19 априлEnglish
БФБ индекси
Symbol Last
 SOFIX 605.22
 BGTR30 468.87
23/02/2017

Доверително управление

Доверителното управление е възможност за реализиране на по-висока доходност в сравнение с традиционните форми на депозиране и спестяване. Тази услуга предлагана от СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД е специално създадена, за да отговори на различните изисквания и възможности на инвеститорите по отношение на характеристиките:

 
*  Риск
*  Доходност
*  Ликвидност
*  Хоризонт на държане
*  Размер на предоставените за управление средства
 

В зависимост от инвестиционните Ви цели, екип от инвестиционни консултанти и финансови анализатори, определя рисковият Ви профил и изготвя индивидуален портфейл.

 

Съгласно „Закон за публично предлагане на ценни книжа”, „ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ”, паричните средства и ценните книжа, приети за управление, се съхраняват в отделна банкова и клиентска сметка. Това означава, че активите на клиентите са отделени от собствените средства на инвестиционния посредник и във всеки момент са налични под формата на пари и/или финансови инструменти. Акциите, които са закупени със средствата на доверителите, се водят на тяхно име в "Централен депозитар" АД, т.е. те реално придобиват статут на акционер в дружествата, на които притежава акции, с всички произтичащи от това права/дивиденти, глас в общото събрание и др./.

 

Винаги, когато клиента пожелае, може да изтегли предоставената от него сума за управление, в рамките на предвидения в договора срок.

 

Отчетността на портфейлите се извършва месечно, тримесечно или годишно. В зависимост от условията на договора, клиентите получават подробен отчет за извършените действия с техните парични средства и ценни книжа. В него се съдържа детайлна информация за отчетния период: началната сума, вложените и свободните средства, какви сделки са извършвани през периода, в какви активи е инвестирано и какъв е текущия доход.

 

За всеки клиент на Доверително управление се определя индивидуален портфолио мениджър отговарящ за информирането, изискванията и обратната връзка с доверителя.

 

Ако смятате, че предлаганата услуга е точно за Вас, можете да позвъните за допълнителна информация или да посетите някой от нашите офиси.

 

 

 
ПРОБА КАРАТ ЦЕНА ЗА ГРАМ
585 14 36.00
1000 24 61.54
ПРОБА ЦЕНА ЗА ГРАМ
925 0.60
1000 0.65
Фиксинг на БНБ
23/02/2017
EUREUR1.95583
CHFCHF1.83784
USDUSD1.86039
GBPGBP2.31596
JPYJPY1.64646
Източник: БНБ

Котировки на
валутно-обменни бюра СОМОНИ
ФлагВалутаЗаКупуваПродава
EUREUR11.94001.9600
USDUSD11.83001.8700
GBPGBP12.25002.3200
CHFCHF11.75001.8400
AUDAUD11.35700.0000
CADCAD11.34200.0000
DKKDKK102.52500.0000
SEKSEK101.97002.0750
NOKNOK102.10902.2250
TRYTRY104.95005.4200
RONRON104.14000.0000
PLNPLN104.32304.5650
CZKCZK1006.89000.0000
RUBRUB1000.00000.0000
JPYJPY1000.00000.0000

Световни котировки
Powered by CMS Forex