Застраховка „Живот“ при Сомони Брокер Инс

В тези дни, изпълнени с предизвикателства, хората обръщат своето внимание към продукти, които могат да помогнат в трудни моменти. Застраховката „Живот“ на кредитополучател е рискова застраховка „Живот“, която осигурява застрахователна защита за кредитополучатели и техните близки, при загуба на живот или при настъпване на трайна неработоспособност в срока на договора.

Какво покрива застраховката„Живот“ ?

 • Смърт вследствие на заболяване;
 • Смърт вследствие на злополука;
 • Трайна неработоспособност над 75% вследствие на злополука;
 • Трайна неработоспособност над 75% вследствие на заболяване.

Какво не покрива застраховката „Живот“?

 • Лица на възраст под 18 г. и над 65-годишна възраст;
 • Всички други покрития, непосочени в раздел „Какво покрива застраховката?“.

Има ли ограничения на покритието на „Живот“?

 • Умишлени действия на застрахования с цел самопричиняване загуба на работоспособност;
 • Умишлен опит за самоубийство или самоубийство;
 • Употреба и въздействие на опиати, наркотици и/или други упойващи вещества;
 • Заболяване от СПИН;
 • Криминален аборт или опит за такъв;
 • Укрито заболяване, при известност, на което застрахователят не би сключил договора;
 • Опит за извършване или извършване на престъпление от общ характер;
 • Изпълнение на смъртна присъда;
 • Война, размирици или действия, имащи военен характер, стачки, локаути, граждански вълнения, бунтове и др. подобни;
 • Атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсяване от тях или йонизираща радиация.

Валидност на покритието?

В цял свят.

Застраховката „Живот“ може да бъде комбинирана със сходни и паралелни услуги, които да осигурят по-висока степен на защита на различни рискови ситуации, спестовен характер, както и покриване на здравни рискове и лечение. COVID-19 също може да бъде покрит като допълнителен риск.

Свържете се с нас на 📞 042 605 202, за да получите консултация и предложение за подходящ тип застраховка, която да покрие възможно най-много рискови ситуации.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *