2021 г. в света на застраховките – цифри, трендове, развитие

Във време на тотална пандемия, интересът към застрахователните услуги в България расте.

Данните на Комисията за финансов надзор сочат запазване на тенденцията за устойчив растеж на пазара на застраховките. Общо за пазара ръстът на премийния приход е 12%, като достига 2,675 млн. лв.

Сумата на изплатените обезщетения е с 8,4% по-висока спрямо същия период на 2020 г. и възлиза на 1,063 млн. лв. Стабилното пазарно представяне се вижда и при сравнение на резултатите с предпандемичната 2019 г. – премийният приход към октомври 2021 г. бележи 10% ръст спрямо този от същия период през 2019 г.

Както съобщава Plovdiv24.bg, пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 8 % на годишна база и към октомври е в размер на 2,192 млн. лв. Изплатени са обезщетения за 881 млн. лв., като изменението на годишна база е 5,8%.

Не се отчита особена динамика по линия на най-масовите автомобилни застраховки в сравнение с предходните месеци. Към м. октомври 2021 г. ръстът на премийния приход е 6,8% на годишна база при застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а събраните премии са 967 млн. лв. Сумата на изплатените обезщетения е с 7,2% по-висока спрямо същия период на 2020 г. Нарастването на премийния приход по „Каско“ е 8,9% до 591 млн. лв.

По линия на застраховка „Пожар и други опасности“ се отбелязва ръст на премийния приход от 16%, на годишна база и събраните премии достигат 82 млн. лв. Същевременно се отчита значително увеличение от 36% на изплатените обезщетения, като тенденцията на ръст на обезщетенията се оформя от началото на 2021 г. Пазарните резултати по линия на „Кражба, грабеж, вандализъм“ показват слаб ръст от 3%. спрямо същия период на 2020 г. и спад на размера на изплатените обезщетения от 32%.

Премийният приход по застраховка „Пътуване в чужбина“ към октомври 2021 г. възлиза на 57 млн. лв., а нарастването спрямо октомври 2020 г. е цели 174%. Интересно е, че през 2021 започва да се оформя тенденция за ръст на премийния приход по тази бизнес линия и спрямо предпандемичната 2019 г.

За сравнение събраният премиен приход към октомври 2019 г. е 35 млн. лв., а към октомври 2021 г. той достига 57 млн. лв. Възможно е сред причините да е и повишеното разбиране сред потребителите за смисъла и ползата от тази застраховка.

В животозастраховането продължава тенденцията за динамичен ръст, оформил се през 2021 г. Темпът е изпреварващ спрямо общото застраховане, което е сравнително рядка ситуация за българския пазар. Към октомври 2021 г. премийният приход в животозастраховането достига 483 млн., а ръстът спрямо същия период на 2020 г. е 34%. Изплатените обезщетения нарастват с 23% и са в размер на 181 млн. лв.

Продължава интензивното развитие по линия на застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд. Ръстът на годишна база на премийния приход към октомври 2021 г. е 132%. Събраните премии възлизат на близо 193 млн. лв., което е повишение от над два пъти спрямо същите периоди и на 2019 г. (77 млн.лв.), и на 2020 г. (83 млн.лв.). Това развитие се дължи на редица причини, сред които темпът на банково кредитиране и търсенето на по-изгодни алтернативи за управление на спестяванията.

Устойчив остава трендът за повишен интерес към здравните застраховки през 2021 г., като се отчита ръст на премийния приход от около 11% по линия на застраховка „Заболяване“ и в общо застраховане, и в животозастраховането.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

2021 година- напред и нагоре за Сомони Брокер Инс

2021 година бе дръзко предизвикателство пред екипа на компанията Сомони. 365 дни, всеки от тях със своето предизвикателство. Но сме щастливи да заявим, че успяхме!
– Приключваме тази година с 8 активни офиса в страната, като 3 от тях бяха открити през 2021 г.
– Станахме финалисти на Любима марка в категорията „Застрахователен брокер“ и доказахме, че марката Сомони е разпознаваема и хората подкрепят това, което правим. Благодарим ви за това, приятели! Вашата помощ е безценна.
– Бяхме на нашето място за десетки казуси, в помощ на хора, които се нуждаят от нас
– Развихме успешно и нашата B2B програма, отворена към българския бизнес и в подкрепа на добрите начинания

За работата си с нас говорят партньорите ни от аптеки Фрамар, които ни повериха здравните застраховки на целия екип на компанията.
Диана Димитрова, изп. директор на Фрамар Холдинг
„Динамичната съвременност налага все по-сериозна грижа за служителите на компанията Фрамар. Като част от социалния пакет вече всеки служител разполага и с активна здравна застраховка. Разработихме проекта с активното съдействие на Сомони Брокер Инс. В тяхно лице намираме сериозен партньор, на когото можем да се доверим и с когото да развиваме допълнителни застрахователни услуги за нашите екипи. Подборът на най-доброто предложение на пазара бе сериозно предизвикателство. Партньорите ни от Сомони Брокер Инс изпълниха своята част от задача с безспорен професионализъм.
Вярваме, че грижата за здравето на служителите е от първостепенна важност за всяка компания, която желае да се развива. COVID-19 пандемията е само едно от сериозните предизвикателства, с които трябва да се съобразим. Знаем, че допълнителната сигурност и гаранция за грижа при здравословен проблем са важни за всеки“.

2022 г. е на броени дни от нас. Очакваме първия работен ден с нетърпение, защото в нашия бизнес е задължително да си сериозен и да бъдеш винаги на разположение. Всяка победа е вълнуваща!
Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

Сомони Брокер Инс търси своите стажанти в „Идеалния кандидат“

Щастливи сме да обявим, че си партнираме с инициативата „Идеалният кандидат“, която дава възможност за развитие на млади хора от цяла България. Сомони Брокер Инс е социално отговорна компания и ние желаем да подадем ръка на млади хора, които желаят да работят и да се развиват в Стара Загора. Готови сме да обучим и да развием подходящи млади хора и да им помогнем да намерят своето призвание в областта на застрахователните услуги.
Вижте повече за кандидата, който ние търсим – >> Идеалният кандидат – Стажант в офис на застрахователен брокер

Очакваме и кандидатурите ви!

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

 

6 мита за работата на застрахователния брокер

Познавате ли добре услугата и добавената стойност на застрахователния брокер? Днес ще разкрием 6 популярни мита, в които хората вярват, но истината е някъде другаде.
Мит 1: През застрахователния брокер е по-скъпо
Истината е различна, застрахователните услуги са с регулирани цени, а самите компании плащат на брокерите. Плащате една и съща сума, като печелите брокер, който дества във ваша полза.
Мит 2: Не ми са нужни посредници, мога и сам
Не пренебрегвайте труда и позицията на брокера, който познава в детайли услугите на всички компании и може да предложи по-добро решение от това, което вие сте избрали.
Мит 3: Застрахователят може да ми даде по-добри условия, защото няма да плаща на брокери
Цените са фиксирани, което означава – една определена застраховка струва навсякъде една и съща сума. Няма значение откъде я взимате. Още нещо, повечето офиси с марка на застрахователно дружество са всъщност различни юридически лица.
Мит 4: Работата на брокера е само да ми продаде услугата
Добре подбраният брокер е ваш представител и той поема отговорност за услугата, като я адаптира до вашите конкретни нужди.
Мит 5: Брокерите си правят каквото си искат
Не е точно така, дейността на всеки брокер е контролирана от Комисия по финансов надзор. Да си брокер е равносилно на това да изпълняваш определени задачи под стриктно наблюдение и контрол.
Мит 6: Ако брокерът сбърка, аз поемам отговорността
Съществува застраховка „Професионална отговорност” и ако на клиента бъдат нанесени някакви вреди по вина на брокера, то клиента получава обезщетение от застрахователя на брокера. Това е валидно дори и в случай, че брокерът фалира или няма възможност да отговаря за загубите.

Ако и вие имате въпроси за работата на застрахователния брокер, задайте ги. Ще сме щастливи да отговорим!

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

Сигурността е лек за вашата болка… – притча

Един предприемач имал много проблеми в работата си. Бил затънал в дългове, все се сблъсквал с някакви проблеми, понякога клиентите му се оплаквали, банката не му давала кредит. Положението толкова се влошило, че не виждал никакъв изход от ситуацията.

Когато вече бил на ръба на силите си, седнал на една пейка в парка – да помисли още веднъж какво може да се направи. Но вместо това гледал уморено в една точка пред себе си и се чувствал все по-отчаян и притиснат. Изведнъж пред него изникнал симпатичен възрастен мъж и му се усмихнал.

– Виждам, че нещо ви тревожи – казал. – Защо не споделите с мен? Ако не мога да ви помогна, поне ще ви олекне.

И предприемачът му разказал какво го мъчи.

– Това ли било? – засмял се старецът. – Не се притеснявайте, за вашата болка има лек.

Попитал го как се казва, извадил химикал, написал чек и му го подал:

– Моля ви, приемете този чек от мен. С него ще успеете да се справите с проблемите си. Да се срещнем отново тук точно след една година и вие ще ми върнете парите.

Отчаяният мъж се съгласил. Взел чека и си тръгнал. Когато го погледнал, видял, че чекът е за 500 000 долара и е подписан от Джон Рокфелер. “Мога да платя веднага всичките си дългове, да купя нови машини и най-сетне всичко да ми потръгне!” – зарадвал се той. Прибрал се и оставил чека в сейфа.

На другия ден решил да свърши това онова преди да отиде да осребри чека. Бил спокоен, усмихнат. Успял да сключи успешна сделка още преди обяд. След това трябвало да направи още нещо. За два – три дни предприел действия, които осигурили пари за най-належащите нужди на бизнеса му. Предприемачът се трудел спокойно, с радост и изглежда късметът му най-сетне бил проработил.

Една година по-късно, той отключил сейфа, взел чека и тръгнал към мястото на срещата с възрастния господин. Бизнесът му бил потръгнал. Бил успял да го стабилизира и развие. Имал достатъчно пари и поръчки, било му леко на сърцето. Седнал на пейката и зачакал. След малко дошъл и възрастният мъж. Предприемачът точно посегнал да му даде чека и да му разкаже за успехите си, когато дотичала една медицинска сестра и хванала мъжа под ръка.

– Тръгвайте, господин Мартин – казала тя. После се обърнала към предприемача:

– Толкова се радвам, че най-накрая го намерих. Често се случва да изчезва. Надявам се, че не ви притеснява. Има навика да заговаря хората и да им се представя за Рокфелер.

Като казала това сестрата се разсмяла и изчезнала заедно с възрастният господин. А предприемачът останал сам на пейката да си мисли за спокойствието и успеха, които получил, когато минимизирал риска.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

Ако рискът е димящ въглен…

Ако рискът е като димящ въглен, който може да пламне всеки момент, застрахователните услуги са единственият пожарогасител, който цивилизацията е измислила.

Идеята за застраховките датира поне от 18-ти век преди Христа, с Кодекса на Хамурапи.

Според някои сведения, най-ранната писмена застрахователна полица се появява в древни времена върху вавилонски паметник с издълбан кодът на цар Хамурапи. Кодексът на Хамурапи е един от първите примери за писани закони.

Те предлагат форма на основна застраховка, при която длъжникът не трябва да връща заемите си, ако някаква лична катастрофа направи това невъзможно (инвалидност, смърт, наводнение и т.н.).

През Средновековието повечето занаятчии са били обучавани при майстори. Чираците прекарват детството си, работейки срещу малко или никакво заплащане. След като сами стават майстори, те плащат вноски на гилдията и обучават свои собствени чираци.

