят застраховка за пътуване. В зависимост от дестинацията може тя може и да е задължителна; Белиз, Фиджи и Сингапур са сред онези страни, които изискват медицинска застраховка за пътуване за покриване на разходите, ако се заразите с вируса по време на посещение.

„Определено с Omicron, ние сме заети да получаваме въпроси и обаждания от клиенти, които питат какво може да бъде покрито, и видяхме, че продажбите се увеличават през последните няколко месеца“, каза Меган Уолш, продуктов мениджър за InsureMyTrip.com, онлайн пазар за застраховка за пътуване, която позволява на купувачите да филтрират за полици, които покриват Covid-19. „Хората искат да излязат там и да се научат как да пътуват сега.“

През януари хотели Marriott се обединиха със застрахователя Allianz, за да предложат застраховка за пътуване. Когато правят хотелска резервация онлайн, на пътниците ще бъде предложена опция за застраховка при плащане. Освен цената на самата стая, застраховката може да покрие общата цена на пътуването, която може да включва билети за ски лифтове и предплатени обиколки, които не се възстановяват. Цената на застраховката се таксува незабавно, въпреки че цената на хотела обикновено не се дължи до датата на пътуването.

Тази пролет Airbnb планира да предложи застраховка за пътуване, която ще покрие невъзстановимите части от престоя, резервиран чрез платформата. Той също така наскоро стартира план за защита за пътници, които не могат да пътуват поради свързани с Covid прекъсвания на пътуването, като затваряне на граници или изисквания за карантина, които не са били в сила към момента на резервацията; в тези случаи, ако резервация на Airbnb не подлежи на възстановяване, компанията ще предложи купон за 50 процента от цената на невъзстановимата част от резервацията за бъдеща употреба. Привидно проектирана да покрие скока на Omicron, програмата продължава до 30 април или докато нейният фонд от 20 милиона долара бъде изчерпан.

Докато застраховката за пътуване става все по-разпространена, получаването на навременен отговор на иск остава предизвикателство.

„Като индустрия сме свидетели на безпрецедентен скок в броя на искове, свързани с Covid през последните две и повече години, което понякога се превърна в изоставане за много компании-членки, които работят денонощно, за да помогнат на своите клиенти “, според изявление, предоставено от Асоциацията за туристическо застраховане на САЩ, търговска група с нестопанска цел.

Очакваме интересът към застраховките, които покриват различни рискове по време на пътуване, да расте и в България.
Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

Сомони Брокер Инс – лично отношение, бърза реакция и добри съвети

Бест Медикал Кеър е една от компаниите, на които Сомони Брокер Инс съдейства за осъществяване на план за здравни застраховки за целия екип.Защо грижата за екипа е изключително важна за добрата работа на компанията – разказва Емил Стоименов, управител.


Бест Медикал Кеър ООД е семейна компания за търговия на едро с медицински изделия. Фирмата е основана през 2013 г. и вече 9 години се развива успешно на българския пазар. Бест Медикал Кеър работи основно в 2 направления – 1. Консумативи и апарати за естетична медицина и 2. Лапароскопска хирургия.

Каква е ролята на медицинската застраховка като аргумент за запазване на ценни служители?

Пазарът на труда в България е все по-динамичен. Квалифицираните кадри не се намират лесно, а всяко обучение на нов служител е трудно и времеемко. Нашето разбиране е, че колегите ни трябва да чувстват работата си като опора в живота, а не като място, в което прекарват 8 часа дневно. За да постигне това, един работодател следва да предостави социални придобивки за всички трудещи се във фирмата му. Допълнителното здравно осигуряване е един от основните стълбове на тази опора.

Какви други възможности предоставяте на служителите, за да ги мотивирате?

За нас е важно работата да бъде свършена. Фиксираното работно време отдавна е история в Бест Медикал Кеър. Дали ще започнете работа в 8, 9, 10 или 11 часа за нас е важно в края на седмицата задачите да са изчистени. Освен това фирмата не работи между Коледа и Нова година, като това са допълнителни почивни дни за колегите ни.

С какво ви спечели Сомони Брокер Инс и бихте ли ни препоръчали на ваши колеги?

Лично отношение, бърза реакция и добри съвети. Това е работата на добрия брокер. Сомони Брокер Инс са сред най-добрите на пазара.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

Може ли да ни съдят, въпреки че имаме „Гражданска отговорност”

Застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите” не ви предпазва от съдебен процес, в случай, че сте нанесли вреди при причинено от вас пътнотранспортно произшествие. Иск може да бъде предявен в рамките на 5 години от катастрофата

Вашият застраховател може да плати обезщетение на пострадалите лица, но те или техни роднини могат да предявят съдебен иск срещу вас, в зависимост от това, колко тежки са причинените щети, обясняват експертите от Комисията за финансов надзор и pariteni.bg.

Такъв иск може да бъде предявен в рамките на 5 години от катастрофата, затова е добре да се пазят всички документи, свързани със случая – протокол за ПТП, резултати от проба за алкохол, застрахователна полица.

В Закона за движение по пътищата са предвидени следните административни мерки, ако нямате сключена застраховка „Гражданска отговорност“:

Първо – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който управлява моторно превозно средство без застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Действието на принудителната административна мярка е до представяне на доказателство за сключена валидна застраховка, поясняват от Комисията за финансов надзор.

Второ – Временно спиране от движение на пътно превозно средство на собственик, който няма задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Мярката действа до сключване на застраховката.

Глобата при липса на застраховка ГО е от 250 лв. за физически лица и имуществена санкция от 2 000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. При повторно нарушение размерът на глобите се повишава значително – за физически лица е 400 лв., а за юридически – 4000 лв.

Липсата на задължителна застраховка, както превишената скорост, може да се установява и с полицейски камери. Тогава се издава електронен фиш на собственика дори без негово присъствие. Фишът се изпраща по пощата и трябва да се изплати в 14-дневен срок.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg