EASYPAY

Обменни бюра „Сомони“ като партньор на EasyPay, предлага и следните услуги:

 

ПЛАЩАНЕ НА БИТОВИ СМЕТКИ /БЕЗ ТАКСИ НА ВНОСИТЕЛЯ/.

– при плащането на битови сметки (Ток, Вода, Парно, Телефон, Интернет, GSM и т.н.) се дава възможност на клиентите да заплатят всяка своя сметка от всяко едно обменно бюро на „Сомони“. За самото плащане не се изисква предварителна регистрация на клиента.Плащането на битови сметки е без такси за вносителя.

Самото плащане на битовите сметки се базира на изградена инфраструктура за приемане на плащания в полза на комунални търговци. Участници в системата са практически всички по-големи доставчици на комунално-битови услуги в страната.

 

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ, ТАКСИ, КОМИСИОНИ, НАЕМИ, ПРЕВОД ПО БАНКОВА СМЕТКА И ДР.

Услугата позволява да се извършват плащания на различни лица/организации от един офис, работещ със системата независимо от местоположението на клиента и получателя, като за целта е необходимо единствено да се посочи информация за вносителя и получателя.Системата позволява да се извършва и превод по банкова сметка в страната.

Тази услуга дава и възможност на клиентите да внасят пари в брой на произволно банково гише, в полза на предварително регистриран в системата търговец. Чрез предоставената от нас технология получателят автоматично ще получава парите по предварително обявената от него банкова сметка, както и всяка допълнителна информация, която е дефинирана при регистрацията на получателя и попълнена в системата от служителя в офиса при регистрация на плащането. Преимущество на услугата е, че в случая към получателя постъпва информация, която спомага за автоматичната идентификация и обработка на превода.

ВНАСЯНЕ И ТЕГЛЕНЕ НА ПАРИ В БРОЙ И ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ В ПРОИЗВОЛЕН ГРАД.

Тази услуга представлява еквивалент на класическия пощенски запис, като има следните предимства: извършва се автоматизирано в Web базирана централизирана система, което позволява преводите да се изпълняват в реално време, без никакъв риск от грешки и без никакви ограничения по отношение на мястото, на което могат да се получат или внесат парите. По този начин преведените парични суми ще могат да се получат 5 мин след тяхното внасяне, независимо къде се намират вносителят и получателят.

 

ПОЛУЧАВАНЕ / ИЗПРАЩАНЕ НА ПАРИ В БРОЙ ОТ ЧУЖБИНА.

Услугата позволява да изпращате пари в брой, като ги нареждате с кредитна или дебитна карта през Интернет, независимо от това, в коя точка на света се намирате. Изплащането на сумата се извършва веднага след извършване на плащането във всяко едно обменно бюро на „Сомони“ или друг партньор на Easypay.

 

ОБМЕННИ БЮРА СОМОНИ ООД

СОМОНИ ОБМЕННИ БЮРА
Стара Загора, 6000
ул. Цар Симеон Велики Nо 112, партер
тел. (042) 600 352
СОМОНИ ОБМЕННИ БЮРА
Стара Загора, 6000
бул. Цар Симеон Велики 119
тел. (042) 642 176
работно време: пон.-нед. от 8.30-19 часа
СОМОНИ ОБМЕННИ БЮРА
Стара Загора, 6000
ул. Цар Симеон Велики Nо 105
тел. (042) 602 114