По-богатите гилдии имат големи каси, които действат като вид застрахователен фонд.Ако работилницата изгори – често срещано явление в предимно дървените градове на средновековна Европа – гилдията я построява отново с пари от собствени средства. Ако някой майстор е ограбен, гилдията покрива задълженията им, докато парите не започнат да постъпват отново. Ако майстор внезапно бъде убит или се разболее, гилдията подкрепя него или оцелялото семейство.

Тази защитна мрежа насърчава повече хора да напуснат селското стопанство, за да започнат развитието на различни занаяти. В резултат на това количеството на наличните за търговия стоки се увеличава, както и асортиментът от стоки и услуги. Основният стил на застраховка, използван от гилдиите, все още съществува днес под формата на групово покритие.

През 1666 г. големият пожар в Лондон унищожава повече от 13 000 сгради. Лондон все още се възстановявал от чумата, която го била почти унищожила преди година и много оцелели се оказаха без домове. В отговор на хаоса и разрухата, последвали опожаряването на Лондон, групи застрахователи, които са се занимавали изключително с морско застраховане, видели възможност да организират нов вид застраховки – тези срещу пожар. Те са изключително популярни и днес.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

Лечение без граници – застраховка, която ви осигурява лечение в най-добрите лечебни заведения

„Лечение без граници“ е индивидуална или семейна здравна застраховка, която се сключва от физически или юридически лица. Застраховката може да бъде сключена и от юридически лица (работодатели) в полза на техните служители

„Лечение без граници“ осигурява достъп до най-добрите световни специалисти в медицината за поставяне на диагноза и последващо лечение в най-добрите лечебни заведения. Тя гарантира спокойствието, че поставената диагноза е правилна и получавате сигурност, че ще бъде избрано най-ефективното лечениe.

❓Срок на договора

До навършване на 85 години

❓Застрахователна сума

До 2 000 000 EUR за срока на договора

До 1 000 000 EUR за една застрахователна година

❓Възрастови ограничения

От 0 до 64-годишна възраст

❓Вид застраховка

Индивидуална, семейна, групова

❓Териториално покритие

Цял свят, извън България

Покрити заболявания

 Покриват се разходи за следните заболявания и медицински процедури

🩸Лечение на рак

🩸Байпас на коронарна артерия (миокардна реваскуларизация)

🩸Смяна или реконструкция на сърдечна клапа

🩸Вътречерепна хирургия и специфична хирургия на гръбначния мозък

🩸Трансплантация на органи от живи донори

🩸Трансплантация на костен мозък

Покрити услуги, разходи и парични обезщетения

Покриват се  следните  услуги, разходи и парични обезщетения

✅Услуги преди получаване на лечение в чужбина

✅Медицински разходи по време на лечението в чужбина

✅Немедицински разходи по време на лечението в чужбина – пътни разходи, разходи за настаняване

✅Дневно парично обезщетение по време на болничен престой в чужбина

✅Разходи за лекарства след завръщане от лечение в чужбина

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

Застраховка на туристи на територията на Република България на компанията Булстрад

„Застраховка на туристи на територията на Република България“ е доброволна застраховка, която покрива събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на туристи на територията на България. В условията на затруднено пътуване в чужбина, България е добра алтернатива и място за отдих и туризъм.

Какво покрива застраховката?

-Смърт или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука.

Допълнително могат да бъдат покрити:

– медицински разноски, спасителни разноски и разходи за репатриране; кражба и повреда на личен багаж и пари;
– отмяна на пътуването, неосъществено пътуване или съкращаване срока на престоя; закъснение при пристигането;
– правни разноски; гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица; помощ при пътуване с автомобил;
– помощ при нещастен случай в планината.

Какво не покрива застраховката?

– Психични разстройства, депресии;
– СПИН или синдром на СПИН, независимо как е придобит или наречен;
– война, агресия, враждебни действия, военни действия (независимо дали е или не е обявена война), – гражданска война, бунт, революция, въстания, военен преврат или узурпиране на властта, стачки и локаути;
ядрени аварии;
– шум от свръхзвуков самолет;
– застрахователно събитие при полет със самолет, освен като пасажер с платен билет в лицензиран пътнически самолет.

За всички допълнителни условия на актуалната застраховка на Булстрад – свържете се с офисите на Сомони Брокер Инс.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации. #somonibg

Някои нелепи случаи на застрахователни претенции

Това са някои от странните нелепи случаи на застрахователни претенции. Внимавайте, не винаги компаниите ги уважават. Можете лесно от жертва да се превърнете в обвиняем.

– Жена изпекла чисто нов мобилен телефон в торта, която трябвало да поднесе на своя съпруг за неговия рожден ден.
– Американка имала навика да съди заведения и магазини, пред които се спъвала и самонаранявала. За 7 години завела над 49 дела и взела почти милион долара. Компанията обаче се усетила и отказала да плаща повече.
– Мъж желае да получи парите от застраховката на своята 90 годишна майка. Решил да подпали своята къща, като тя изгори вътре и вземе и двете застраховки – Живот и Имущество. Усетили го и получил 190 годишна присъда.
– В Шри Ланка можете за пострадате сериозно от падащ кокосов орех. По света 150 човека годишно умират от падащи кокосови орехи. В Шри Ланка това е съвсем основателна претенция по застрахователна полица.
– В Гърция английски турист се загледал в група момичета и се ударил в автобусна спирка, в резултат на което си счупил носа. Претенциите му били напълно покрити.
– Фермер в Минесота подал иск за загубен телефон вътре в една от неговите крави. Помагайки с фенерчето при раждане, той изпуснал устройството вътре.
– Американски адвокат застраховал пакет цигари срещу „пожар, наводнение и буря“. Изпушвайки цигарите, той подал иск, защото всяка от тях била „унищожена в малък пожар“. Съдията удовлетворил искането му, компанията трябвало да плати. Не било уточнено какво точно е това „пожар“.
– Семейство твърди, че им е открадната лодка от заключен гараж и настоява за пълно покритие по застраховката. Но се оказва, че ако лодката е дълга 15 метра, гаражът е бил само 12 – тоест, нямало е как да побере лодката. Семейството получило присъда за опит за измама.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации.

Началото на активния сезон е повод да напомним на всички за споделената отговорност

 

Поредната вълна на вируса, който сякаш няма никакво намерение да си ходи, сложната обстановка в България и по света, това са само някои от поводите да напомним за отговорността, която всеки от нас носи. Разумните хора намират начин да споделят тази отговорност, като откриват подкрепа и помощ в добре прецизираните застрахователни услуги.

Какво се промени в последните няколко месеца, разказва Диляна Колева, управител на Сомони Брокер Инс.

Лятото започна привидно много спокойно, но много наши клиенти ни се довериха за специфични услуги, популярни в последните месеци.
Застраховка Живот е една от популярните услуги, като в случая има възможност за акцент и върху спестовен характер на защитата. Комбинацията с различни допълнителни услуги дава възможност за допълнителна подкрепа при медицински услуги, както и за още едно ниво на сигурност при взети заеми от банкови институции.
Различните компании в региона и на национален мащаб проявяват интерес към рисковите застраховки, които включват и COVID-19 като покритие. Подобна услуга дава допълнителна социална защита за наетите служители и техните семейства.
С началото на учебната година започваме кампания с предложение към всички учебни заведения, за да подсигурим сигурност при инциденти, заболеваемост и определени други рискове. Учителите и децата са много ценни и те трябва да бъдат защитени.

Защо говорим за споделена отговорност?

Нашата цел като компания е да вменим, че трябва трябва да сме отговорни. Без значение дали сте професионалисти, родители, инвеститори или просто хора, които искат да могат да планират своя живот – застраховките дават възможност да споделите отговорността с партньор, който може да поеме част от риска.
Сомони Брокер Инс като една от „Любимите марки“ на България в застрахователния бизнес подава ръка на всички, които имат нужда от консултация и съдействие. Това е също част от нашата споделена отговорност.
Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации.